eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim57 SayıEditör
Doç.Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Arş.Gör. Büşra KOÇAK - Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR - Okt.Yasemin KURTLU

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHarun IŞIK  
KELAMİ BİR YAKLAŞIMLA ENGELLİK SORUNU
Sayı 57, ss, 1-22

A Theological Approche to Disability Issue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Selim İPEK  
HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF
Sayı 57, ss, 23-32

As an orator el-Haccâc b. Yusûf

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI  
SEGMENTING EWOM ENGAGERS ON ONLINE SOCIAL NETWORKS BASED ON PERSONAL CHARACTERISTICS AND BEHAVIOUR
Sayı 57, ss, 33-50

Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Katılımcılarının Kişisel Özellikleri ve Davranışlarına Göre Bölümlendirilmesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çavuş ŞAHİN Çisem AKYÜREK  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 57, ss, 51-68

Evaluation of Elementary Teachers’ Entrepreneurship Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis DEMİR  
İSLAM HUKUK LİTERATÜRÜNDE FURUK EDEBİYATI VE İKİ FURUK KİTABININ TANITIMI
Sayı 57, ss, 69-90

Furu Literature in Islamic Law Literature and Introducing two Furu Books

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murathan KEHA  
1877-1878 OSMANLI RUS HARBİ’NE KADAR YAŞANAN KIRIM KAFKAS GÖÇLERİ VE ERZURUM’UN DURUMU
Sayı 57, ss, 91-106

Crimean-Caucasian Migrations Till 1877-1878 Ottoman-Russian War & Situation Of Erzurum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ALTINAY  
İSLÂM TARİHİNE TEORİK/YAPISAL/KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM: CÂBİRÎ ÖRNEĞİ
Sayı 57, ss, 107-132

A Theoretical/Structural/Conceptual Approache to The History of Islam: The Case of Cabiri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan YANIK Abdulkadir KARADAŞ  
E-FATURANIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYUM SÜRECİNE UYGUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
Sayı 57, ss, 133-142

A Proposal for Regulatİon Accordİng to The Turkİsh Accountİng Standards Adaptatİon Process of E-Bill

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hafız Hayreddin HOCA  
ÇAĞDAŞ MÜSLÜMANIN KÜLTÜRÜ
Sayı 57, ss, 143-182

The Culture of the Contemporary Muslim in the Light of Qur’anic Verses (Personal Practical Point of View)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür AKTAŞ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRK KİMLİĞİ, DOST VE DÜŞMAN ÜLKE ALGILARI
Sayı 57, ss, 183-208

Classroom Teachers' Perceptions Related To Identification, Friend and Enemy Country

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ERTÜRK  
1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE VİZE SANCAĞI KAZALARI
Sayı 57, ss, 209-232

The Townships of Vize District as per the Avariz Book (Extraordinary Tax Register) Dated 1642

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ÖZŞAHİN  
GÖNEN ÇAYI DELTASI’NIN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 57, ss, 233-246

Discussion of Geographical Survey In Respect of Soil Features of Gönen River Delta

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem IŞIK  
TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET DERECESİ VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ
Sayı 57, ss, 247-254

Turkey Manufacturing Industry Competition Degree and Concentration Degree

Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi BEKİ  
KUR’AN’DA İNZAL VE TENZİL KAVRAMI
Sayı 57, ss, 255-268

“İnzal and Tenzil” Concepts in Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KAYA Süleyman UĞURLU  
AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1990-2011
Sayı 57, ss, 269-282

The Relationship Between R&D Expenditures And Export: The Case of Turkey, 1990-2011

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan UYĞUR  
HASAN HACE B.YÛSUF (RUMELİ-YENİŞEHİR, ? – KUDÜS, 1441) VE ESERLERİ
Sayı 57, ss, 283-295

Hasan Hâce b. Yûsuf (Rumeli-Yenisehir ? – Jerusalem 1441) and His Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜMÜŞOĞLU  
MODERNİZMİN DİN POLİTİKALARINA ETKİSİ VE İTİKAD AÇISINDAN SONUÇLARI (CUMHURİYETİN İLK YILLARNDA)
Sayı 57, ss, 295-310

The effect of Modernism on the religion policies and its results in terms of faith (During the first years of the Republic)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
MÂVERDÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞINDA MEŞRUİYET SORUNU
Sayı 57, ss, 311-328

The Problem of Legitimacy in el-Mawardi’s Caliphate Sistem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin POLAT  
ANADOLU’DA BİR ÇOCUK GELENEĞİ: SÖZDE OYUNCU
Sayı 57, ss, 329-346

A Tradition Of Child in Anatolia: The So-Called Player

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mağruf Adem BAWA  
İBADETLERDE KIYASIN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ VE FIKHİ SONUÇLARI
Sayı 57, ss, 347-394

The Problem of Analogy Validity at Worships and Jurisprudence Effects's

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN  
MU’TEZİLE’NİN ADALET ANLAYIŞI VE SOSYO-POLİTİK NEDENLERİ
Sayı 57, ss, 395-420

Concept of Justice and Socıo-Political Reasons Mutazila

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KÖKSAL Tuncay DİLCİ - Damla YOLCUBAL  
ALGILANAN ANNE TUTUMLARININ KIZ ÇOCUKLARININ KARİYER BEKLENTİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 57, ss, 421-434

An Investigation into Teachers' Views of the Impacts of Perceived Mother Attitudes on Career Expectations of Female Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer İPEK  
KUR’AN’A GÖRE İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ VE SORUMLULUĞU
Sayı 57, ss, 435-448

The Wisdom of Creation of Man and His Responsibility in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Selim DOĞAN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE ERZURUM ERKEK BARLARINDA TAVUK (HOROZ) MOTİFİ
Sayı 57, ss, 449-460

Chicken ( Rooster) Design in Turkish Culture and Erzurum Male Folk Dances

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adil ŞEN  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EĞİTİMDE MODERNLEŞME ÇABALARI
Sayı 57, ss, 477-492

Changes Made in Education Since The Ottoman Time

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda OKUMUŞ Bilge ÖZTÜRK- Yasemin KOÇ- Oylum ÇAVDAR- Sedat AYDOĞDU  
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ VE İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YEDİ İLKENİN SINIFTA BİRLİKTE UYGULANMASI
Sayı 57, ss, 493-502

The Application of Cooperative Learning and Seven Principle for a Good Education Together in the Classroom

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
İMAM HATİPLİSELERİNDE HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ ÖĞRETİMİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR
Sayı 57, ss, 503-524

Professional Practıce and Rhetoric Courses Teaching and Professional Practices in Imam Hatip High Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KOPUZ Fatma KOPUZ  
PERVANE VE MUM
Sayı 57, ss, 525-540

Moth and Candle

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri