eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access56 . SayıEditor
Doç.Dr.A.Halim ULAŞ

Assistant Editor
Arş.Gör. Büşra KOÇAK- Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR

Erzurum  2013

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Kemal Doymuş  


Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Ünal TAŞKIN  
OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN’DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ) Ss, 39-54
During the First Years of Ottoman Rule Timar System in the Palestine (Example of Gaza and Quds Sanjaks)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Mehmet NUHOĞLU  
CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDEKİ GAZETE VE DERGİLERDE YAYINLANAN SANAT VE SANAT TARİHİ YAZI /MAKALELERİNDE FİKRİ YAPI Ss, 83-96
Newspapers And Journals Published Before The Turkish Republic Intellectual Structure Of Art And Art History in Writings And Articles

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bölüm Editörü:Etem Yeşilyurt  


Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Etem Yeşilyurt  


Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Ahmet Kırkkılıç- Cahit Epçaçan  


Cem DOĞAN  
DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU: AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN HAYATI VE BİLİMSEL/FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE Ss, 191-216
A Turkish Philosopher Between the East and the West: On Ahmed Midhat Efendi’s Life and Scientific/Philosophical Thoughts

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim OKATAN  
SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR Ss, 217-275
Fıgures of Speech, Grammatıcal Terms and Basıc Concepts Used in Sudı’s Annotated Work of Bostan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bölüm Editörü:Etem Yeşilyurt  


Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Etem Yeşilyurt  


Serdar YAVUZ  
DÎVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ SÖZVARLIĞI AÇISINDAN AKRABALIK ADLARI VE BU ADLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KARŞILIKLARI Ss, 345-360
Kinship Names and Their Equivalents in Turkey Turkish Dialects in Terms of Vocabulary in Dîvânü Lügâti’t-Türk

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şirvan Şen DEMİR Mahmut DEMİR  
FUTBOL VE TURİZM: FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 361-374
Football and Tourism: The Evaluation of Camp Place Choosing of Football Teams in Context of Alternative Tourism

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bölüm Editörü:Veysel Güllüce- İshak Özgel  


Bölüm Editörü:Etem Yeşilyurt  


Fatih BİNGÖL  
KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI SESLENDİRME YÖNTEMİ Ss, 409-418
Finger Prepared Playing Technique on Classical Guitar Education

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hürrem Şerife KAYA Osman SAMANCI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNDE İLETİŞİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMLERİ Ss, 419-428
The First Impresson of Classroom Teachers Candidates About Communication at School Experience Course

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bölüm Editörü:Etem Yeşilyurt  


Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri