eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access76 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.12.2018

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdulkadir KIRBAŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Ss, 1-14
A Method of Developing Listening Skills for Middle School Students: Collaborative Learning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev986
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman ENSARİ  
NAMAZ ÂYETLERİ BAĞLAMINDA KUR’ÂN-SÜNNET İLİŞKİSİNE DAİR BİR TARTIŞMA Ss, 15-36
A Discussion on the Relation of the Qur’ân and the Sunnah in the Context of Prayer Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev940
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Volkan TEMİZKAN Abdülkadir ÖZTÜRK  
TÜKETİCİLERİN ANNELER GÜNÜNDE HEDİYE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ SEBEPLİ DAVRANIŞ TEORİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 37-56
Examination of Consumers Purchasing Behavıor on the Mother' s Day in the Context of Theory of Reasoned Action
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev976
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cahit EPÇAÇAN Abdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMI TEMELLİ ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 57-78
The Evaluation of Turkish Textbook’s Activities in Terms of Multiple Intelligence Theory Based Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev984
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ELVETTİN AKMAN  
TÜRKİYE’DEKİ YAVAŞ ŞEHİRLERİN POLİTİKA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ Ss, 79-107
An Analysis on the Policy Implementations of Cittaslow in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev991
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ESEF HAKAN TOYTOK Leyla UÇAR  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİ VE ÖRGÜTSEL DEPRESYON: BİR İLİŞKİSEL TARAMA MODELİ Ss, 109-126
Örgüt, Depresyon, Örgütsel Depresyonu, Güç, Güç Türleri, Okul Yöneticileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev997
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

H.Tezcan UYSAL  
ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ÖLÇEK SEÇİMİNİN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA ETKİSİ VE ÖNEMİ Ss, 127-148
The Effect and Importance of Scale Selection on the Research Results in Organizational Psychology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev942
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Yaman  
2006 VE 2018 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Ss, 149-164
A Comparative Evaluation of the 2006 and 2018 Undergraduate English Language Teaching Programmes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev966
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 165-185
The Relationship Between Comminication Skills of School Administrators and Organizational Trust
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev977
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Kanak Mustafa ERSOY, Nazlı Sıla YERLİYURT  
OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN GEREKLİLİĞİNİN REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 187-208
Evaluation of Guidance Service Necessity in Preschool Education wıth the Views of School Counselors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev981
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mirpenç AKŞİT  
İBN RÜŞD’ÜN SİYASET FELSEFESİNDE MUHAFIZLARIN (KORUYUCULAR) DURUMU Ss, 209-218
Guards’ (Prtotectors) Status in Averroes’ Political Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev954
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE GENEL EĞİTİMDEKİ AKRAN GRUPLARININ (14 YAŞ) DOKU OLUŞTURMAYA YÖNELİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 219-234
Investigation of the Skills of Mental Disabled Students and the Acran Groups in General Education (14 Years) for the Tissue Creation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev979
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 235-244
Relationship Between the Situation of Having Amateurish Music Education and Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev978
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri