eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access68 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.12.216

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ahmed Sawan  
جمالياتُ القصص المُؤطَّرة في قصّة الإطار قصّة (المدينة الفاضلة) للأطفال، لمحمّد علي حمد الله أنموذجًا Ss, 1-34
The Prettiness of Extracted Stories (ESs) In the story of (Ideal City for the fictionist Muhammad Ali Hamdallah) as an Application.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev671
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ALİCAN DAĞDEVİREN  
KIRÂATLERİN KUR’ÂNİYYETİ VE SAYISINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 35/52
An Analyze on Qıraats Being Part of the Qur’an and Their Numbers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev710
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül YETKİN GÜLMEZ  
MOZART’IN BATI MÜZİĞİNE GETİRDİĞİ MÜZİKAL YENİLİKLER VE TÜRK MÜZİĞİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 53-64
The Innovations Which Was Invented By Wolfgang Amadeus Mozart To Western Classical Music And The Relationship With Turkish Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev704
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çetin TAN Prof.Dr.Fatih TÖREMEN  
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TAKIM LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU, ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 65-80
The Effect of the Behaviours of the Team Leadership of Primary School Administrators on the Job Satisfaction of the Teachers, Organisational Commitment And the Level of Organisational Citizenship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev718
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahattin ERKUŞ Doç. Dr. Durmuş KILIÇ, Doç.Dr. Özgür BABAYİĞİT  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 81-92
The Views of Teacher Candidates about Candidacy Training
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev711
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih AMAN  
NÖROBİYOLOJİK YAKLAŞIMIN TOPLUMSAL YANSIMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEKLEM DENEMESİ Ss, 93-100
A Sampling Attempt on Social Reflection of Neurobiological Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev693
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat ÖZTÜRK  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİNLİK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 101-116
An Investigation into the Views of Preservice Science Teachers on the Concept of Activity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev717
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İSMAİL NARİN  
NEHCÜ’L-BELÂGA’DA YER ALAN BAZI DİNÎ KAVRAMLAR ÜZERİNE MÜLAHAZALAR Ss, 135-162
An Assessment of Some Religious Terms in the Nahj al-Balagha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev694
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet YÜCETOKER PROF. NEZİHE ŞENTÜRK  
PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAROK DÖNEM ESERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 163-180
The Evaluation of Opinions Related Baroque Repertoire of Piano Academicions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev700
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Karim Farouk Ahmed Abdeldaim  
قراءة في خطبة الفتح الصلاحي لبيت المقدس Ss, 181-242
Read in the Liberation Speech of Jerusalem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev692
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahroof ATHAMBAWA  
منهج الإسلام في التعامل مع البيئة Ss, 243-297
An Islamic Approach to the Environmental Issues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev721
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurten KIMTER  
NAMAZ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 299-332
An Examination on the Relationship between Prayer and Psychological Well-Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev720
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep ÖZDEMİR  
İMÂM MÂLİK’İN FIKHINDA “SÜNNET” KAVRAMI Ss, 333-350
Concept of Sunnah in Imam Malik's Fiqh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev676
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

TÜLAY UYAR  
CEMAL REŞİT REY’İN MÜZİKAL TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 351-362
The Importance and Place in Musical History of Cemal Resit Rey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev705
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suat POLAT Ünsal BEKDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI Ss, 363-382
Map Usage in the 5th and 6th Grade Social Sciences Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev703
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ŞEN  
İSLAM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA TAZMİN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 383-414
Evaluation of Compensation Liability in the Context of Islamic Law and Modern Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev715
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ZORLU Fatih SEZEK  
MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRENME İLE BİRLİKTE ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 415-430
The investigation of Effects to Learning Together Method with Modeling Based Learning Method on Constructivist Learning Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev708
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih TORUN Serhan Alkan İSPİRLİ  
İNTİKAD’DA TENKİT UNSURLARI Ss, 431-435
Criticism Factors in Intikad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev725
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ Ss, 117-134
An Investigation of Turkish Flute Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev345
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri