eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessصناعة الفتوى بين الماضي والحاضر (دراسة تحليلية لضوابط الفتوى)
(The Fatwa Industry between the Past and the Present (An Analytical Study of Precepts and Rules of Fatwa) )

Author : Mahroof ATHAMBAWA  الأستاذ الدكتور/ صالح قادر كريم الزنكي- الدكتور/ نور الدين ميلادي  
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 133-198


Özet
Fert ve toplumların düşünce ve eylemelerindeki olumlu ve olumsuz etkileri açısından fetva üretiminin ne kadar önemli bir konuma sahip olduğu dini, sosyal ve siyasi araştırmalar alanlarında çalışan herkesin malumudur. Nitekim fetvanın müslüman bireyin aklî oluşumu, kimliği ve etrafında olup bitenlere bakışını belirlemede de önemli rolü vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in zamanından bugüne kadarki uzun tarihi seyri içerisinde fetva çeşitli aşamalardan geçmiştir. Alimler bu ciddi/riskli sanatın zabtu rapt altına alınması ve onu çevreleyen kalkanın korunması için bir takım ölçüler koyarak kesintisiz çaba sarf etmişlerdir. Ta ki onun değerini bilmeyenler, ehil olmayanlar tarafından koruyucu zırhı delinmesin. Fakat bugün dünyanın tanık olduğu her alandaki baş döndürücü gelişmeler ve büyük değişimler insani ilişkiler üzerinde etkili olmuş ve daha önce olmayan yeni sorunlar ve meselelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple fetva üretimi, fetva verecek kimsede yeni bir takım şartların bulunması ve realitenin ışığında bir takım ölçüler ve kuralların gözetilmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışma, klasik dönem alimlerinin fetva için belirledikleri kriterler ışığında fetvanın tarihini ele alarak çağımızda fetva verecek kişinin dikkate alması gereken ilkeler önermektedir.

Anahtar Kelimeler
الصناعة، الفتوى،التاريخ،الماضي، الحاضر، الشريعة، الضوابط

Abstract
It is no secret for those who work in the field of religious studies and social and political research the great place that the fatwa industry occupies in today's world in terms of the positive and negative influence on individuals and societies. The fatwa in its long history- since the time of prophecy- has passed through different stages and Islamic Scholars have made continuous efforts to control this dangerous industry with Precepts and rules in order to protect it from those who try to penetrate into this important sector of Islamic without having proper and accurate knowledge. However, today's world is witnessing tremendous developments and great changes in all vital areas of modern technological revolution. These tremendous developments and great changes require from the scholars to pay attention in order identify Precepts and rules that enable the Mufti to face the New Challenges and Deliver fatwa accordingly. This research addresses the history of the fatwa in its various stages, shedding light on the Precepts and rules of fatwa set by our Great scholars and concluded with setting new regulations that should be observed for the fatwa in our present time, in order to rationalize the fatwa industry and direct it towards the interest of the Muslim nation.

Keywords
Manufacturing, Fatwa, History, Past, Precent, Sharia, Precepts.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri