eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim56 SayıEditör
Doç.Dr.A.Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Arş.Gör. Büşra KOÇAK- Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ÖZDEMİR  
ZEKÂT VE VERGİ MÜKELLEFİYETİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ADALETİN SAĞLANMASI
Sayı 56, ss, 1-10

Ensuring Equality of Opportunity and Justice for the Obligation of Zakat and Tax

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem TORAMAN Bülent ALCI  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 56, ss, 11-22

Science and Technology Teachers’ Opinions About Renewed Science Lesson Curriculum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat ERDEM  
İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE TAHLÎL NİKÂHI
Sayı 56, ss, 23-38

Tahlîl Marriage According To The Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal TAŞKIN  
OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN’DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ)
Sayı 56, ss, 39-54

During the First Years of Ottoman Rule Timar System in the Palestine (Example of Gaza and Quds Sanjaks)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE YÖNETİMİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARINA ÖRNEK OLARAK EL-FERRÂ’NIN AHKÂMU’S-SULTÂNİYYE MODELİ
Sayı 56, ss, 55-68

As an Example of the Efforts of Islamic Thought on the Management of the Legitimation of Al-Ferrâ's Ahkâmu-Sultâniyye Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
SALİH AMELİN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI OLARAK AYET OKURYAZARLIĞI
Sayı 56, ss, 69-82

Verse Literacy as Philosophical Background of Good Deeds

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet NUHOĞLU  
CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDEKİ GAZETE VE DERGİLERDE YAYINLANAN SANAT VE SANAT TARİHİ YAZI /MAKALELERİNDE FİKRİ YAPI
Sayı 56, ss, 83-96

Newspapers And Journals Published Before The Turkish Republic Intellectual Structure Of Art And Art History in Writings And Articles

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN  
EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
Sayı 56, ss, 97-120

The Efficacies of Educational Supervisors in Performing Their Supervisory Roles: A Meta-Synthesis Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK -  
HZ. ÂDEM'İN BOYU İLE İLGİLİ RİVÂYETLER ÜZERİNE
Sayı 56, ss, 121-134

About Narrations of Prophet Adam’s Height

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kaan DEMİR Ercan ARI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KIZILAY ÖRNEĞİ
Sayı 56, ss, 135-150

Perception of University Students Related to Non-Governmental Organizations: The Red Crescent Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmecit OKCU  
KUR’ÂN VE EVRİM AÇISINDAN CANLILARIN OLUŞUMU
Sayı 56, ss, 151-178

Formation of Living Things from Perspective of the Qur'an and Evolution

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKKAYA -  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKÇE ALGILARI
Sayı 56, ss, 179-190

Syrian Refugees’ Perception of the Turkish Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU: AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN HAYATI VE BİLİMSEL/FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE
Sayı 56, ss, 191-216

A Turkish Philosopher Between the East and the West: On Ahmed Midhat Efendi’s Life and Scientific/Philosophical Thoughts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim OKATAN  
SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Sayı 56, ss, 217-275

Fıgures of Speech, Grammatıcal Terms and Basıc Concepts Used in Sudı’s Annotated Work of Bostan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BAŞAR  
OKUMA YAZMA ÖĞRENEREK İLKOKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 56, ss, 275-294

The Effect of Activities in the Preschool Period on the Development Process of Emergent Literacy Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayreddin KIZIL  
ZURVANİZM'İN KURULUŞU
Sayı 56, ss, 295-310

Foundation of Zurvanism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DAĞ  
KIRAAT İLMİNİN AKADEMİK SERENCAMI-ARAŞTIRMA MANTIĞI VE BİÇİMİ ÜZERİNE-
Sayı 56, ss, 311-324

The Academically Long Evolution of The Qur’an Recitation/Qiraat Scientific

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ADIGÜZEL  
KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ENGELLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Sayı 56, ss, 325-344

Schooling of Girl Children Barriers And Suggestions For Solution A Case Study Of Şanlıurfa

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar YAVUZ  
DÎVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ SÖZVARLIĞI AÇISINDAN AKRABALIK ADLARI VE BU ADLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KARŞILIKLARI
Sayı 56, ss, 345-360

Kinship Names and Their Equivalents in Turkey Turkish Dialects in Terms of Vocabulary in Dîvânü Lügâti’t-Türk

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şirvan Şen DEMİR Mahmut DEMİR  
FUTBOL VE TURİZM: FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 56, ss, 361-374

Football and Tourism: The Evaluation of Camp Place Choosing of Football Teams in Context of Alternative Tourism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Mahfuz ATA  
ZEMZEM SUYU VE ÖZELLİKLERİ
Sayı 56, ss, 375-398

Zamzam Water and Its Features

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve ÖZKAYA  
LİTERATÜR IŞIĞINDA ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
Sayı 56, ss, 399-408

TEACHER BEHAVIOURS IN THE LIGHT OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BİNGÖL  
KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI SESLENDİRME YÖNTEMİ
Sayı 56, ss, 409-418

Finger Prepared Playing Technique on Classical Guitar Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürrem Şerife KAYA Osman SAMANCI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNDE İLETİŞİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMLERİ
Sayı 56, ss, 419-428

The First Impresson of Classroom Teachers Candidates About Communication at School Experience Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÖZTUNA  
BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 56, ss, 429-452

The Relation Between Cognitive Style and Learning Style

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri