eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim64 SayıEditör
DOÇ. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdullah Pamukcu Azamat A. AKBAROV  
Dilde Bilişsel Süreç ve Mantığın Karşılıklı İlişkisinin Analizi
Sayı 64, ss, 1-8

ANALYZING THE INTERRELATIONS OF COGNITIVE PROCESS AND LOGIC ON LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DURAN  
İSLÂM HUKUKUNDA SOSYAL TERBİYE VE KONTROL KURUMU OLARAK HİSBE MÜESSESESİ
Sayı 64, ss, 9-40

Sociıal Upbringing in Islamic Law and Hisbe as a Control Establishment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal IŞIK  
ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARININ TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 64, ss, 41-58

Comparison of Turkish and Arabic Adjective Clauses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev521
Özet | Abstract | Tam Metin |

CEVRİYE DEMİR GÜNEŞ  
RUH BEDENİN HAPİSHANESİDİR: MİCHEL FOUCAULT
Sayı 64, ss, 59-72

Soul is the Prison of the Body: Michel Foucault Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
İSLÂM FİLOZOFLARININ ÖLÜM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNDE STOACI FİLOZOFLARIN ETKİSİ
Sayı 64, ss, 73-90

The Influences of Stoic Philosophers on Islamic Philosophers’ Thoughts of Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit Dursunoğlu -  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “NE … NE” BAĞLAMA EDATININ (BAĞLACININ) İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI
Sayı 64, ss, 91-100

"What ... What" Connecting Prepositions of (in Conjunctıon) Functionsa and Understanding the Contribution in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cem Bölen Ersin KARAMAN  
Açıköğretim Fakültesi Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Başarı Modelinin Geçerlenmesi
Sayı 64, ss, 101-114

VALIDATING INFORMATION SYSTEMS SUCCESS MODEL WITHIN OPEN EDUCATION CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SALMAZZEM  
“TEHADDΔ ÂYETLERİNİN NÜZÛL KRONOLOJİSİNE DAİR FARKLI BİR YAKLAŞIM
Sayı 64, ss, 115-134

A Different Approach on the Chronology of “Tehaddî” Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN Suliman Husain Alomirat  
بلاغةُ التَّشبيهِ في التَّعبيرِ عن مَقاصِدِ القُرآنِ الكريم
Sayı 64, ss, 135-182

Kur’ân-ı Kerim’in Maksatlarının Yorumlanmasında Teşbih Belagatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ALANKA  
POSTMODERN FOTOĞRAFTA MİTOSUN YENİDEN ÜRETİLİŞİ: ANNİE LEİBOVİTZ ÖRNEĞİ
Sayı 64, ss, 183-194

Reproduction of Myth at Postmodern Photograph: Annie Leibovitz Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
FELSEFE VE DİN EĞİTİMİ İLİŞKİSİNDE FELSEFİ KAZANIMLAR
Sayı 64, ss, 195-224

Philosophic Objectives on the Relationship Between Religion Education and Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev520
Özet | Abstract | Tam Metin |

RASİM SOYLU  
ASAR-I BEDİİYYE’DE BELAGAT VE GÖSTERGEBİLİM
Sayı 64, ss, 225-238

Eloquence and Semiology in the Asar-i Bediiyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Akbaş  
KURALCILIK VE BETİMSELLİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA ARAP DİLİNE BİR BAKIŞ
Sayı 64, ss, 239-252

An Overiew to Arabic Language Between Prescriptivism and Descriptivism Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat ERDEM  
İSLÂM FIKHINDA TESETTÜR
Sayı 64, ss, 253276

Modest Dress in the Sense of Islamic Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev476
Özet | Abstract | Tam Metin |

TARKAN YAZICI  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Sayı 64, ss, 277-294

Foreign Language Learning Strategies of Music Department of Education Senior Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tutu MAMMADOVA AYDINOĞLU  
BAROK MÜZİĞİ SÜSLEMELERİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA BİR BAKIŞ
Sayı 64, ss, 295-312

An Overview of Interpretation Diversities in Baroque Ornaments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Y. FURKAN ŞEN  
EMEKLİLİK DÖNEMİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İKİNCİ İŞE HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EMEKLİLİK KULÜPLERİ
Sayı 64, ss, 313-334

An Offer a Resolution for the Problems Encountered During Retirement Period: Second Job Readiness Training and Retirement Clubs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KOÇAK -  
ŞART NAZARİYESİ AÇISINDAN İSLAM AİLE HUKUKUNDA EVLENME VE BOŞANMA
Sayı 64, ss, 335-368

Marriage and Divorce in Islamic Family Law in Terms of the Theory of Requirement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN Çeviren: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid- Maksut ÇETİN-Ramazan EGE  
EL-FARK BEYNE’L-FIRAK ADLI KİTABIN MUKADDİMESİNİN İLAVE DİPNOTLARLA TERCÜMESİ
Sayı 64, ss, 369-376

By Extra Footnate Translation of Preface of El-fark Beyne’l-fırak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri