eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessICOAEF Özel Sayı . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ _Arş. Gör. Şeyma Şahin KUTLU

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.03.2019

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdullah OĞRAK Fırat EROL  
YENİLİK, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE SİNİZM: VAN YYÜ’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA Ss, 1-19
Innovation, Organization Culture and Cinitis: A Practical Applıcatıon in Van YYU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1091
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Ayhan KOYUNCU  
ÖZGÜRLÜĞÜN BİR İMKÂNI OLARAK BELİRSİZLİK: BAUMAN BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 21-38
Ambivalence as a Possibility of Freedom: A Critical Evaluation in the Context of Bauman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev990
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Eskici Ece AKSU ARMAĞAN  
TÜKETİCİLERİN ONLİNE YEMEK SERVİSLERİNE KARŞI TUTUM, DAVRANIŞ VE SATIN ALMA NİYETLERİ Ss, 39-76
Consumers' Attitudes, Behavior And Purchase Intentions Towards Online Food Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev941
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
NET ENERJİ İTHALATÇISI ÜLKELERİN PETROL TÜKETİMİNİN GELİR VE FİYAT ESNEKLİKLERİ Ss, 77-96
Income and Price Elasticities of Oil Consumption of Net Energy Importing Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1055
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE ORTAYA ÇIKAN TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI Ss, 97-118
Social Gender Discrimination Concerning the Concept of Gender and Social Gender
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1038
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk Görçün -İsmail İyigün  
ENDÜSTRİ 4.0: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI EĞİLİMLERİ Ss, 119-134
Industry 4.0: Technology Utilization Trends in Logistics and Supply Chain Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1039
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kasım Kocaman  
KURULUŞ VAKFİYESİNE GÖRE İSTANBUL FATİH CAMİİ GÖREVLİLERİ VE VAZİFELERİ Ss, 135-154
The Offıcıals of Istanbul Fatih Mosque and Their Dutıes as Specified in the Foundation Ceriıficate-Charter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev994
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GİTAR ÖĞRENCİLERİNDE ÖN-DİNLEME/DEŞİFRE ÇALMA İLİŞKİSİNİN LİSANS DÜZEYİ VE ÖZ-DEĞERLENDİRME AÇILARINDAN İNCELENMESİ Ss, 155-170
Investigation of Pre-listening/Sight-reading Relations in Terms of Undergraduate Level and Self-evaluation in Guitar Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev988
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin ÇALIK -Mehmet GÖL Dr.Öğr.Üyesi Metin ÇALIK, Öğr.Grv. Mehmet GÖL  
YAŞ SEBZE FİYATLARINDA ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE MALİYET YANSIMALARI Ss, 171-188
Financial Implications From Producer to Consumer in Raw Vegetable Prices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1072
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

mustafa çanakçıoğlu  
LOJİSTİK SÜREÇLERDE SORUMLULUK MUHASEBESİ Ss, 189-208
Responsibity Accounting in the Logistics Processes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1040
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sami SEVER Mustafa DESTE  
İMALAT İŞLETMELERİNDE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ Ss, 209-224
A Bibliometric Analysis on Ergonomic Risk Assessment Methods in Manufacturing Enterprises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1054
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
YAHUDİLİKTE KADINLARIN REGL DÖNEMİ /NİDDAH (וֶסֶת) İLE İLGİLİ HUSUSLAR Ss, 225-232
Issues on Menstruation Period of Women in Judaism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1075
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saadet Ela PELENK Ali Acaray  
İŞKOLİZM VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK SERMAYENİN ARACI ROLÜ Ss, 233-244
The Mediator Role of Psychological Capital in the Relationship between Workholism and Burnout
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1077
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Daana BEKTARGANOVA, Macide ARTAÇ OZDAL  
Hastane Kaynaklı Enfeksiyonların Etkin Önlenmesinin Hasta Güvenliğine Etkisi: Sistematik Literatür Derlemesi Ss, 245-254
IMPACT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS IN ENSURING PATIENT SAFETY: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1058
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayhan ORHAN  
KASVETLİ İKTİSAT BİLİMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: PIERO SRAFFA’NIN ORTODOKS İKTİSAT KURAMI ELEŞTİRİSİ Ss, 255-262
A Different Vıew to Dismal Economic Science: Piero Sraffa’s Orthodox Economic Theory Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1031
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tahsin Akçakanat Mehmet Dinç, Hasan Hüseyin Uzunbacak  
KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 263-282
Validity and Reliability Study of Cross-Cultural Psychological Capital Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1073
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri