eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSANAT EĞİTİMİ SÜREÇ VE KURAMLARI
(Process and Theories of Art Education )

Author : Necmettin KARABULUT  Arş. Gör. Köksal Bilirdönmez  
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 65
Page : 343-356


Özet
Sanat bir öğrenme yolu ve yöntemidir. Ruhsal ve etik bir eğitimdir. Sanat özgür düşünce ve karar verme yeteneği geliştirir. Sanat eğitimini gerekli kılan etkenlerin başında toplumsal nedenler gelir. Bir bütün olan toplumu sanat korur ve aksayan yönlerine karşı çıkar. Günümüzde sanat eğitimini gerekli kılan en önemli neden, sanayi toplumlarının insanı mekanik bir ortama yönlendirilmesi ve duygusal değerlerden uzaklaştırılmasıdır. Batıda “Sanat Eğitimi Hareketi” içinde iki yaklaşım bulunmaktadır. Sanat yoluyla eğitim ve sanat için eğitim. Özgür düşünceye açık bireylerden oluşan iletişime ve duyarlılıkların gelişmesine bu denli etkisi olan sanat eğitiminin varlığı ve gerekliliği yadsınamaz. Bireye küçük yaşlardan başlayarak verilen sanat eğitimi, eğitim politikaları ve çağdaş ihtiyaçlar gereği çağdaş yöntemlerle öğreten sanat eğitimcilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Eğitim, Öğretim, Süreç, Kuram.

Abstract
Art is a way of learning. It is a psychological and moral education. Art develops the skill of free thinking and decision making. Major factors which require art education are mainly social reasons. Art as a whole protects society and is against its deficiency. The most prominent cause which requires art education nowadays is industrial societies’ leading human beings to a machinery medium and isolating them from emotional values. There are two approaches in “Art Education Movement” in the west: Education Through Art and Education for Art. Existence and ncessity of art educationwhich is so influential on communication and sensitivity development of people who are open to free thinking cannot be denied. Art education for yhe individuals in their early ages reveals the importance of art educators who teach through contemporary methods, as education policy and contemporary needs require so.

Keywords
Art, Education, Teaching, Process, Theory.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri