eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access67 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  12.09.2016

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

ABDURRAHMAN DEMİRCİ  
İLK HALİFENİN SEÇİLMESİNDE HZ. ÖMER’İN ROLÜ Ss, 1-30
Hz. Umar’s Role at the Election of the First Caliph
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev655
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan ALGÜL  
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN HAYATI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ Ss, 31-58
Izzuddin b. Abdusselam: His Life and Scholarly Character
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev686
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celalettin Korkmaz Bayram ÖZER -  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN UNSURLAR Ss, 59-84
Factors Affecting Student Achievement in Foreign Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev657
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemal AKÜZÜM  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMI BAĞLAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ Ss, 85-108
Examining Perspectives of School Principals and Teachers towards Graduate Education in the Context of Educational Administration Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev687
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KARİKATÜR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: BİTKİLER ÂLEMİ Ss, 109-120
Effects of Cartoons on Students’ Achievement: Kingtom of Plants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev659
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan ATAK  
TOKAT’TAN KIRLANGIÇ ÖRTÜLÜ BİR CAMİ ÖRNEĞİ: KIZILCAÖREN KÖYÜ CAMİİ Ss, 121-136
An Exampole of Kırlangic Covering of a Mosque in Tokat: The Mosque of Kizilcaoren Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev666
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İskender ŞAHİN  
TEFSİR İLMİNİN KAYNAKLARI AÇISINDAN İBN NEDİM’İN el -FİHRİST ADLI ESERİ Ss, 137-162
In Terms of Sources of Interpration Science Ibn Nedim's Work Named el-Fihrist
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev672
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ÇELİK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 163-186
Evaluation of Preschool Teachers’ and Teacher Candidates’ Opinions on the Exam of Teaching Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev660
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Güllük  
KARAKTER İNŞASINDA DİNÎ SEMBOL VE KARAKTERLERİN ROLÜ: KÂBE ÖRNEĞİ Ss, 187-204
The Role of Religious Symbols and Characters in Character Building: Kaaba Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev677
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Selim ASLAN  
İSLAM HUKUKUNDA ‘TE‘ASSUF’ KAVRAMI VE HÜKÜMLERE ETKİSİ Ss, 205-236
The Te'assuf Concept in Islamic Law and its Effects on Judgments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev681
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melek DİKMEN  
SON MÜSTAKİL MİRACİYELERDEN BİRİ: MEHMED BAHAEDDİN VE MİRACİYE’Sİ Ss, 237-260
One of the Latest Seperate Mirajiyyas: Mehmed Bahaeddin and His Mirajiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev685
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Sarıcık  
MEHMET ÂKİF’E GÖRE MÜMİNLERİ İSLAM’DA BİRLEŞTİRMEK VE KARDEŞLEŞTİRMEK AÇISINDAN ÂL-İ İMRAN SURESİ 103. AYETİ Ss, 261-290
103RD Ayeth of Âl-İ Imran Surah According to Mehmet Akif, in Terms of Uniting Muslims and Making Them Brother in Islam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev652
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM Hatice Bayındır  
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 291-302
The Examining the Views of High School and University Students about Ottoman Turkish Lesson
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev622
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Senem CEYLAN  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN YERİ VE DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI Ss, 303-314
Literature’s Role in Foreign Language Teaching and its Effect on Linguistic Skill Development
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev675
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar Seracettin BAYTAR  
BELLİ BAŞLI DİL ÖĞRETİM METOTLARI VE BUNLARIN ARAP DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ Ss, 315-338
Certain Language Teaching Methods and Critical Assessment of Them in Regard to Arabic Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev670
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri