eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessDİVAN EDEBİYATINDA SAKIZ VE SAKIZ’IN FETHİNİN EDEBİYATIN NÜKTE DÜNYASINA YANSIMALARI
(Reflections of the Gum and Conquest of Chios in the Divan Literature on the with World of Literature )

Author : Hasan Kaplan    
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 367-394


Özet
Sakız, Ege Denizi’nde yer alan, İzmir’e sekiz mil uzaklığında bir adadır. 1566’da fethedilen adada Osmanlı hâkimiyeti, 1913’e kadar devam etmiştir. Adanın fethinin divan şiirine birtakım yansımaları olmuştur. Ada fethedilmeden önce sakız, divan şairleri tarafından herhangi bir yönüyle zikredilmezken ada fethedildikten sonra şiirin malzemesi olmuş, adanın ismine dayalı olarak çeşitli nükteler oluşmuştur. Bu çalışmada divan edebiyatında “sakız” etrafında geliştirilen hayaller ve söyleyişler incelenmiştir. Bu doğrultuda sakız maddesinden, sakız ağacından, sakız gülünden, sakız rakısı ve şarabından, sakız leblebisinden, sakız bademinden, sakız helvasından; aynı zamanda bir ada olan Sakız’ın şiire yansıyan özelliklerinden, Sakızlı güzellerden ve sakilerden bahsedilmiştir. Çalışmanın sonucunda Sakız’ın fethine dayalı olarak bazı ifadelerin ve deyimleşmiş yapıların ortaya çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sakız Adası, Sakız’ın Fethi, Sakız Gülü, Sakız Şarabı, Sakız Ağacı.

Abstract
Chios is an island located in the Aegean Sea, eight miles from İzmir. Ottoman domination in the conquered island in 1566 continued until 1913. There have been some reflections of conquest of the island on the divan poetry. Before the conquest of the island, the gum was not mentioned in any aspects by divan poets, but after the island was conquered, it became a material of poetry and various witticisms were formed based on the island’s name. In this study, dreams and utterances developed around “chewing gum” in divan literature were examined. In this direction, the gum material, mastic tree, gum rose, gum anisette and wine, roasted white chickpeas, chian almond, halva are mentioned. At the same time, reflections of Sakız’s features on poems, beautifuls of Sakız, cupbearer are also mentioned. As a result of the work, it is seen that some expressions and idioms emerged on the conquest of Chios.

Keywords
Chios, Conquest of Chios, Gum Rose, Gum Wine, Mastic Tree

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri