eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessOSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN’DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ)
(During the First Years of Ottoman Rule Timar System in the Palestine (Example of Gaza and Quds Sanjaks) )

Author : Ünal TAŞKIN    
Type : Copyright
Printing Year : 17
Number : 56
Page : 39-54


Özet
Osmanlı Devleti’nde reaya genel adıyla bilinen halkın, devlete karşı birtakım mükellefiyetleri vardı. Bu mükellefiyetler içerisinde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı, ödenmesi gereken vergiler mevcuttu. Çünkü ekilebilir arazinin kullanım hakkı devlete aitti. Devlet, o bölgede görev yapan asker ve memurlarına, maaşlarına karşılık olarak, bu vergi toplama işini verirdi. Tımar adıyla bilinen bu sistem, devletin idarî, askerî ve iktisadî denetimini sağlıyordu. Bu çalışmada Gazze ve Kudüs bölgelerinde, tımarın uygulanış biçimi incelenecektir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Tımar, Gazze, Kudüs

Abstract
People generally known as reaya in Ottoman State had some responsibilities to state. Among these responsibilities there were tax figures to be paid about agricultural and husbandry facilities. Because In the Ottoman Empire, the property rights of the fertilizable lands were belonged to state. State gave their soldiers and civil servants in those regions the duty of collecting these taxes as their salaries. This system, known as grooming and state was provided administrative, military and economic control. In this study, Gaza and Quds areas, will be examined embodiment of tımar.

Keywords
Tımar, Gaza, Quds

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri