eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access71 . SayıEditor
DOÇ. DR. A. HALİM ULAŞ

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  YAZ 2017

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdulmuttalip ARPA  
اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم Ss, 1-40
Kur’an-ı Kerim Hangi Lehçe ile Nâzil Oldu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev748
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmed ALDYAB  
صور من البلاغة السياقية في الآيات المتشابهة Ss, 41-52
Importance of Contextual Rhetoric in Analogous Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev775
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Akçay Muhammed TUNAGÜR  
TÜRKİYE’DE DEĞERLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ Ss, 53-72
An Content Analysis on Master's Thesis Prepared in Turkey to Determine Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev783
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 73-82
Classroom Teacher Candidates’ Views on Material Use in Music Classes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev759
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

EKREM GÜLŞEN  
İBRÂHİM MOSTÂRÎ’NİN “ENVÂRU’T-TENZÎL” DÎBÂCESİ HÂŞİYESİ Ss, 83-106
İbrahim Mostari’s Footnote to the Preamble of “Anwar al-tanzil”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev738
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. RAHMİ TELKENAROĞLU  
كيف نستفيد من التراث الفقهي الذي خلّفه السلف؟ Ss, 107-180
How Should We Benefit From The Heritage of Islamic Law That The Past Has Left?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev773
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahsum AYTEPE  
İSLAMÎ DAVETTE “DAVETÇİ” PROBLEMİ VE BUNU AŞMANIN KOŞULLARI Ss, 181-198
Problem of “Inviter” in The Islamıc Invitation and the Conditions to Overcome it
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev746
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehtap Demir  
TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE KINALI KADIN VE MÜZİĞİ Ss, 199-214
Hennaed Woman and Her Music in Gender Axis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev768
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÇALIŞOĞLU Seda Nur TANIŞIR  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFTA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİ”NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 215-228
The Views Of The Classroom Teachers Working In Multigrade Classes About Teaching In Multigrade Class Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev737
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Sarıcık  
İSLAM TARİHİNDE IRK VE KABİLE ADIYLA NİSBELENME GELENEĞİ AÇISINDAN ASR-I SAADETTE IRKÎ NİSBELER Ss, 229-248
Racial Nisbahs in Asr Al-Saadah in Terms of the Tradition of Nısbah with the Name of Race and Trıbe in Islamıc Hıstory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev750
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
2011-2014 YILLARI ARALIKLARINDA NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI’NI TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 249-256
The Views of the Students who Preferred Department of Art Teaching at Niğde Omer Halisdemir University, During the Years 2011-2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev756
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıfat Akbaş  
İRTİCÂL VE MECÂZ YÖNTEMLERİYLE ARAPÇADA KAVRAM OLUŞTURMA Ss, 257-270
CONCEPT FORMATION MECHANISMS AT ARABIC LANGUAGE IN ACCORDANCE WITH IMPROVISATION (İRTİCAL) AND METHAPHOR (MECAZ) METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev758
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Said Nuri AKGÜNDÜZ  
AHMED CEVDET PAŞA’NIN HUKUKÇU YÖNÜNÜ YAZMAK (BİBLİYOGRAFİK BİR İNCELEME) Ss, 271-286
On Writing Ahmed Cevdet Pasha’s Jurist Personality (A Bibliographical Examination)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev745
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Toprak IŞIK (Erdal KILIÇASLAN) Seher CESUR KILIÇASLAN ve Toprak IŞIK(Erdal KILIÇASLAN) Translator: Seher CESUR KILIÇASLAN ve Toprak IŞIK(Erdal KILIÇASLAN)  
Preparation: Sosyal Hizmet Ve Sosyal Politikalar Açısından Türkiye’de Yoksulluk Ss, 287-302
POVERTY IN TURKEY IN TERMS OF SOCIAL POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev767
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Senem CEYLAN  
ARAPÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YAZINSAL METİN TÜRLERİ: FABL Ss, 303-314
Types Of Literature Texts That Can Be Used In Learning Arabic As A Foreign Language: Fable
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev774
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil PEKDOĞAN  
3-6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN RESİMLİ ÇOCUK KİTABI SEÇİMİ ÖLÇÜTLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 315-326
Investigation of Mesasurements for Children’s Pictures Books Selection of Parents with 3-6 Year Old Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev764
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil SEYFİ  
ORDU/AKKUŞ’TA ÇANTI TEKNİĞİNDE YAPILMIŞ CAMİ ÖRNEKLERİ Ss, 327-346
Mosque Samples Built with Timber-Framıng Technique in Ordu/Akkuş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev770
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
RASYONALİZMDEN SEZGİSELLİĞE GEÇİŞ; STURM UND DRANG AKIMI VE CARL PHİLİPP EMANUEL BACH’IN KLAVYELİ ÇALGILAR SONATLARINA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 347-366
Transition from Rationalism to Intuitivism; an Overwıev to Sturm und Drang Stream and Carl Philipp Emanuel Bach’s Keyboard Sonatas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev766
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri