eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim61 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCemal AKÜZÜM Behçet ORAL  
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN OKULLARDA GÖRÜLEN EN YAYGIN ŞİDDET OLAYLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 61, ss, 1 - 30

Most Common Acts of Violence in Schools Based on the Opinions of School Principals and Teachers: Reasons and Solution Offers to Violence

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ALBAYRAK  
İBÂDİ TEFSİR USÛLÜNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 61, ss, 31 - 62

Ibadis’ Approaches to the Methodology of Qur’anic Exegesis

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BULUT  
KADIZÂDE MEHMED ARİF b. MEHMED ERZURUMÎ (Ö. 1173/1759)’NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 61, ss, 63 - 82

Kadızâde Mehmed Efendi and His Theological Aspects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali CANÇELİK  
İSTANBUL ŞEHRENGİZLERİNDE ŞEHRİN KURUCU UNSURU OLARAK AŞKINLIK
Sayı 61, ss, 83 - 96

As Constituent of A City Transcendency in Sehrengizs of Istanbul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
EBU’L-HASAN EL-EŞ’ARÎ VE DİN-SİYȂSET İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 61, ss, 97 - 114

Abu Al-Hasan Al-Ash’ari and His Political Understanding

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami GÜNAY  
KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE CEHENNEM SULARI VE İÇECEKLERİ
Sayı 61, ss, 115 - 140

Hell Waters and Drinks According to the Holy Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GÜVEN  
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN TEFSİR ANLAYIŞINDAKİ MODERNLİK UNSURLARI VE BU BAĞLAMDA MUHAMMED ABDUH’A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER -FÎL SÛRESİ ÖRNEĞİ-
Sayı 61, ss, 141 - 170

The Opinions Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır about Islamic Modernism and in this Context the Criticisms Directed to the Muhammad Abduh – At the Example of Sûra el-Fîl-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Thamer HATAMLEH  
أبو حاتم الرازي ومصطلحاته الخاصة في علم الجرح
Sayı 61, ss, 171 - 210

Abu Hatim Ar-razi & his Terminologies Related to Impung (Al- Jarh)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra KOÇAK Yasemin KURTLU A. HAlim ULAŞ Cahit EPÇAÇAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 61, ss, 211 - 228

Examining of the Elementary Class Teachers’ Critical Thinking Levels and Their Attitudes towards Reading

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MUSTAFA  
CABİR VE EBU RAFİ’(R.A)’NİN HADİSİNDE RİVAYET VE DİRAYET AÇISINDAN ŞUFA
Sayı 61, ss, 229 - 256

Cabir and Abu Rafee from the View of Interpretation and Reporting at Shufee Hadiths (May God be Pleased with Them)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmecit OKCU  
NİSÂ SÛRESİ 29. ÂYETTE GEÇEN “TİCÂRET” KELİMESİNİN FARKLI OKUNUŞLARI VE HUKÛKÎ YANSIMALARI
Sayı 61, ss, 257 - 276

Different Pronunciation and Legal Repercussions of Word of “Commerce” Within the Surah al-Nisâ 29th Verse

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem PEKER  
ERGENLERİN SALDIRGANLIK VE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Sayı 61, ss, 323 - 336

The Investigation of Relationship Between Behavior Aggression and Cyber Bullying in Adolescents

Özet | Abstract | Tam Metin |

İshak ÖZGEL  
ÇAĞDAŞ TEFSİR YÖNELİŞLERİ AÇISINDAN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN TEFSİR YÖNTEMİ (ŞUHÛDÎ TEFSİR)
Sayı 61, ss, 299 - 321

Bediuzzaman’s Hermeneutics; Shuhudi Tafsir (Contemplative Qur’anic Exegesis) in the Context of Contemporary Tafsir Methodologies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi SARI  
TENKİT TERİMİ OLARAK HÂTIBU LEYL
Sayı 61, ss, 337 - 364

Hatib Lail as Terms of Criticism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM İzzet ŞEREF  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Sayı 61, ss, 365 - 378

The Opinions and Suggestions of the Turkish Teachers Candidates Regarding the Reading Education Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Resul SEVİNÇ  
ARAPÇADA İLLETİN YERİ, KABULÜ VE REDDİ KONUSUNDA GRAMER ÂLİMLERİNİN İLLETE YAKLAŞIMI
Sayı 61, ss, 379 - 397

Grammarians’ Aproach to Causality Conserning the Place of Causality in Arabic, its Acceptance and Denial

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyazıt Yaşar SEYHAN  
DİNİ ŞUUR ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 61, ss, 399 - 414

Religious Consciousness Scale: The Study of Validity and Reliability

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ŞAHİN  
OSMANLI İKTİSADİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ANA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT POLİTİKASINA BAKIŞ
Sayı 61, ss, 415 - 424

Overview of Ottoman Economic Policy within the Framework of the Principles of Ottoman Economic World Vision

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKI
Sayı 61, ss, 425 - 450

The Right of Privacy at the Health Care Services as to Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KARA Nevin UZGÖREN, Ergin UZGÖREN  
YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 61, ss, 451 - 462

Review of Submissive Acts Tendencies of Managers By Chaid Analysis: A Research on Manager Candidate Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YALMAN Erdost ÖZKAN Bülent BAŞARAN  
GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 61, ss, 463 - 478

Future Teachers’ Investigation of Reading Habits: Example of Dicle University

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÖZDEMİR İbrâhim Desûkî eş-ŞEHÂVÂ Recep ÖZDEMİR  
REHİN ALAN TARAFIN REHNİN MÜLKİYETİNDEN YARARLANMASI
Sayı 61, ss, 479 - 492

The Benefit of Pledgee From Pledge

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YENİBAŞ  
KURTUBÎ (ö. 656/1258) ve el-MÜFHİM ADLI MÜSLİM ŞERHİ
Sayı 61, ss, 493 - 518

al-Qurtubi (d.656/1258) and His Commentary Book al Mufhim on Sahih Muslim

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Nurdan ÇAVUŞOĞLU  
KUL İLE RABB’İ ARASINDAKİ KARŞILIKLI SEVGİ BAĞININ MAHİYETİ
Sayı 61, ss, 519 - 534

The Meanıng of Love in The Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri