eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access72 . SayıEditor
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  25.12.2017

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-12
Examination of Music Teacher Candidates’ Competence Levels in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev780
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

BEYTULLAH KARAGÖZ Öğt. Gör. Dr. Yaşar ŞİMŞEK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEHMET AKİF ERSOY’A İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 13- 30
Views of Turkish Language Teacher Candidates about Mehmet Akif Ersoy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev821
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MERVE YORULMAZ KAHVE Yrd.Doç.Dr.Bilal ELBİR  
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA YER ADLARININ KULLANIMINA DAİR Ss, 31-50
Toponyms in the Head of Şeyhülislam Yahya for Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev824
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Canan DEMİR YILDIZ Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ  
ÖRGÜTSEL DERTLEŞME Ss, 51-66
Organizational Narration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev789
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ELİF AKTAŞ DERMAN KAYNAK  
OKUL ÖNCESİ HİKÂYE VE MASAL KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ Ss, 67-86
Gender Roles in Preschool Story and Fable Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev786
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan KAYA -  
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ENZİM” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ) Ss, 87-108
Biology Student Teachers’ Cognitive Structures about “Enzyme” (Erzurum example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev787
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan ATAK  
TOKAT ÇAMAĞZI (CİNCİFE) KÖYÜ’NDEKİ OSMANLI DÖNEMİ YAPILARI Ss, 109-130
Ottoman Structures in Tokat Çamağzı (Cincife) Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev811
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

kerem Karabulut ALİ SHAHINPOUR  
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 131-142
The Effect of Information and Communication Technologies (Ict) on Inflation: An Application on Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev819
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Selim ASLAN  
KLASİK DÖNEM FIKIH ESERLERİNDE NESHİN İMKÂN VE VUKUU MESELESİ Ss, 143-162
The Issue of Possibility and Occurrence of Naskh in Classical Period Fiqh Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev818
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Sarıcık  
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN OSMANLI DÖNEMİNDE BİR ADI NEDEN SAİD-İ KÜRDİ? Ss, 163-194
Why was Bediüzzaman Said Nursi also Called as Sa‘îd-i Kürdî in Ottoman Period?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev749
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Cihad Bakkal  
KISSALAR BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN KUR’ÂN’DAKİ MÜBHEMLERE YAKLAŞIMI Ss, 195-214
Maturidi’s Approach to Mubhams in the Qur’an in the Context of Stories Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev807
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YAŞANILAN ÇEVRENİN GÖRSEL KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 215-224
Student Views About the Visual Culture of the Lived Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev755
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

NEJDET GÜRKAN  
CAHİLİYEDE VE İSLAMİ DÖNEMLERDE ARAP ŞİİR SANATININ MÜCADELE/SIR‘ İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE Ss, 225-239
On the Struggle / Sirâ 'Functionality of Arab Poetry Architecture in Cahillia and Islamic Periods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev809
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan YILMAZ Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: LEYLA FONTEN’DEN ÖYKÜLER SERİSİ Ss, 241-262
Messaging Problem in Pre-School Teaching Children’s Books: Series of Stories by Leyla Fonten
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev823
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer DEMİR  
KUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL BOYUTLAR Ss, 263-290
Basic Dimensions of Koran Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev806
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal DİZDAR  
ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Ss, 291-308
Attitudes of Secondary School Managers Towards the Music Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev791
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YUKARI PERİ SUYU HAVZASININ JEOLOJİSİ Ss, 309-336
Peri Stream Basin Geology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev822
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şahap BULAK  
TÜRKÇEDE GEREKLİLİK İFADESİNİN KİP HÜVİYETİ KAZANMADAN ÖNCEKİ GELİŞİM SÜRECİ Ss, 337-355
The Developmental Process Before the Derivation of the Mode of Necessity in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev812
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri