eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access89 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Assistant Editor
Elif AKAN - Mehmet Ali ER - Esra ER - Gülşah ÜNAL - Naif KARDAŞ

Erzurum  03.03.2022

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Yunus BERKLİ  
ERZURUM’DA ANIT ESERLERE YANSIYAN TÜRK KADINI İMGESİ Ss, 1-24
The Image of Turkish Woman Reflected on Monumental Works in Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6334141
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram AŞILIOĞLU  
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 25-50
Teachers’ Opinions About Testing and Assessment Process in English Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346318
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

eyüp çağlar OĞUZHAN YILMAZ  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERDE “DÜŞÜNME”YE İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER Ss, 51-68
Views Related withThinking in Texts in Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346361
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halit Alkan  
Sarah Grand’in Cennetlik İkizler Romanında Yapısalcılık Üzerinden Yeni Kadın Hareketi Ss, 69-79
THE NEW WOMAN THROUGH STRUCTURALISM IN SARAH GRAND’S THE HEAVENLY TWINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346396
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfiye Özalemdar Mine KIR YİĞİT  
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN VİRÜS, HASTALIK VE AŞI KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Ss, 81-100
Metaphoric Perceptions of Biology Teachers on Concepts of Virus, Disease and Vaccine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346412
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Cahit MARANGOZ, Ata PESEN, Hüsamettin ERDEMCİ  
ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 101-120
An Investigation on Attitude, Psychological Resilience and Life Satisfaction Levels of Teachers Towards Distance Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346429
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Zeki GÖKSU  
OKUL ÖNCESİ KURUM YÖNETİCİLERİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA OKUL ÖNCESİNDE DİN EĞİTİMİ Ss, 121-140
Preschool Religious Education in the Light of School Administrators and Parents' Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346446
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melike YAĞCI, Mustafa ÖZDEMİR, Sirer ALBAYRAK  
GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNE VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK ALGILARINA ETKİSİ Ss, 141-155
The Effect of Occupational Health and Safety Course Given to the Health Professionals of the Future dn Occupational Health and Safety Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KARANFİLOĞLU  
Dijital Oyunlar ve Reklamcılık: E-Spor Faaliyetlerinden Gelir Elde Etmek Üzerine Nitel Bir Araştırma Ss, 157-176
DIGITAL GAMES AND ADVERTISING: A QUALITATIVE RESEARCH ON MONETIZING E-SPORTS ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346499
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muzaffer UZUN  
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İLETİŞİM DEĞERİ: YENİ İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI C1 ÖRNEĞİ Ss, 177-194
Cultural Communication Value of Turkish Textbooks Prepared for Foreign Students: Example of Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı C1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346514
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DEMOKRAT PARTİ’NİN SANAYİLEŞME ANLAYIŞI VE UYGULAMALAR: ŞEKER FABRİKALARI, DOKUMA SANAYİLERİ, ÇİMENTO FABRİKALARI, DEMİR-ÇELİK FABRİKASI Ss, 195-210
Democratic Party's Understanding of Industrialization and Practices: Sugar Factories, Weaving Industries, Cement Factories, Iron and Steel Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346518
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ozan Korkmaz  
YALNIZ KURT ÖLÇEĞİ: TEK BAŞINA HAREKET ETMENİN VE ÇALIŞMANIN ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 211-228
The Lone Wolf Scale: A Validity and Reliability Study of the Measurement of Acting and Working Lone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346526
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeşim DERSUNELİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE BÜYÜKLENMECİ ve KIRILGAN NARSİSİZM VE BİLİŞSEL ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 229-258
Examining the Relationships Between Irrational Romantic Relationship Beliefs, Grandiose and Vulnerable Narcissism and Cognitive Flexibility
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346539
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma DENEME  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 259-274
Investigation of Professional Self-Efficacy Levels of EFL Teachers in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346545
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar ADIGÜZEL, Mustafa YILMAZ, Mustafa VURAL  
KAMP LİDERİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 275-291
Examination of Cultural Intelligence Levels of Camp Leader Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346553
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ASKERİ MOTİVASYONDA MÜZİĞİN ÖNEMİ Ss, 293-306
The Importance of Music in Military Motivation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346557
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE’DEKİ ASKERİ MÜDAHALELER VE MEDYA Ss, 307-324
Military Interventions in Turkey and Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346568
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem ÇAKIR  
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENMENİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 325-344
Teacher's Opinions on Continuing Learning During Distance Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346574
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE’DE DOLAYLI VERGİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Ss, 345-359
The Relationship Between Indirect Taxes and Economic Growth in Turkey: ARDL Bounds Testing Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346582
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

YUNUS EMRE AVCI  
ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL SERMAYE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 361-378
The Investigation of Teachers’ Cultural Capital Competencies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346584
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Bahadır Kavas Mustafa Kenan ERKAN  
BİREYSEL YATIRIMCILARIN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL RİSK ALMA TOLERANSI Ss, 379-399
Financial Literacy and Financial Risk Taking Tolerance of Individual Investors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346373
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İshak ÖZGEL  
LAFIZ-MANA AÇISINDAN KUR’ÂN Ss, 401-419
The Quran in Terms of Wording-Meaning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2289
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri