eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim62 SayıEditör
DOÇ .DR. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

Erzurum  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsma DURUKAL Ece ARMAĞAN  
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ UYGULAMALARININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: ESKİŞEHİR İLİNDE UYGULAMA
Sayı 62, ss, 1-20

Effect of Customer Service Applications to the Customer Loyalty in Shopping Centers: Application in the Province of Eskişehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfiye AKGÜL  
İSLÂM HUKUKUNDA EVLİ KADININ NAFAKASI VE KAPSAMI
Sayı 62, ss, 21-34

The Maintenance Allowence of Married Woman and its Containing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp AKTÜRK  
MANTIKSAL BİR SORUN OLARAK KÖTÜLÜK
Sayı 62, ss, 35- 50

Evil as a Logcal Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamit AKTÜRK  
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARINDA SELF ORYANTALİST TUTUM
Sayı 62, ss, 51-68

Self-Orıentalist Attitude in Alewism Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer ÇATAK  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 62, ss, 69-94

An Investigation of Social Studies Educational Programs in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN  
SAİD NURSİ’NİN SİYASET ANLAYIŞI
Sayı 62, ss, 95-120

SAİD NURSİ’S UNDERSTANDING OF POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI DERSLERİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN ÖĞRETİM TASARIMI
Sayı 62, ss, 121-146

Instructional Design of Religious Culture and Moral Knowledge Lesson in Special Teaching Methods and Teaching Applications Classes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabri DEMİRCİ  
KUR’AN AYETLERİ VE SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB (Fahruddin Razi‘nin Tefsiri Mefatihu’l- Gayb Örneği)
Sayı 62, ss, 147-172

The Relationship Between Verses and Sures of Qur’an (Example of Fakhruddin al Razi's Tafseer Mefatihu’l-Gayb)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri DEMİREL Osman Nuri DEMİREL, Yusuf YILMAZ, Engin ÜNGÜREN  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 62, ss, 173-184

A Research of Burnout Levels on Vocational School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK -  
BAZI ÂYETLER IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER (SAS)’İN ÖFKESİ VE SABRI
Sayı 62, ss, 185-204

Prophet Mohammad’s Anger and Patience in the Light of Some Verses of the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev392
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÜLLÜ  
DURKHEİMCİ BİR SOSYOLOG: İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU’NUN DİN VE TOPLUM GÖRÜŞLERİ
Sayı 62, ss, 205-228

A Durkheimian Sociolog: Views of Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu on Religion and Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev427
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami GÜNAY  
MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN “ASR-I HÂZIRA MUVÂFIK TÜRKÇE TEFSİR” YAZILMASI FİKRİNE KARŞI GÖRÜŞLERİ
Sayı 62, ss, 229-250

Opposing Views of Mustafa Sabri Efendi on the Subject of Contemporary Turkish Tafsir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan GÜRSU  
HASAN BASRİ ÇANTAY: BİR PSİKOBİYOGRAFİ DENEMESİ
Sayı 62, ss, 251-268

Hasan Basri Çantay: An Essay in Psycho-Biography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadiya Adil HAZNEKATİBİ  
مضتجذات وتجارب نتعهيم انهغة انعربية نهىاطقيه بغيرها
Sayı 62, ss, 269-288

Developments and Experiments in Teaching Arabic Language to Non-Speakers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taşkın İNAN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 62, ss, 289-306

Perspectives of Education Faculty Students on Media Literacy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Sayı 62, ss, 307-320

The Effect of Gender on the Opinion of the Universıty Students about Organ Transplantation and Donation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan KIRMIZI  
İngilizce Öğretmen Adaylarının Eğitimsel Teknoloji Kullanımına Karşı Tutumlarının Ölçülmesi
Sayı 62, ss, 321-336

MEASURING PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval KORUCU H. Ahmet KIRKILIÇ, Yasemin KURTLU  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINA VE KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Sayı 62, ss, 337-350

Views of Candidates of Turkish Language Teachers on Classical Turkish Literature and Teaching of Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim OKATAN  
AHMET PAŞA’NIN BAHARİYYÂT KASİDESİNDE BAHARIN ÇAĞRIŞTIRDIĞI ANLAMLAR
Sayı 62, ss, 351-378

Connotations of Spring within Ahmet Pasha's Eulogy of Bahariyyat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
KELÂM EKOLLERİNE GÖRE HALİFE/DEVLET BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ VE HAKLARI
Sayı 62, ss, 379-402

Islamic Sects Kalam the Caliph/President's Duties and Rights
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev380
Özet | Abstract | Tam Metin |

İshak ÖZGEL  
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR TEFSİRİNDE ÇEVİRİ ETİĞİ VE TEKNİKLERİ
Sayı 62, ss, 403-424

Translation Ethics and Techniques in the Tafseer of Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev428
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. NUR PAKDEMİRLİ -  
HİNT ALTKITASINDA DİNİ EKOLLER VE DİN EĞİTİMİ
Sayı 62, ss, 425-454

Religious Sects and Religious Education in the Indian Subcontinent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra KOÇAK Suat POLAT, Fatih ÇERMİK, Elif MERAL, Meryem BOZTAŞ  
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GİRİŞİMCİLİK KAZANIMI AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 62, ss, 455-470

The Evaluation of the Primary School Social Sciences Course Books in Terms of Entrepreneurship According to the Views of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 62, ss, 471-486

Different Fields Effects on the Attitudes of the University Students towards Organ Transplantation and Donation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem CEYLAN Nurettin CEVİZ  
TÜRKÇE VE ARAPÇADAKİ İÇİNDE SAYI GEÇEN BAZI DEYİM VE SÖZ ÖBEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 62, ss, 487-506

A Comparison of Some Turkish and Arabic Idioms and Phrases Comprising Numerical Expressions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten Zeliha ŞAHİN  
İSLAM HUKUKU VE İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA EŞCİNSELLİK SORUNU
Sayı 62, ss, 507-530

The Issue of Homosexuality in The Context Islamic Law and Human Rights: al-Mukarram or Human Dignity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ŞANLI Mehmet ALTUN, Çetin TAN  
KÜRESELLEŞEN DÜNYA’DA OKULLAR İÇİN VE DİĞER ÖRGÜTLER İÇİN SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ
Sayı 62, ss, 531-548

Importance of Social Responsibility for Schools and Other Organizations intThe Globalizing World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev410
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ŞİMŞEK İsmail ŞİMŞEK  
FELSEFEDEN TASAVVUFA RUH ANLAYIŞI
Sayı 62, ss, 549-566

ANALYİS OF THE SOUL FROM PHİLOSOPHY TO SUFİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman YAZICI  
OSMANLI HUKÛK-I ÂİLE KARARNÂMESİ (1917) VE SADREDDİN EFENDİ’NİN ELEŞTİRİLERİ
Sayı 62, ss, 567-584

Critiques of Sadreddin Efendi's About Ottoman Family Law Degree of 1917
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi YAZICI ,Z. Seçkin GÖKBUDAK  
AŞK-I MEMNU OPERASINDA ULUSALCIĞA İLİŞKİN UNSURLAR
Sayı 62, ss, 585-600

Nationalist Materials of the Aşk-ı Memnu Opera
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev419
Özet | Abstract | Tam Metin |

İBRAHİM YENEN  
ZAMAN VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ: RAMAZAN DİNDARLIĞI
Sayı 62, ss, 601-616

Relationship of Time and Pietism: Ramadan Piety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçak YILMAZ YAKIŞIK  
Hizmet Öncesi Eğitimde Yansıtmalı Eğitim Deneyiminin Öğretmenlik Uygulamasına Etkisi
Sayı 62, ss, 617-628

THE EFFECT OF REFLECTIVE PRACTICE ON ‘FIEL EXPERIENCE’ IN PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan YILMAZ  
YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARININ TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMELERİNE KATKISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 62, ss, 629-640

A Practice on the Contribution of Creative Writing Activities to Turkic Students Learning Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YOUSEF  
التوجيه النحوي للقراءات عند السّمين الحلبي
Sayı 62, ss, 641-668

Assamin Alhalaby and the variation of I’rab in Tafseer and Qira’at of the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev420
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet YÜCETOKER  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SANATOKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 62, ss, 669-676

The Evaluation of the Level in Art Literacy of Fıne Arts Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim AÇIK  
MUHYİDDİN İBNU’L-ARABÎ’NİN MENKABETU MEVLİDİ’N-NEBÎ İSİMLİ MEVLİDİ VE EDEBİ TENKİTLİ METNİ
Sayı 62, ss, 677-716

The “Menkabetu Mevlidi’n-Nebî” Mawlid of Muhyiddin İbnu’l-Arabî and its Literary Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GEMİ  
İBRAHİM KÛRÂNÎ’NİN “‘UCÂLE FÎ İ‘RÂBI LÂ İLÂHE İLLALLAH” ADLI ESERİ
Sayı 62, ss, 717-734

İbrahim Kûrânî’s Work Entitled “‘Ucâle fî i‘râbı lâ ilâhe illallâh”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri