eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessالأساليب التربوية في القرآن الكريم
(Kur’an-ı Kerimde Eğitim Metotları )

Author : Adnan Al-HAMWI AL-OLABI    
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 25-75


Özet
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Salat ve selam ise Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)’e ve onun ashabının üzerine olsun. Kuranı Kerim, Allah’ın kullarına onları en doğru yola ileten ve içlerindeki iyilik hislerini harekete geçiren bir hitabıdır. O, her türlü fazilete davet edip rezillikten de men eder. İnsanın içinde bulunan başarının saikalarını geliştirip ve yine insanlığın içinde bulunan iyiliğe olan yönelmeyi terbiye ederken aynı zamanda her türlü kötülükten ve bozukluktan da uzak tutup tecrit eder. Allah, İsra suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor: “Doğrusu bu Kuran en doğru yola iletir ve yararlı iş yapan müminlere büyük ecir olduğunu, ahirete inanmayanlara can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Bütün Peygamberler de söylediklerini insanlara aktarmada bu ilahi yöntemi kullanmışlardır. Kuran da İnsanları davete dair hitabında bu ilahi metodu inşa etmekte ve eğitime dair metodunun özelliklerini rabbani bir beyanla şekillendirmektedir. Peygamberimiz (s.a.v )’in davetindeki terbiye metodu da bu ilahi yöntem üzerineydi. Buradan hareketle insanlığın bugün karşı karşıya kaldığı sıkıntı ve açmazın sebebi hiç tartışmasız semavi rehberliği ihmal etmeleri, ona sırtlarını dönmeleri ve öğretilerine karşı gelmeleridir. Taha suresi 124. ayette Allah şöyle buyurmaktadır: “Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.”

Anahtar Kelimeler
Kuran’ı Kerim, Metotlar, Eğitim, Ozellikler, Mufredat.

Abstract
Glory to Allah, Lord of the universe and prayers and peace be on His messenger, relatives and companions. The Holy Qur’an is Allah’s discourse addressed to His creatures to guide them to the best path and to stimulate their good instincts. It promotes all virtues and prevents every depravity. The Quran nurtures in humankind the incentive of success and the motives to righteousness. At the same time, it secludes them from all types of evil and corruption. Allah says: “Lo! this Qur'an guideth unto that which is straightest, and giveth tidings unto the believers who do good works that theirs will be a great reward”. (17:9). All Prophets; prayer and peace be upon them; have pursued this Godly path in preaching their peoples. The Quran has come to lay the foundation of this same method and frame its educational characteristics with a unique clarification. The prophet’s; peace be upon him; preaching discourse has also emphasized the same method. The humankind suffering and dilemma nowadays are due to neglecting Allah’s guidance, turning the back to it and disobeying its teachings. Allah (swt) has said: “But he who turneth away from remembrance of Me, his will be a narrow life, and I shall bring him blind to the assembly on the Day of Resurrection.” 20:124.

Keywords
Qura'n, Methods, Education, Characteristics, Approach.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri