eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİSLAMÎ DAVETTE “DAVETÇİ” PROBLEMİ VE BUNU AŞMANIN KOŞULLARI
(Problem of “Inviter” in The Islamıc Invitation and the Conditions to Overcome it )

Author : Mahsum AYTEPE    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 71
Page : 181-198


Özet
İslam diğer bütün inanç ve düşünceler gibi davetçi eliyle yayılmıştır. İslam’ın mesajının insanlara ulaştırılmasında bir vasıta olan davetçi, bazen önemli problemlerin de sebebi olabilmektedir. Daveti ideolojik amaçlar için araçsallaştırmak ve davet sürecini birtakım menfaatler için değerlendirmek, bu problemlerin başında gelmektedir. Kişiler veya teşekkül ettirilmiş yapılar eliyle sürdürülen davet çalışmalarındaki muhtemel sapmaların asgariye indirilmesi mümkündür. Bunun için İslam’ın temel değerlerine dayanan ve davete muhatap olan insanlar tarafından da fark edilebilecek ilkelerin hakemliğine başvurulabilir. Bu çalışma, İslami davette “davetçi” problemini ele almakta ve davetin doğru ahlaki ve epistemolojik koşullarda yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken ilkelere odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İslam, Davet, Davetçi, İdeoloji, Ahlak, Menfaat, Baskı.

Abstract
Islam, like all other beliefs and ideas, has been spread by the invitation. The inviter, who delivers the message of Islam to people, can also cause important problems. Instrumenting the invitation for ideological purpose and assesing the invitation process for some benefits are at the top of these problems. It is possible to reduce some probable deviations in invitation carried out by persons or formed structures to a minimum level.For this, it can be resorted to the principles, which based on the basic sources of Islam and can be recognized by the people who are dealing with the invitation. This study examines the problem of the “inviter” of the Islamic invitation and focuses on the principles that need to be taken into account fort the invitation to be executed in the correct moral and epistemological conditions.

Keywords
Islam, Invitation, Inviter, Ideology, Ethics, Benefit, Pressure.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri