eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKUR’ÂN-I KERÎM PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜĞÜ
(The Capacity to Think and Freedom of Thought from a Qur’an’ic Perspective )

Author : Faruk VURAL    
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 63
Page : 69- 92


Özet
Bu çalışmada Kur’ân bakış açısıyla düşüncenin değeri ve düşünce özgürlüğünün sınırları incelenerek Kur’ân’ın getirdiği özgürlüğün değeri ortaya konacaktır. Kur’ân-ı Kerim’de değişik söz kalıpları ile düşünme teşvik edilirken, düşünmemenin insanı vardıracağı kötü sonuçlar konusunda da uyarılar yapılmıştır. İnsanın yaşamını anlamlı kılması doğru düşünmesine bağlıdır. Bunun birinci şartı düşüncenin özgür nitelik taşımasıdır. Bu genel bakış göstermektedir ki, Kur’ân’ın getirdiği düşünce özgürlüğüne hiçbir beşeri sistem yaklaşamamıştır.Kur’ân proaktif/yapıcı düşünce ile açılımlar yapılmasını böylece ideal toplumun oluşmasını hedeflemektedir. İnsan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ve başkalarının özgürlük alanlarını ihlal edici düşünceye de kayıtlar koyarak onu doğruya iletir.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, İnanç, Düşünme, Düşünce, Özgürlük.

Abstract
This paper aims to explore the Qur’anic approach to the human capacity to think and the value the Qur’an ascribes to freedom of thought. The Qur’an uses various forms of language to urge people to implement their intellectual power and warns about the unwanted consequences when they fail to do so. A meaningful life, according to the Qur’an, is based on the ability to think appropriately, the first condition of which is to think freely. The freedom of thought recognized in the Qur’an is by far much more expansive than any human system. The Qur’an prescribes proactive/constructive thought and to flourish accordingly to establish an ideal society. The Qur’anic message does not entail boundaries for thought, however, suggests a framework of conditions to prevent violations and humiliations against human dignity and freedoms of others.

Keywords
The Qur’an, Belief, Thinking, Thought, Freedom.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri