eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessقراءة في خطبة الفتح الصلاحي لبيت المقدس
(Read in the Liberation Speech of Jerusalem )

Author : Karim Farouk Ahmed Abdeldaim    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 68
Page : 181-242


Özet
Bu araştırma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni Zeki’nin orada irad ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları araştırılacak, aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri teorilerinden faydalanılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

Abstract
The Researcher is interested in speech of Ibnozzaki in Jerusalem after liberated by Saladin, so the researcher achieved the speech from the sources and revealed the differences between them, then he studied it in the hope of access to their Semantic and effects on the recipients; in view of the modern stylistic derived from the Linguistic and rhetoric; revealing stylistic levels from Phonetics, Morphology, Syntactic, depiction, and the Semantic, with benefit from other Literary Criticism curriculums and theoretical statements.

Keywords
Jerusalem, Speech, Liberation, Read, Selahaddin.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri