eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A study on the Prophet’s Companions From the Masters and Doctoral Theses of Theological Faculties )

Author : Mahmut YAZICI    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 59
Page : 457-488


Özet
İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin sonraki nesillere aktarılmasında en önemli payı olan sahâbe nesli, tarih boyunca birçok çalışmaya konu olmuş ve haklarında binlerce eser yazılmıştır. Ülkemizde de sahâbîlerle ilgili hem akademik hem de popüler anlamda birçok çalışma yapılmıştır. Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde sahâbîlerle ilgili tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini incelediğimiz bu çalışmada, öncelikle ilgili tezler hakkında istatiksel verilerden yararlanarak kısa değerlendirmelerde bulunulmuş, ardından da ilgili tezlerin künyeleri, konularına göre tasnif edilerek sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sahâbe, yüksek lisans ve doktora tezleri, İlahiyat Fakülteleri, istatiksel veriler

Abstract
The companions of the Prophet were the main actors in the intergenerational transmission of the two sources of Islam that are the noble quran and hadith pillars. In this regard, numerous research topics and thousands of works have been made throughout history. In our country, many studies have also been treated in the academic sector and in the popular domain. In this article, the data in master’s and doctoral theses made in faculties of theology in Turkey were collected. Then some estimates based on statistics present in theses related to our subject have been proposed. Finally, aclassification according to the subjects and tags of theses has been done.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Keywords
Companions, Master and doctoral theses, faculty of theology, statistics

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri