eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access62 . SayıEditor
DOÇ .DR. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

Erzurum  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Esma DURUKAL Ece ARMAĞAN  
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ UYGULAMALARININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: ESKİŞEHİR İLİNDE UYGULAMA Ss, 1-20
Effect of Customer Service Applications to the Customer Loyalty in Shopping Centers: Application in the Province of Eskişehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev382
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfiye AKGÜL  
İSLÂM HUKUKUNDA EVLİ KADININ NAFAKASI VE KAPSAMI Ss, 21-34
The Maintenance Allowence of Married Woman and its Containing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev215
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MANTIKSAL BİR SORUN OLARAK KÖTÜLÜK Ss, 35- 50
Evil as a Logcal Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev403
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamit AKTÜRK  
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARINDA SELF ORYANTALİST TUTUM Ss, 51-68
Self-Orıentalist Attitude in Alewism Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev370
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muzaffer ÇATAK  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ Ss, 69-94
An Investigation of Social Studies Educational Programs in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev425
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Maksut ÇETİN  
SAİD NURSİ’NİN SİYASET ANLAYIŞI Ss, 95-120
SAİD NURSİ’S UNDERSTANDING OF POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev362
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer DEMİR  
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI DERSLERİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN ÖĞRETİM TASARIMI Ss, 121-146
Instructional Design of Religious Culture and Moral Knowledge Lesson in Special Teaching Methods and Teaching Applications Classes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev405
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sabri DEMİRCİ  
KUR’AN AYETLERİ VE SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB (Fahruddin Razi‘nin Tefsiri Mefatihu’l- Gayb Örneği) Ss, 147-172
The Relationship Between Verses and Sures of Qur’an (Example of Fakhruddin al Razi's Tafseer Mefatihu’l-Gayb)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev358
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nuri DEMİREL Osman Nuri DEMİREL, Yusuf YILMAZ, Engin ÜNGÜREN YILMAZ Yusuf, DEMİREL Osman Nuri, ÜNGÜREN Engin  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 173-184
A Research of Burnout Levels on Vocational School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev339
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Emre GÖRDÜK -  
BAZI ÂYETLER IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER (SAS)’İN ÖFKESİ VE SABRI Ss, 185-204
Prophet Mohammad’s Anger and Patience in the Light of Some Verses of the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev392
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail GÜLLÜ  
DURKHEİMCİ BİR SOSYOLOG: İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU’NUN DİN VE TOPLUM GÖRÜŞLERİ Ss, 205-228
A Durkheimian Sociolog: Views of Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu on Religion and Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev427
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhami GÜNAY  
MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN “ASR-I HÂZIRA MUVÂFIK TÜRKÇE TEFSİR” YAZILMASI FİKRİNE KARŞI GÖRÜŞLERİ Ss, 229-250
Opposing Views of Mustafa Sabri Efendi on the Subject of Contemporary Turkish Tafsir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev413
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Orhan GÜRSU  
HASAN BASRİ ÇANTAY: BİR PSİKOBİYOGRAFİ DENEMESİ Ss, 251-268
Hasan Basri Çantay: An Essay in Psycho-Biography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev376
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hadiya Adil HAZNEKATİBİ  
مضتجذات وتجارب نتعهيم انهغة انعربية نهىاطقيه بغيرها Ss, 269-288
Developments and Experiments in Teaching Arabic Language to Non-Speakers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev435
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 289-306
Perspectives of Education Faculty Students on Media Literacy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev328
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan KAYA Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ Ss, 307-320
The Effect of Gender on the Opinion of the Universıty Students about Organ Transplantation and Donation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev387
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İngilizce Öğretmen Adaylarının Eğitimsel Teknoloji Kullanımına Karşı Tutumlarının Ölçülmesi Ss, 321-336
MEASURING PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev347
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seval KORUCU H. Ahmet KIRKILIÇ, Yasemin KURTLU  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINA VE KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 337-350
Views of Candidates of Turkish Language Teachers on Classical Turkish Literature and Teaching of Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev424
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim OKATAN  
AHMET PAŞA’NIN BAHARİYYÂT KASİDESİNDE BAHARIN ÇAĞRIŞTIRDIĞI ANLAMLAR Ss, 351-378
Connotations of Spring within Ahmet Pasha's Eulogy of Bahariyyat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev404
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman ORAL  
KELÂM EKOLLERİNE GÖRE HALİFE/DEVLET BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ VE HAKLARI Ss, 379-402
Islamic Sects Kalam the Caliph/President's Duties and Rights
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev380
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İshak ÖZGEL  
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR TEFSİRİNDE ÇEVİRİ ETİĞİ VE TEKNİKLERİ Ss, 403-424
Translation Ethics and Techniques in the Tafseer of Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev428
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. NUR PAKDEMİRLİ -  
HİNT ALTKITASINDA DİNİ EKOLLER VE DİN EĞİTİMİ Ss, 425-454
Religious Sects and Religious Education in the Indian Subcontinent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev336
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Büşra KOÇAK Suat POLAT, Fatih ÇERMİK, Elif MERAL, Meryem BOZTAŞ  
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GİRİŞİMCİLİK KAZANIMI AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 455-470
The Evaluation of the Primary School Social Sciences Course Books in Terms of Entrepreneurship According to the Views of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev437
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan KAYA Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 471-486
Different Fields Effects on the Attitudes of the University Students towards Organ Transplantation and Donation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev388
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Senem CEYLAN Nurettin CEVİZ  
TÜRKÇE VE ARAPÇADAKİ İÇİNDE SAYI GEÇEN BAZI DEYİM VE SÖZ ÖBEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 487-506
A Comparison of Some Turkish and Arabic Idioms and Phrases Comprising Numerical Expressions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev431
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İSLAM HUKUKU VE İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA EŞCİNSELLİK SORUNU Ss, 507-530
The Issue of Homosexuality in The Context Islamic Law and Human Rights: al-Mukarram or Human Dignity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev323
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ŞANLI Mehmet ALTUN, Çetin TAN  
KÜRESELLEŞEN DÜNYA’DA OKULLAR İÇİN VE DİĞER ÖRGÜTLER İÇİN SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ Ss, 531-548
Importance of Social Responsibility for Schools and Other Organizations intThe Globalizing World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev410
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ŞİMŞEK İsmail ŞİMŞEK İsmail ŞİMŞEK  
FELSEFEDEN TASAVVUFA RUH ANLAYIŞI Ss, 549-566
ANALYİS OF THE SOUL FROM PHİLOSOPHY TO SUFİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev386
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman YAZICI  
OSMANLI HUKÛK-I ÂİLE KARARNÂMESİ (1917) VE SADREDDİN EFENDİ’NİN ELEŞTİRİLERİ Ss, 567-584
Critiques of Sadreddin Efendi's About Ottoman Family Law Degree of 1917
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev389
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hilmi YAZICI ,Z. Seçkin GÖKBUDAK  
AŞK-I MEMNU OPERASINDA ULUSALCIĞA İLİŞKİN UNSURLAR Ss, 585-600
Nationalist Materials of the Aşk-ı Memnu Opera
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev419
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İBRAHİM YENEN  
ZAMAN VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ: RAMAZAN DİNDARLIĞI Ss, 601-616
Relationship of Time and Pietism: Ramadan Piety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev426
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Hizmet Öncesi Eğitimde Yansıtmalı Eğitim Deneyiminin Öğretmenlik Uygulamasına Etkisi Ss, 617-628
THE EFFECT OF REFLECTIVE PRACTICE ON ‘FIEL EXPERIENCE’ IN PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev415
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan YILMAZ  
YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARININ TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMELERİNE KATKISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 629-640
A Practice on the Contribution of Creative Writing Activities to Turkic Students Learning Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev384
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa YOUSEF  
التوجيه النحوي للقراءات عند السّمين الحلبي Ss, 641-668
Assamin Alhalaby and the variation of I’rab in Tafseer and Qira’at of the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev420
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SANATOKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 669-676
The Evaluation of the Level in Art Literacy of Fıne Arts Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev432
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerim AÇIK  
MUHYİDDİN İBNU’L-ARABÎ’NİN MENKABETU MEVLİDİ’N-NEBÎ İSİMLİ MEVLİDİ VE EDEBİ TENKİTLİ METNİ Ss, 677-716
The “Menkabetu Mevlidi’n-Nebî” Mawlid of Muhyiddin İbnu’l-Arabî and its Literary Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev402
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GEMİ  
İBRAHİM KÛRÂNÎ’NİN “‘UCÂLE FÎ İ‘RÂBI LÂ İLÂHE İLLALLAH” ADLI ESERİ Ss, 717-734
İbrahim Kûrânî’s Work Entitled “‘Ucâle fî i‘râbı lâ ilâhe illallâh”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev320
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri