eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessالظواهر الفنية في شعر الهجاء
(Yergi şiirinde Teknik Olgular )

Author : Ahmed ALDYAB    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 66
Page : 51-72


Özet
Bu çalışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik olguları ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi türü şiirlerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu bağlamda, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler de üslup ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken kullandıkları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

Abstract
This study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems in various literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style, language and content. Within this study, weird themes such as poet's self-criticizing were also included in satirical poems that are dealt in terms of content. In this sense, the related poems which are accommodated in folk speech and have a tendency of a populist movement were examined from the point of style and language. The simplicity and pureness of the language that satirical poets use while accommodating their poems were also mentioned.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Keywords
Poem, Satire, Style, Language, Content

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri