eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim57 SayıEditör
Doç.Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Arş.Gör. Büşra KOÇAK - Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR - Okt.Yasemin KURTLU

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHarun IŞIK  
KELAMİ BİR YAKLAŞIMLA ENGELLİK SORUNU
Sayı 57, ss, 1-22

A Theological Approche to Disability Issue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Selim İPEK  
HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF
Sayı 57, ss, 23-32

As an orator el-Haccâc b. Yusûf

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI  
SEGMENTING EWOM ENGAGERS ON ONLINE SOCIAL NETWORKS BASED ON PERSONAL CHARACTERISTICS AND BEHAVIOUR
Sayı 57, ss, 33-50

Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Katılımcılarının Kişisel Özellikleri ve Davranışlarına Göre Bölümlendirilmesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çavuş ŞAHİN Çisem AKYÜREK  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 57, ss, 51-68

Evaluation of Elementary Teachers’ Entrepreneurship Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis DEMİR  
İSLAM HUKUK LİTERATÜRÜNDE FURUK EDEBİYATI VE İKİ FURUK KİTABININ TANITIMI
Sayı 57, ss, 69-90

Furu Literature in Islamic Law Literature and Introducing two Furu Books

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murathan KEHA  
1877-1878 OSMANLI RUS HARBİ’NE KADAR YAŞANAN KIRIM KAFKAS GÖÇLERİ VE ERZURUM’UN DURUMU
Sayı 57, ss, 91-106

Crimean-Caucasian Migrations Till 1877-1878 Ottoman-Russian War & Situation Of Erzurum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ALTINAY  
İSLÂM TARİHİNE TEORİK/YAPISAL/KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM: CÂBİRÎ ÖRNEĞİ
Sayı 57, ss, 107-132

A Theoretical/Structural/Conceptual Approache to The History of Islam: The Case of Cabiri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan YANIK Abdulkadir KARADAŞ  
E-FATURANIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYUM SÜRECİNE UYGUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
Sayı 57, ss, 133-142

A Proposal for Regulatİon Accordİng to The Turkİsh Accountİng Standards Adaptatİon Process of E-Bill

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hafız Hayreddin HOCA  
ÇAĞDAŞ MÜSLÜMANIN KÜLTÜRÜ
Sayı 57, ss, 143-182

The Culture of the Contemporary Muslim in the Light of Qur’anic Verses (Personal Practical Point of View)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür AKTAŞ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRK KİMLİĞİ, DOST VE DÜŞMAN ÜLKE ALGILARI
Sayı 57, ss, 183-208

Classroom Teachers' Perceptions Related To Identification, Friend and Enemy Country

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ERTÜRK  
1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE VİZE SANCAĞI KAZALARI
Sayı 57, ss, 209-232

The Townships of Vize District as per the Avariz Book (Extraordinary Tax Register) Dated 1642

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ÖZŞAHİN  
GÖNEN ÇAYI DELTASI’NIN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 57, ss, 233-246

Discussion of Geographical Survey In Respect of Soil Features of Gönen River Delta

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem IŞIK  
TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET DERECESİ VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ
Sayı 57, ss, 247-254

Turkey Manufacturing Industry Competition Degree and Concentration Degree

Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi BEKİ  
KUR’AN’DA İNZAL VE TENZİL KAVRAMI
Sayı 57, ss, 255-268

“İnzal and Tenzil” Concepts in Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KAYA Süleyman UĞURLU  
AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1990-2011
Sayı 57, ss, 269-282

The Relationship Between R&D Expenditures And Export: The Case of Turkey, 1990-2011

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan UYĞUR  
HASAN HACE B.YÛSUF (RUMELİ-YENİŞEHİR, ? – KUDÜS, 1441) VE ESERLERİ
Sayı 57, ss, 283-295

Hasan Hâce b. Yûsuf (Rumeli-Yenisehir ? – Jerusalem 1441) and His Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜMÜŞOĞLU  
MODERNİZMİN DİN POLİTİKALARINA ETKİSİ VE İTİKAD AÇISINDAN SONUÇLARI (CUMHURİYETİN İLK YILLARNDA)
Sayı 57, ss, 295-310

The effect of Modernism on the religion policies and its results in terms of faith (During the first years of the Republic)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
MÂVERDÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞINDA MEŞRUİYET SORUNU
Sayı 57, ss, 311-328

The Problem of Legitimacy in el-Mawardi’s Caliphate Sistem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin POLAT  
ANADOLU’DA BİR ÇOCUK GELENEĞİ: SÖZDE OYUNCU
Sayı 57, ss, 329-346

A Tradition Of Child in Anatolia: The So-Called Player

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mağruf Adem BAWA  
İBADETLERDE KIYASIN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ VE FIKHİ SONUÇLARI
Sayı 57, ss, 347-394

The Problem of Analogy Validity at Worships and Jurisprudence Effects's

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN  
MU’TEZİLE’NİN ADALET ANLAYIŞI VE SOSYO-POLİTİK NEDENLERİ
Sayı 57, ss, 395-420

Concept of Justice and Socıo-Political Reasons Mutazila

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KÖKSAL Tuncay DİLCİ - Damla YOLCUBAL  
ALGILANAN ANNE TUTUMLARININ KIZ ÇOCUKLARININ KARİYER BEKLENTİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 57, ss, 421-434

An Investigation into Teachers' Views of the Impacts of Perceived Mother Attitudes on Career Expectations of Female Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer İPEK  
KUR’AN’A GÖRE İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ VE SORUMLULUĞU
Sayı 57, ss, 435-448

The Wisdom of Creation of Man and His Responsibility in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Selim DOĞAN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE ERZURUM ERKEK BARLARINDA TAVUK (HOROZ) MOTİFİ
Sayı 57, ss, 449-460

Chicken ( Rooster) Design in Turkish Culture and Erzurum Male Folk Dances

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adil ŞEN  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EĞİTİMDE MODERNLEŞME ÇABALARI
Sayı 57, ss, 477-492

Changes Made in Education Since The Ottoman Time

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda OKUMUŞ Bilge ÖZTÜRK- Yasemin KOÇ- Oylum ÇAVDAR- Sedat AYDOĞDU  
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ VE İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YEDİ İLKENİN SINIFTA BİRLİKTE UYGULANMASI
Sayı 57, ss, 493-502

The Application of Cooperative Learning and Seven Principle for a Good Education Together in the Classroom

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
İMAM HATİPLİSELERİNDE HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ ÖĞRETİMİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR
Sayı 57, ss, 503-524

Professional Practıce and Rhetoric Courses Teaching and Professional Practices in Imam Hatip High Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KOPUZ Fatma KOPUZ  
PERVANE VE MUM
Sayı 57, ss, 525-540

Moth and Candle

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri