eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim59 SayıEditör
Doç.Dr.A.Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin AKYÜZ  
YEMEKTE SAĞ ELİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ BİR RİVAYETİN SENED VE METİN TENKİDİ
Sayı 59, ss, 1-30

Criticism of Sanad and Text of the Narrative About Eating with Right Hand Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit ARPACI  
DİN GÖREVLİLERİNİN, “DİN GÖREVLİSİ”, “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” VE “MÜFTÜ” KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ (ŞANLIURFA ÖRNEĞİ)
Sayı 59, ss, 31-44

The Metaphorical Investigation of Perceptions of Religious Comissaries on “Religious Commissary”, “Directorate of Religious Affairs” and “Bufi” (Şanlıurfa Example)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah AYDIN  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA DİVANA İSİM VERME
Sayı 59, ss, 45-60

Denominating of Diwan in Classical Turkish Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya BOZDOĞAN Pınar YENİ PALABIYIK  
A TECHNOLOGY-ORIENTED META-ANALYSIS OF LANGUAGE CONFERENCE PROCEEDINGS
Sayı 59, ss, 61-80

Dil Eğitimine İlişkin Konferans Bildirilerinin Teknoloji Odaklı Meta Analizi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytekin DEMİRCİOĞLU  
GAZALİ FELSEFESİNDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM: EŞ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sayı 59, ss, 81-88

Pre-marriage Training in the Philosophy of Ghazali: The Issues to be Taken into Consideration While Choosing a Spouse

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin DİVLEKCİ  
AHZÂB SURESİ 37. AYETİYLE İLGİLİ NÜZUL SEBEBİ RİVAYETLERİ VE İLMÎ DEĞERİ
Sayı 59, ss, 89-106

Regarding Chapter Ahzab 37th verse - its verse of revelation and academjc value

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye EKİCİ Avni EKİCİ  
SINIF YÖNETİMİNDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Sayı 59, ss, 107-118

Investigating the Students Misbehavior in Classroom Management in State Primary Schools and Secondary Schools with a Comparative Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KEÇECİ KURT Mustafa ERCENGİZ Suat POLAT  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ (Ağrı İli Örneği)
Sayı 59, ss, 119-132

Analysis of Teacher Candidates’ Sensitivity on Environmental Problems (The Example of Agrı)

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Cüneyt EREN  
KUR’ÂN METNİNİN DİL ÖZELLİKLERİ
Sayı 59, ss, 133-158

Language Features of the Quranic Text

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet FEYZİ  
ŞEYH EDHEM EFENDİ TARAFINDAN YAZILAN “BERGÜZAR-I EDHEM YAHUD TALİM-İ USÛL-Û MUSIKΔ ADLI GÜFTE MECMUASI ÜZERİNE MÜZİKOLOJİK BİR İNCELEME
Sayı 59, ss, 159-178

A Musicological Study on Lyrics Antologies Written By Şeyh Edhem Efendi Named “Bergüzar-ı Edhem Yahud Talim-i Usûl-ü Musikî”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferzende İDİZ  
TASAVVUFTA HAKÎKAT-I MUHAMMEDİYYE MESELESİ VE MESNEVÎ’DEN ÖRNEKLER
Sayı 59, ss, 179-200

The Truth of Muhammediyye Matter in Sufism and Examples From Mesnevî

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semira KARUKO Teysir Muhammed el-ZİYÂDÂT  
İBNU’T- TARÂVE el- ENDÜLÜSÎ ve İLMÎ HAYATI
Sayı 59, ss, 201-210

The Scientific Life of Ibnul Tarawah Alandalusia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KAYA  
BAŞLANGICINDAN 1071’E KADAR TÜRKLERİN ANADOLU’YA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 59, ss, 211-232

A General Evaluation About the Attacks of Turks to Anatolia from the Beginning to 1071

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan KAZAN  
el-GAZÂLÎ’NİN ESERLE RİNDE KULL ANDIĞI İLMÎ VE EDEBÎ ÜSLÛP
Sayı 59, ss, 233-246

The Scientific and Literary Style in Works of Al-Ghazali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nadir ÖZDEMİR  
SİYER-İ NEBÎ TARİH’TEN FARKLI MI OKUNMALI? -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-
Sayı 59, ss, 247-264

Does Siyer-i Nebî Have to to be Read Different from History? -A Review in the Context of the Event of Elephant-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ÖZDEMİR  
KABİR AZABI ile İLGİLİ BAZI HADİSLERİN İSNADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 59, ss, 265-330

A Study on the Attributions of some Hadith Related to Grave’s Punishment Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

İshak ÖZGEL  
SOSYOLOJİK TEFSİR BAĞLAMINDA “YALNIZLIK SORUNU” KARŞISINDA KUR’ÂN
Sayı 59, ss, 331-354

The Quran on the Question of Loneliness/Social Isolation: A Work of Sociological Exegesis (Tafseer)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emannullah POLAT  
“KAVVÂMÛN” İFADESİ ÇERÇEVESİNDE KOCANIN KARISINI TE’DÎBİ
Sayı 59, ss, 355-374

Husband’s Nurturing his Wife within the Frame of the Expression “Kavvamûn” Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen SEVİM  
“ISSIZLIĞIN ORTASINDA GEÇ KALMIŞ ÖLÜ”NÜN KİMLİK ARAYIŞI VE AİT OLAMAMA DİYALEKTİĞİ
Sayı 59, ss, 375-388

“The Middle of Nowhere Late for Dead of” Search for Identity and the Inability of the Dialectic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya ŞEN  
KUR’ÂN-I KERÎM’İN İNSANA SUNDUĞU HAKLAR
Sayı 59, ss, 389-412

Human Rights in the Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ŞİMŞEK  
TANRI’NIN MÜKEMMELLİĞİ ve ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ
Sayı 59, ss, 413-428

The Problem of Freedom and God’s Perfection Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim TÖSTEN Habib ÖZGAN  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 59, ss, 429-442

The Scale of Positive Psychological Capital: A Reliability and Validity Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kürşat TURGUT  
DEVVÂNÎ ve ENMȖZECU’L-ULȖM ADLI ESERİ
Sayı 59, ss, 443-456

Dawwānī and His Book Titled Anmūzac al-Ulūm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut YAZICI  
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 59, ss, 457-488

A study on the Prophet’s Companions From the Masters and Doctoral Theses of Theological Faculties

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YENİBAŞ  
TASAVVUF-HADİS İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ ve RÂMÛZÜ’L-EHÂDÎS ADLI ESERİ
Sayı 59, ss, 489-504

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî and His Work Râmûzü’l-Ehâdîs within the Context of Relationship between Sufism and Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet YÜCETOKER Hazan KURTASLAN  
JOHN STANLEY’İN OP.1 SEKİZ SOLO FLÜT ESERLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 59, ss, 505-518

John Stanley’s Work Investigation of Flute Eight Solo’s Op.1

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ZORLU Fulya ZORLU, Fatih SEZEK, Hatice AKKUŞ  
ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 59, ss, 519-532

Secondary Eighth Graders’ The Scores of Scientific Process Skills and Their Relationship with The Scores of Theirs Placement Test Results

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri