eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim64 SayıEditör
DOÇ. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdullah Pamukcu Azamat A. AKBAROV  
Dilde Bilişsel Süreç ve Mantığın Karşılıklı İlişkisinin Analizi
Sayı 64, ss, 1-8

ANALYZING THE INTERRELATIONS OF COGNITIVE PROCESS AND LOGIC ON LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DURAN  
İSLÂM HUKUKUNDA SOSYAL TERBİYE VE KONTROL KURUMU OLARAK HİSBE MÜESSESESİ
Sayı 64, ss, 9-40

Sociıal Upbringing in Islamic Law and Hisbe as a Control Establishment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal IŞIK  
ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARININ TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 64, ss, 41-58

Comparison of Turkish and Arabic Adjective Clauses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev521
Özet | Abstract | Tam Metin |

CEVRİYE DEMİR GÜNEŞ  
RUH BEDENİN HAPİSHANESİDİR: MİCHEL FOUCAULT
Sayı 64, ss, 59-72

Soul is the Prison of the Body: Michel Foucault Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
İSLÂM FİLOZOFLARININ ÖLÜM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNDE STOACI FİLOZOFLARIN ETKİSİ
Sayı 64, ss, 73-90

The Influences of Stoic Philosophers on Islamic Philosophers’ Thoughts of Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit Dursunoğlu -  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “NE … NE” BAĞLAMA EDATININ (BAĞLACININ) İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI
Sayı 64, ss, 91-100

"What ... What" Connecting Prepositions of (in Conjunctıon) Functionsa and Understanding the Contribution in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cem Bölen Ersin KARAMAN  
Açıköğretim Fakültesi Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Başarı Modelinin Geçerlenmesi
Sayı 64, ss, 101-114

VALIDATING INFORMATION SYSTEMS SUCCESS MODEL WITHIN OPEN EDUCATION CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SALMAZZEM  
“TEHADDΔ ÂYETLERİNİN NÜZÛL KRONOLOJİSİNE DAİR FARKLI BİR YAKLAŞIM
Sayı 64, ss, 115-134

A Different Approach on the Chronology of “Tehaddî” Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN Suliman Husain Alomirat  
بلاغةُ التَّشبيهِ في التَّعبيرِ عن مَقاصِدِ القُرآنِ الكريم
Sayı 64, ss, 135-182

Kur’ân-ı Kerim’in Maksatlarının Yorumlanmasında Teşbih Belagatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ALANKA  
POSTMODERN FOTOĞRAFTA MİTOSUN YENİDEN ÜRETİLİŞİ: ANNİE LEİBOVİTZ ÖRNEĞİ
Sayı 64, ss, 183-194

Reproduction of Myth at Postmodern Photograph: Annie Leibovitz Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
FELSEFE VE DİN EĞİTİMİ İLİŞKİSİNDE FELSEFİ KAZANIMLAR
Sayı 64, ss, 195-224

Philosophic Objectives on the Relationship Between Religion Education and Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev520
Özet | Abstract | Tam Metin |

RASİM SOYLU  
ASAR-I BEDİİYYE’DE BELAGAT VE GÖSTERGEBİLİM
Sayı 64, ss, 225-238

Eloquence and Semiology in the Asar-i Bediiyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Akbaş  
KURALCILIK VE BETİMSELLİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA ARAP DİLİNE BİR BAKIŞ
Sayı 64, ss, 239-252

An Overiew to Arabic Language Between Prescriptivism and Descriptivism Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat ERDEM  
İSLÂM FIKHINDA TESETTÜR
Sayı 64, ss, 253276

Modest Dress in the Sense of Islamic Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev476
Özet | Abstract | Tam Metin |

TARKAN YAZICI  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Sayı 64, ss, 277-294

Foreign Language Learning Strategies of Music Department of Education Senior Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tutu MAMMADOVA AYDINOĞLU  
BAROK MÜZİĞİ SÜSLEMELERİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA BİR BAKIŞ
Sayı 64, ss, 295-312

An Overview of Interpretation Diversities in Baroque Ornaments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Y. FURKAN ŞEN  
EMEKLİLİK DÖNEMİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İKİNCİ İŞE HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EMEKLİLİK KULÜPLERİ
Sayı 64, ss, 313-334

An Offer a Resolution for the Problems Encountered During Retirement Period: Second Job Readiness Training and Retirement Clubs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KOÇAK -  
ŞART NAZARİYESİ AÇISINDAN İSLAM AİLE HUKUKUNDA EVLENME VE BOŞANMA
Sayı 64, ss, 335-368

Marriage and Divorce in Islamic Family Law in Terms of the Theory of Requirement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN Çeviren: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid- Maksut ÇETİN-Ramazan EGE  
EL-FARK BEYNE’L-FIRAK ADLI KİTABIN MUKADDİMESİNİN İLAVE DİPNOTLARLA TERCÜMESİ
Sayı 64, ss, 369-376

By Extra Footnate Translation of Preface of El-fark Beyne’l-fırak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri