eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access69 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  2017

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Adnan ALGÜL  
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI Ss, 1-30
Izzuddîn b. Abdusselâm's Understanding of Maslahah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev728
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

özer özçelik Nuri Uslu  
EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2007 - 2014) Ss, 31-52
Analysis of Relationship Among Economic Growth, Unemployment and Inflation by VAR Model: The Case of Turkey (2007 - 2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev727
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıfat Resul SEVİNÇ  
BELÂĞATTA FASIL-VASLIN GENEL KURALLARI VE “VÂV”IN KULLANIMI Ss, 53-88
General Rules of Fasl - Vasl in Rhetoric and the Usage of the “Vâv”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev701
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Satı Kumartaşlıoğlu  
ŞEKİL DEĞİŞTİRME MOTİFLİ EFSANELERDE LANET Ss, 89-104
The Curse in the Legends with Transformation Motif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev726
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE İSTENMEYEN OKUL YÖNETİCİSİ DAVRANIŞLARI Ss, 105-116
School Manager Behavior Unwanted According to Teacher’s Perception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev730
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serap UZUNER YURT  
POPÜLER KÜLTÜR KARŞISINDA YERELLİĞİN SUNUMU: “MAYSA VE BULUT” ÖRNEĞİ Ss, 117-129

Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev732
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri