eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI
(Izzuddîn b. Abdusselâm's Understanding of Maslahah )

Author : Adnan ALGÜL    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 69
Page : 1-30


Özet
İzzüddîn b. Abdüsselâm Şâfiî mezhebinde kendi döneminin önde gelen simalarından biridir. Ününü özellikle ilmi birikimi ve üstlendiği görevler esnasında göstermiş olduğu tavizsiz tavrıyla kazanmıştır. İzzüddîn b. Abdüsselâm, döneminde hâkim olan şerh ve haşiye geleneğine rağmen orijinal eserler vermiş, kendisinden önce temeli atılmış bazı konuları da sistematize ederek geliştirmiştir. Bu konuların başında da “maslahat” gelmektedir. İşte biz bu çalışmamızda onun maslahat anlayışını ele aldık. Bu kapsamda maslahatın tanımına, hücciyetine, kısımlarına, maslahatı bilme yollarına, maslahatların tearuzuna, maslahata binaen genel kaidelere aykırı olarak sabit olan hükümler ve maslahatla ilgili bazı külli kaidelere yer verdik.

Anahtar Kelimeler
İzzüddîn b. Abdüsselâm, Şâfiî, Fıkıh, Maslahat, Teori.

Abstract
Izzuddîn b. Abdusselâm is one of the prominent person of Shafii Madhhab in his era. Izzuddîn b. Abdusselâm has earned his reputation especially with his fund of knowledge and uncompromising attitude during his duties. Despite the predominant annotation and paraphrasing traditions in his era, Izzuddîn b. Abdusselâm has wrote orginal works, as well as systemized and developed some of the previous topics which were founded before his era. "Maslahah" takes the lead among these topics. We have approached his understanding of maslahah in this academic work. In this context, definition, testimonials, sections of the maslahah were provided, as well as ways of recognizing maslahahs, conflicts among the maslahahs, fixed provisions against general principles due to maslahahs and public principles related to maslahahs were highlighted.

Keywords
Izzuddîn b. Abdusselâm, Shafii Madhhab, Fiqh (Islamic Jurisprudence), Maslahah (Public Interest), Th

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri