eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim56 SayıEditör
Doç.Dr.A.Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Arş.Gör. Büşra KOÇAK- Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ÖZDEMİR  
ZEKÂT VE VERGİ MÜKELLEFİYETİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ADALETİN SAĞLANMASI
Sayı 56, ss, 1-10

Ensuring Equality of Opportunity and Justice for the Obligation of Zakat and Tax

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem TORAMAN Bülent ALCI  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 56, ss, 11-22

Science and Technology Teachers’ Opinions About Renewed Science Lesson Curriculum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat ERDEM  
İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE TAHLÎL NİKÂHI
Sayı 56, ss, 23-38

Tahlîl Marriage According To The Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal TAŞKIN  
OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN’DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ)
Sayı 56, ss, 39-54

During the First Years of Ottoman Rule Timar System in the Palestine (Example of Gaza and Quds Sanjaks)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE YÖNETİMİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARINA ÖRNEK OLARAK EL-FERRÂ’NIN AHKÂMU’S-SULTÂNİYYE MODELİ
Sayı 56, ss, 55-68

As an Example of the Efforts of Islamic Thought on the Management of the Legitimation of Al-Ferrâ's Ahkâmu-Sultâniyye Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
SALİH AMELİN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI OLARAK AYET OKURYAZARLIĞI
Sayı 56, ss, 69-82

Verse Literacy as Philosophical Background of Good Deeds

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet NUHOĞLU  
CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDEKİ GAZETE VE DERGİLERDE YAYINLANAN SANAT VE SANAT TARİHİ YAZI /MAKALELERİNDE FİKRİ YAPI
Sayı 56, ss, 83-96

Newspapers And Journals Published Before The Turkish Republic Intellectual Structure Of Art And Art History in Writings And Articles

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN  
EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
Sayı 56, ss, 97-120

The Efficacies of Educational Supervisors in Performing Their Supervisory Roles: A Meta-Synthesis Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK -  
HZ. ÂDEM'İN BOYU İLE İLGİLİ RİVÂYETLER ÜZERİNE
Sayı 56, ss, 121-134

About Narrations of Prophet Adam’s Height

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kaan DEMİR Ercan ARI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KIZILAY ÖRNEĞİ
Sayı 56, ss, 135-150

Perception of University Students Related to Non-Governmental Organizations: The Red Crescent Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmecit OKCU  
KUR’ÂN VE EVRİM AÇISINDAN CANLILARIN OLUŞUMU
Sayı 56, ss, 151-178

Formation of Living Things from Perspective of the Qur'an and Evolution

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKKAYA -  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKÇE ALGILARI
Sayı 56, ss, 179-190

Syrian Refugees’ Perception of the Turkish Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU: AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN HAYATI VE BİLİMSEL/FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE
Sayı 56, ss, 191-216

A Turkish Philosopher Between the East and the West: On Ahmed Midhat Efendi’s Life and Scientific/Philosophical Thoughts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim OKATAN  
SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Sayı 56, ss, 217-275

Fıgures of Speech, Grammatıcal Terms and Basıc Concepts Used in Sudı’s Annotated Work of Bostan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BAŞAR  
OKUMA YAZMA ÖĞRENEREK İLKOKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 56, ss, 275-294

The Effect of Activities in the Preschool Period on the Development Process of Emergent Literacy Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayreddin KIZIL  
ZURVANİZM'İN KURULUŞU
Sayı 56, ss, 295-310

Foundation of Zurvanism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DAĞ  
KIRAAT İLMİNİN AKADEMİK SERENCAMI-ARAŞTIRMA MANTIĞI VE BİÇİMİ ÜZERİNE-
Sayı 56, ss, 311-324

The Academically Long Evolution of The Qur’an Recitation/Qiraat Scientific

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ADIGÜZEL  
KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ENGELLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Sayı 56, ss, 325-344

Schooling of Girl Children Barriers And Suggestions For Solution A Case Study Of Şanlıurfa

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar YAVUZ  
DÎVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ SÖZVARLIĞI AÇISINDAN AKRABALIK ADLARI VE BU ADLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KARŞILIKLARI
Sayı 56, ss, 345-360

Kinship Names and Their Equivalents in Turkey Turkish Dialects in Terms of Vocabulary in Dîvânü Lügâti’t-Türk

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şirvan Şen DEMİR Mahmut DEMİR  
FUTBOL VE TURİZM: FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 56, ss, 361-374

Football and Tourism: The Evaluation of Camp Place Choosing of Football Teams in Context of Alternative Tourism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Mahfuz ATA  
ZEMZEM SUYU VE ÖZELLİKLERİ
Sayı 56, ss, 375-398

Zamzam Water and Its Features

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve ÖZKAYA  
LİTERATÜR IŞIĞINDA ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
Sayı 56, ss, 399-408

TEACHER BEHAVIOURS IN THE LIGHT OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BİNGÖL  
KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI SESLENDİRME YÖNTEMİ
Sayı 56, ss, 409-418

Finger Prepared Playing Technique on Classical Guitar Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürrem Şerife KAYA Osman SAMANCI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNDE İLETİŞİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMLERİ
Sayı 56, ss, 419-428

The First Impresson of Classroom Teachers Candidates About Communication at School Experience Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÖZTUNA  
BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 56, ss, 429-452

The Relation Between Cognitive Style and Learning Style

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri