eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessPERVANE VE MUM
(Moth and Candle )

Author : Fatma KOPUZ    
Type : Copyright
Printing Year : 17
Number : 57
Page : 525-540


Özet
“Pervane ve mum” hem bir arada hem de ayrı olarak Fars edebiyatının çokça kullanılan mazmunları arasında yer almaktadır. Mum pervaneye ve pervane de muma âşıktır. Her ikisi de kendi aşkını üstün tutar. Bu çalışmada pervane kelimesinin çeşitli kaynaklardaki anlamları, birtakım şairlerin pervane kelimesini, pervane ve mum ikilisini nasıl kullandıkları hakkında bilgi verilmiştir. Kelebek ile pervane arasındaki anlam farklılığına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mum, pervane, kelebek.

Abstract
Moth and candle” both together and apart from each other, is one of the most using locution in Persian literature. Candle is fall in love with moth and also moth is fall in love with candle. Both of them thinks it’s love is the best. In this article information about the meanings of moth from different sources and the type of using moth, moth and candle was given. Meaning diversity between moth and butterfly was studied.

Keywords
Candle, moth, butterfly.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri