eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access75 . SayıEditor
Prof.Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  29.10.2018

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Zarıfa NAZIRLI  
RUS TARİHÇİLERİ GÖZÜNDEN ÇANAKKALE SAVAŞI Ss, 1-14
Çanakkale Savaşı, Rusça Kaynaklar, I. Dünya Savaşı, Çarlık Rusya.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev962
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa KAHYAOĞLU  
STEM TEMELLİ ETKİNLİKLERİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ İLE 21. YÜZYIL BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 15-28
The Effects of STEM Based Activities on Pre-service Science Teachers Attitudes towards Science, Mathematics, Engineering and Technology, and 21. Century Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev952
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SOSYO EKONOMİK DURUM VE SİGARA İÇME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 29-38
Relationship Between Socio Economic Status and Smoking Behaviour
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev951
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÇALIŞOĞLU Aylin ASLAN_Seda Nur TANIŞIR  
İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN SINIF ÖĞRETMENLERİ Ss, 39-54
Classroom Teachers from the Perspectives of Branch Teachers Working in Primary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev973
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa VURAL_Yaşar ÇORUH MUSTAFA VURAL, YAŞAR ÇORUH, METİN BAYRAM Translator:  
Preparation: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 55-63
Determination of the Level of Aggression of Secondary Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev963
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Remziye Selçuk  
İZMİRLİ İSMAİL HAKKI’DAN HAREKETLE “DELÂLET” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 65-74
A Appreciation on İzmirli İsmail Hakkı’s Views about Signification
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev943
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer OKUR AKÇAY Samet EKİN_Medera HALMATOV  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞABİLECEKLERİ DURUMLARA YÖNELİK HİKÂYELERİ TAMAMLAMA DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 75-98
Examination of the Situation of Pre-School Children Completing Stories About Situations they may Encounter in Daily Life According to Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev965
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SELAMİ SÖNMEZ -  
SON DÖNEM OSMANLI EĞİTİMİNİN EN ÖNEMLİ PLANLAMACI VE REFORMİSTİ, EĞİTİMDE GLOBALİZMİN İLK TEMSİLCİLERİNDEN ARAP MENŞELİ OSMANLI ENTELEKTÜELİ MUSTAFA SATİ EL HUSRİ Ss, 199-108
The Most Important Planner and Reformist of the Last Ottoman Education, the First Representatıves of Globalısm in Education, Arap Menus Mustafa Sati El Husri with Ottoman Intellectual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev935
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SERDAR SAFALI BÜRHAN AKPUNAR, ENDER ÖZEREN  
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR ANLAYIŞ: BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TESTLER VE KISA CEVAPLI MADDELER Ss, 109-126
A New Approach to Measurement and Evaluation: Individualized Tests and Short- Responsible Items in Computer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev924
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Öner GÜLBAHÇE_Ünal SAKİ  
OLİMPİYATLARDA EV SAHİBİ ÜLKELER TARAFINDAN KULLANILAN MASKOTLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 127-140
A Study on Mascots Used by Host Countries in Olympics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev958
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burcu ASLAN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİNLER KONUSUNUN YARATICI DRAMA UYGULAMALARIYLA ÖĞRETİLMESİNİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 141-158
The Effect of Teaching the Nutrition Issue by Creative Drama Applications on Learning Level in Preschool Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev967
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf SÖYLEMEZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “DİL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 159-174
Methodorical Perceptions about ”Language” Locution of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev969
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülküf AYRANGÖL Fatih AKIN  
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI’NIN (KUDAKA) SUNDUĞU MALİ DESTEK PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Ss, 175191
Evaluation of the Effectiveness of Financial Support Programs Provided by the North Eastern Anatolia Development Agency (KUDAKA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev960
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri