eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessDEMOKRATİK ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK BEKLEYİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ, MAYIS 2013
(The Effects of Democratic Solution Process on the Economic Expectations: The Case of Ağrı Province, May 2013 )

Author : Vedat KAYA  Süleyman UĞURLU  
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 60
Page : 210-222


Özet
Türkiye’de yıllarca yaşanan terör olayları ülke ekonomi ve demokrasisini olumsuz etkilemiştir. Terör nedeniyle planlanan iktisadi ve sosyal faaliyetler verimli bir şekilde uygulanamamış, bu olumsuzluklar ekonomik değer kayıplarına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, demokratik çözüm sürecinin mevcut ve gelecek dönemlerde Ağrı ve Türkiye ekonomisine olası etkilerine dönük bekleyişleri tespit etmektir. Araştırmada kullanılmak üzere tasarlanan anket formu Ağrı merkez ilçe sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş üstü halktan tesadüfî olarak seçilen 511 vatandaşa uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Demokratik Çözüm Süreci, Ekonomi, Terörizm

Abstract
The terrorist incidents that have been taken place in Turkey for many years have adversely affected the economy and democracy of the country. Planned economic and social activities could not have been implemented efficiently due to the existing terror and these negativities have led to losses of economic values. The purpose of this study is to determine the expectations about democratic solution process in terms of effects of it on Ağrı Province and Turkish economy for the present time and in the future. The questionnaire designed for the study was applied to 511 citizens who had been selected randomly from the public living within the boundaries of Ağrı Province and over the age of 18.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Democratic Solution Process, Economy, Terrorism

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri