eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim60 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep ASLAN  
HADİS USÛLÜNDE MAKLÛB HADİS
Sayı 60, ss, 1- 14

Maqlub Hadith in the Methodology of Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYIK Gönül ŞAYİR  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 15 30

The Analysis of the Instructional-Leadership Behaviors of the School Principals Working in Primary Schools in terms of Different Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
FARKLI YAŞ ARALIĞINDAKİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA, YAZMA, KALEM TUTMA, DERSE KATILMA VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 60, ss, 31-54

The Comparison of Achievement and the Pencil Grip and Reading-Writing Skills of First Grade Students with Different Calendar Ages Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşem ÇALIŞKUR  
TÜKETİCİLERİN DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ SATIN ALMA DEĞER BOYUTLARI VE TÜKETİCİLERİN ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, ss, 55-72

A Research on Value Dimensions of Consumers’ Durable Goods and Work and Student Situations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
DİN EĞİTİMİNDE ALIŞKANLIK BİLİNCİ
Sayı 60, ss, 73- 96

Consciousness of Habit in Religous Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin DİVLEKCİ  
HATTÂBÎ’NİN (Ö.388) İ‘CÂZ ANLAYIŞI VE KUR’AN’IN İFADE BİÇİMİNE YÖNELİK TENKİTLERE YAKLAŞIMI
Sayı 60, ss, 97-124

al-Khattabi’s Perspective of the Inimitability (i’jaz) and His Approach to Criticisms Against Qur’anic Styles of Expression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ERKAN  
TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞIN TESPİTİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE TAHKİKÎ DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER
Sayı 60, ss, 125 -140

The Studies on Detection of Religiosity in Turkey and Recommendations on Measuring of Genuine Religiosity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK  
KUR’ÂN’DA “GAYZ” KAVRAMI
Sayı 60, ss, 141-156

The Concept of "غيظ Ekstreme Anger" ın the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Thamer HATAMLEH  
نقد الحديث النبوي بالعلم التجريبي
Sayı 60, ss, 157 - 186

Criticizing Prophetic Hadith Through Analytic Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Selim İPEK  
TÜRK ATASÖZLERİ ve DEYİMLERİ İLE EŞANLAMLI ARAP MESELLERİ
Sayı 60, ss, 187- 195

The Arabic Proverbs which are Synonymous with the Turkish Proverbs and Idioms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KARPUZ Alaattin KIZILTAN  
TÜRKİYE’DE KISA VADELİ YABANCI YATIRIMLAR İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 60, ss, 197-209

The Relationship Between Short Term Investments and Real Exchange Rate in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KAYA Süleyman UĞURLU  
DEMOKRATİK ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK BEKLEYİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ, MAYIS 2013
Sayı 60, ss, 210-222

The Effects of Democratic Solution Process on the Economic Expectations: The Case of Ağrı Province, May 2013

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KIMTER  
GENÇLİKTE DİN VE DEPRESYON: ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, ss, 223- 260

Religion and Depression in Youth: An Empirical Study on University Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

SEYDİ KİRAZ  
TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA BİR PEYGAMBER PORTRESİ: HZ. İSA
Sayı 60, ss, 261- 280

A Portrait of a Prophet in Turkish Islamic Literature: Jesus Christ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖNCÜ  
ZEKERİYA TAMİR’ İN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN KARAKTERLER
Sayı 60, ss, 281- 308

The Characters in the Storıes of Zakarıa Tamer

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÖNEN  
İBN KESİR VE TABERÎ’NİN MUHKEM-MÜTEŞABİH İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MUKAYESESİ
Sayı 60, ss, 309- 320

The Comparision of Opinions of Ibn Kathir and Tabarı about Muhkam and Mutashabih

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ÖZUYGUN Habibe BAYSAN  
ŞEYH GALİB’İN ‘‘DÜŞTÜ’’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 321- 338

The Annotation and Structuralist Analysis of Şeyh Galib’s Rhyming Ode “Düştü”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ÖZUYGUN Songül ÖZDEMİR  
MURADİ’NİN “AŞKAM YİNE” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 339- 353

The Examination of the Muradi’s “Aşkam Yine” Ryhmed Ghazal as Structuralistic Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emannullah POLAT  
KUR’ÂN’DA “VESVESE” KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ
Sayı 60, ss, 354- 388

Apprehensions in the Quran Analysis of the Concept of Semantic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 389 - 402

Examination of Turkish Speakıng Anxiety of Foreign Students in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem CEYLAN  
KADIN SÜNNETİ: KÜLTÜREL DAYANAKLARI VE YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Sayı 60, ss, 403- 414

Female Circumcision: Cultural References and Concerns it Raises

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Necla Yasdıman Demirdöven Çeviren:  
Hazırlama: KOCANIN HAKLARI BAĞLAMINDA “KADININ İZİNSİZ EVDEN ÇIKAMAYIŞI” İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ VE MEZHEP İMAMLARININ ANLAYIŞLARI
Sayı 60, ss, 415-448

Analysis of Hadiths Regarding “Wife’s Not Leaving the House Without Having Permission” in the Context of Husband’s Rights and Conceptions Regarding of the Leaders of Islamic Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman YAZICI  
ARAZÎ KANUNNÂMESİ (1274/1858) VE İNTİKAL KANUNLARIYLA İSLAM MİRAS HUKUKUNUN MUKAYESESİ
Sayı 60, ss, 449- 470

The Ottoman Land Code (1274/1858) and Comparison Between Islamic Inheritance Law and Land Transfer Regulations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Etem YEŞİLYURT M. Emre KILIÇ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN ETİK DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 60, ss, 471-486

Assessing of Teachers’ Level of Ethical Values According to Secondary School Students’ Perception

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı YURDİGÜL  
EĞİTİM OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ (“BAL” FİLMİ ÖRNEĞİ)
Sayı 60, ss, 487 - 502

The Testing of an Approach to the Place of Education Phenomena in Cinematographic Narration (The Case of “Bal” Movie)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal EMANET Celal Emanet  
HAÇLI SEFERLERİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE İSLAM’DA CİHAD DÜŞÜNCESİ
Sayı 60, ss, 503 - 512

Jihad İnsight of Islamism Before the Crusades

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
FASÎH’İN RÛZ U ŞEB MÜNÂZARASI
Sayı 60, ss, 513 - 537

Rûz u Şeb Moot By Fasîh

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri