eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access70 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.04.2017

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ali GÜL  
TEOSOFİ KAVRAMI VE TEOSOFİ DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ Ss, 1-20
Concept of Theosophy and Historical Process of Theosophical Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev706
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ALİCAN DAĞDEVİREN -Erkan ÇAKIR  
MÂTURÎDÎ’YE GÖRE İŞKÂLİN ÇÖZÜM YOLLARINDAN BİRİ OLARAK CEM‘ VE TEVFİK Ss, 21-38
The Solution Ways of Ishkal in the Quran According to Maturidi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev731
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Güzel Sanatlar Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sanat Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 39-56
EVALUATION OF ART LITERACY LEVELS OF STUDENTS WHO STUDY IN FINE ARTS HIGH SCHOOL IN TERMS OF VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev736
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Karim Farouk Ahmed Abdeldaim  
دور التحليل الأسلوبي في ترجيح آخر رسائل عبد الحميد الكاتب Ss, 57-84
Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev739
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Niyazi BEKİ  
İSLAM’DA CİHAD KAVRAMININ KAPSAMI Ss, 85-100
The Concept of Jihad According to Islam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev740
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

YUSUF CİCE Habib ÖZGAN  
DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 101-120
Opinions of School Working Team on Evaluation and Improvements of Values Education Practises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev712
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri