eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİSLÂM FIKHINDA TESETTÜR
(Modest Dress in the Sense of Islamic Law )

Author : Suat ERDEM    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 64
Page : 253276


Özet
Sözlükte “gizlenmek” anlamına gelen tesettür, dini bir kavram olarak, kişinin bir zaruret bulunmaksızın açılması ve bakılması helal olmayan uzuvlarını örtmesi anlamına gelmektedir. Tesettürden genellikle kadınların, nikâhlanabileceği erkeklere karşı örtünmesi anlaşılmaktadır. İslam’ın kendine has bir örtünme anlayışı ve adabı vardır. İslam’a göre insan, bedenini sergilemek ve arzu uyandırmak için değil bilakis bedenini örtmek ve arzuları gemlemek ve azaltmak için giyinir. Tesettürle ilgili getirilen düzenlemelerde özellikle kadınlara mahsus olmak üzere kendine has bir örtünme nizamının getirildiği asırlar boyu bütün İslam âlimleri tarafından kabul edilmiştir. İnsanın avret sayılan kısımlarının örtülmesi hususunda fıkıhçılar arasında ittifak; ancak hangi uzuvların avret olduğunda ise ihtilaf söz konusudur. İslam dini tesettüre önem vermekle birlikte, örtünmenin şekli konusunda ayrıntıya girmemiş, bunu örf ve âdete bırakmıştır. Böylece her çağda ve bölgede bu emrin yerine getirilmesine imkân verilmiştir. Tesettür, evrensel ve sürekli bir hüküm; örtünmenin şekli ise yereldir. Ancak tesettür için kullanılan elbiselerin vücut hatlarını belli etmeyecek genişlikte, altını göstermeyecek kalınlıkta ve avreti kapatacak büyüklükte olması gibi bazı vasıflarının bulunması gerektiği de açıktır.

Anahtar Kelimeler
Tessettür, Avret, Ziynet, Mahrem, Elbise.

Abstract
Having the lexical meaning of "hiding", modest dress means one's baring without any necessity and covering the parts that aren't halal to be seen. It is generally understood from the modest dress that the women's being covered against the men with whom they can get married. Islam has its own sense and morals of purdah. In respect of Islam, mankind wears not for presenting his body and instilling desire but for covering his body and curbing and also lessening his desires. Within the arrangements handed related to the modest dress, it has been accepted by all the Islamic Scholars for centuries that there has been a covering order especially for the women. The fiqh scholars have agreed upon the fact that man should cover his body parts accepted as the private parts but there's a controversy based on the thought of which of the body parts are the private ones. Islam, together with caring about being covered, hasn't descended to the particulars about the style of being covered and has let it out to the customs and traditions. Thus, it allowed to the people to carry out this command in any age and in any region. Modest dress is universal and permanent as a provision and its style is regional. Nevertheless it is quite clear that there must be some qualifications such as the cloth of modest dress should be large enough not to show the body lines, should be thick enough not to show inside and should be wide enough to cover the private parts.

Keywords
Modest Dress, Private Parts, Adornments, Confidential, Dress.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri