eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessTOKAT’TAN KIRLANGIÇ ÖRTÜLÜ BİR CAMİ ÖRNEĞİ: KIZILCAÖREN KÖYÜ CAMİİ
(An Exampole of Kırlangic Covering of a Mosque in Tokat: The Mosque of Kizilcaoren Village )

Author : Erkan ATAK    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 67
Page : 121-136


Özet
Ahşap malzeme Türkler tarafından İslamiyet öncesi dönemlerden beri mimariden günlük kullanım eşyalarına kadar birçok farklı alanda kullanılmıştır. Ahşap tavanlı camiler bu malzemenin kullanıldığı alanlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ahşap tavan farklı coğrafyalarda değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu örtü şekillerinden birisi olan “Kırlangıç Örtü” Orta Asya’dan Kafkasya’ya, Hindistan’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada uygulanmıştır. Anadolu’da 13. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında farklı bölgelerde karşılaşılan kırlangıç örtü özellikle Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu yörelerindeki ev mimarisinde yoğunlaşmıştır. Tokat ve çevresinde ise bu örtü şeklinin çok fazla kullanılmadığı görülmektedir. Kızılcaören Köyü Camii kırlangıç örtünün Tokat’ta uygulandığı ender örneklerden biridir. Kızılcaören Köyü 1500 metre yükseklikte bulunan, etrafı ormanlarla çevrili bir köydür. Köyün bulunduğu coğrafyanın ve etrafındaki bitki örtüsünün camide kırlangıç örtünün kullanılmasında etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Kırlangıç Örtü, Tokat, Kızılcaören Köyü, Ahşap, Camii.

Abstract
Wood has been used by Turks in various fields which vary from architecture to daily use objects since pre-Islamic period. Wooden ceiling mosques have an important place among these areas of usage. The wooden ceiling is found in various types in different geographical areas. One of these types, Kırlangıc covering, had been applied in a wide geography which extends from Central Asia to Caucasus and from India to North Africa. Kırlangıc covering which was in use in different regions of Anatolia between 13rd and 19th century has been found especially in house architecture of East and Northeast Anatolian regions. It is considered that this type of covering had not been used widely in Tokat and its adjacencies. The mosque of Kızılcaoren village is one of the rare examples of Kırlangıc covering in Tokat. Kızılcaoren village is 1500 meters above the sea level and surrounded by forests. It may be said that the flora and geography of village had been effective in preferability of Kırlangıc covering in the mosque of Kızılcaoren village.

Keywords
Kırlangıc Covering, Tokat, Kızılcaoren Village, Wood, Mosque.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri