eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessجمالياتُ القصص المُؤطَّرة في قصّة الإطار قصّة (المدينة الفاضلة) للأطفال، لمحمّد علي حمد الله أنموذجًا
(The Prettiness of Extracted Stories (ESs) In the story of (Ideal City for the fictionist Muhammad Ali Hamdallah) as an Application. )

Author : Ahmed Sawan    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 68
Page : 1-34


Özet
Çocuk öyküleri, yavrularımızın gelişimde çok önemli bir yere sahip. Bu araştırma, çocuk öykülerinin bir türü olan kısa öyküleri konu edinir. Kısa öykülerin uzun öyküler içindeki yapısal etkisi ve çocuklara edebiyat zevki kazandırmadaki rolünü ele alır. Ayrıca bu öykü türünün tanımı ve uzun öykülerle bağları da bu araştırmanın kapsamına dâhildir. Araştırmamızın teması, yazar Muhammed Ali Hamdullah'ın el-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri) isimli eseridir. Araştırmada ayrıca iyilik-kötülük, yalan-doğru gibi düalizm örnekleri üzerinden kısa ve uzun öyküler arasındaki yer, olay ve durum ilişkileri açıklanmaktadır. Çocuk öykülerine yönelik bu çalışmamızın, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar açısından ufuk açıcı yenilikler sunmasını ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler
Büyük Öyküler, Küçük Öyküler, Karakter, Zaman, Mekân, Olaylar.

Abstract
Since stories for children have great values, this paper is interested in one type of these stories. This type is called Extracted Stories (ESs). This paper defines ES, shows their importance, studies their effects in main stories, and how ESs attracts children. Then, it presents the story of (Ideal City for the fictionist Muhammad Ali Hamdallah) as an application. In addition, this article addresses the structure of ESs through pointing to the personality, time, place and events. As well as it deals with the correlation between the ES and main stories through several doubloons. Prettiness of ESs for children is the new aspect that is searched in this paper and it benefices those who want to explore and study in this field.

Keywords
Big Stories, Small Stories, Character, Time, Place, Events.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri