eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessصور من البلاغة السياقية في الآيات المتشابهة
(Importance of Contextual Rhetoric in Analogous Verses )

Author : Ahmed ALDYAB    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 71
Page : 41-52


Özet
Şüphesiz ki kur’an, eşsiz belagatıyla bitmeyen bir hazinedir. Çünkü Kur’an hakim ve alim olan Allah’ın kelamıdır. Araştırma bu konuyu vurgulamak ve Kur’andaki sürekli tekrarların sebebini açıklamak için yazıldı. Seçtiğim bazı müteşâbih ayetlerde belagatın önemini bağlam vasıtasıyla açıklamaya çalıştım. Söz konusu farklılıklar, kelime, harf veya cümle seviyesindedir. Âyet ve surelerin münasip mânâları ise kelâmın siyakıyla ortaya çıkar. Teşâbüh, ayetlerdeki alelâde bir tekrar değildir. Bu üslupla, mânânın belâgî bir şekilde ortaya çıkması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Belagat, Bağlam, Müteşabih, Ayet

Abstract
Undoubtedly that Qur’an is an eternal treasure with its unique rhetoric. Because Qur’an is word of Allah who is the Judge and the Knowing. This research was written to emphasize this subject and to explain reasons of regular repetitions in Qur’an. I tried to explain importance of rhetoric through context in some analogous verses which I chose.

Keywords
Rhetoric, Context, Analogous, Verse

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri