eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessAMELLERİN BOŞA ÇIKMASI BAĞLAMINDA: RİYÂ
(That Fails All the Deeds: Hypocrisy )

Author : Ferihan ÇAKAR  Adil BEBEK  
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 66
Page : 289-300


Özet
Amel kavramı, iyi iş ve davranışları ifade ettiği gibi, iyi olmayan işleri de kapsar. Amellerin kabulünde belirleyici en temel husus, Hz. Peygamber’in de buyurduğu gibi, onları gerçekleştirirken kulun sahip olduğu niyettir. Çünkü amellerin neticesi niyete göre şekillenmektedir. Mü’min ve kâfir kullardan sâdır olan iyi ameller, değer bakımından aynı değildir. Zira amellere esas değer katan iman şartının mevcut bulunmayışı, amellerin gerçek değerini bulacağı ahrette onları hükümsüz bırakacaktır. Mü’min kimselerin de gerçekleştirdiği her sâlih amel, ondan umulan neticeyi veremeyecektir. Ameli gerçekleştirirken niyetine karıştırdığı riyâ veya tekebbür gibi durumlar, kişi farkında dâhi olmadan onun amelini ihbât edecek ve umduğu mükâfâta kavuşmasını engelleyecektir. Çalışmanın amacı amelleri boşa çıkaran riyânın ne olduğunu açıklayarak, sebepleri, dünyevî ve uhrevî bakımdan sonuçlarını ayet ve hadisler çerçevesinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
İman, Amel, Riyâ, Samimiyet, Boşa Çıkma.

Abstract
The conception of a deed not only includes good deeds and behaviours but also deeds that are not good. The fundamental case that defines a deed is the intention of the person who practises the deed as The Prophet Muhammed says. The right deeds that come out from believers and non-believers are not equal in value. Because, the lack of iman circumstances invalidate them in the other world where all the deeds reach their exact value. Every right deed of a believer may not give the expected result. Hypocrisy and grief that secretly becomes a part of the person’s intention during the practice of a deed will fail the deed and will not allow him to reach the good results he expects. The main purpose of this study is to explain what hypocrisy is and view its reasons,worldly and ethereal consequences in accordance with Koran verses and hadith.

Keywords
Iman, Deed, Hypocrisy, Sincerity, Failure

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri