eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessاللهجة التي نزل بها القرآن الكريم
(Kur’an-ı Kerim Hangi Lehçe ile Nâzil Oldu )

Author : Abdulmuttalip ARPA    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 71
Page : 1-40


Özet
اختار الباري عز وجل اللغة العربية لتكون وعاءً لمعجزاته وإطاراً لكراماته عن حكمة وتقدير ودراية وتدبير. وقد اختلفت آراء الباحثين في اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم وذلك لتعدد لهجات العرب وقت نزوله. فمنهم من اعتبرها لهجة قريش لكون الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، ومنهم من اعتبرها لغة مشتركة بين مجموعة من القبائل، ومنهم من اعتبرها لغة مشتركة بين العرب جميعاً. تبدأ الدراسة بذكر معنى اللغة واللهجة والفرق بينهما، ونشوء اللهجات واختلافها، ثم أثر القراءات القرآنية في اللهجات العربية، وبيان لهجة قريش، واللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وبعد ذلك العوامل التي ساهمت في بروز لهجة قريش، ثم يعرض للآراء المطروحة، حول مسألة نزول القرآن بلهجة قريش محاولاً مناقشة المسألة من زاوية مختلفة .

Anahtar Kelimeler
القرآن الكريم، اللهجة، اللغة، لهجة قريش، اللغة العربية.

Abstract
Kur’an’ı Kerim’in hangi lehçe ile nâzil olduğu hususu, âlimler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Birçok ayette Kur’an’ın, anlaşılması ve üzerinde tefekkür apaçık Arap dili üzere nâzil oldu şeklinde genel olarak tavsif edilmesi, bir kısım ulemâ’yı onun Arapçanın tüm lehçelerine hâvî olduğu düşüncesine sevkederken; diğer taraftan bazı ayetlerdeki Biz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik; Biz O(Kur’an)nu senin diline kolaylaştırdık tarzı ifadeler, onun Kureyş lehçesi üzere nâzil olduğu düşüncesini doğurmuştur. Ayrıca Kur’an’da Arapça dışında birtakım yabancı kelimelerin bulunması azınlık da olsa bazı kimseleri Kur’an’ın evrensel mesajı da dikkate alınarak onun Arapçanın yanında başka dilleri de bünyesinde aldığı düşüncesine götürmüştür. İşte bu makalede öncelikle dil-lehçe kavramlarının analizi, Arap lehçelerinin gelişim ve çeşitliliği, Kur’an kıraatlerinin lehçeler üzerindeki etkisi, Kureyş lehçesi ve bu lehçeyi tüm lehçeler arasında öne çıkaran etkenler gibi konular üzerinde duruldu; ardından çalışmanın asıl amacını teşkil eden Kur’an’ın nâzil olduğu lehçe konusu ele alınıp-tartışılarak bir değerlendirmeye gidildi.

Keywords
Kur’an, Dil, Lehçe, Kureyş Lehçesi, Arap Dili.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri