eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access“LÂ DARARA VELÂ DIRÂRA” KÜLLÎ KÂİDESİ ÇERÇEVESİNDE İSLÂM’DA ÇEVRE HUKUKU
(Envıronment Law in Islam Within the Framework of the Infinite Principle of “Lâ Darara Velâ Dırâra” )

Author : Hasan Ellek    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 66
Page : 333-356


Özet
Kur’ân, çevrede bulunan kaynakların insana emanet olarak verildiğini ve bu emaneti israf etmeden dengeli bir şekilde kullanması gerektiğini; aksi takdirde hem insana hem de diğer varlıklara birçok zararlı etkisinin olacağını bildirmiştir. Hz. Peygamber de insanın çevresindeki varlıklara karşı nasıl bir tutum içerinde bulunması gerektiği hususunda önemli mesajlar vermiştir. İslâm hukukunda “zarar ve mukabele-i bi’z-zarar yoktur” küllî kaidesine göre insan,bir başkasına zarar verecek bir davranış içerisine giremez, zarara zararla karşılık veremez. Bu sebeple İslâm hukukunda çevredeki kaynaklara zarar verecek her türlü eylem yasaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Lâ Darara ve Lâ Dırâra, Küllî Kaide, Çevre, Yapay Çevre, Çevre Hukuku.

Abstract
The Quran states that resources in the environment are entrusted to the people and these entrust should be used in a balanced way without wasting; otherwise they may have many harmful effects both for the people and for the other wealth. Prophet Muhammad also gave important messages about how people should behave towards the assets around them. In the Islamic law, according to the infinite principle of “It is forbidden to respond to damage with damage”, you cannot enter behaviour that damages someone, and you cannot respond to damage with damage. Therefore, in the Islamic Law prohibits any kind of actions which harm the resources in the environment.

Keywords
Lâ Darara ve Lâ Dırâra, Infinite Principle, Environment, Artificial Environmental, Environment Law

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri