eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim65 SayıEditör
A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

Erzurum  25.02.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenABDULVAHAP ÖZSOY  
SAHÂBE YORUMUNUN MUTLAKLAŞMASI -HÜZEYME’NİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ-
Sayı 65, ss, 1-41

Being Regarded of Companions Comment as an Undisputed Truth – The Example of the Witnessing of Huzayma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed ALDYAB  
بلاغة تقذيم متعلق الخبر في القرآن
Sayı 65, ss, 41-57

Kur’ân-ı Kerîm’de Haberin Muteallakının Öne Geçmesinin Belâğî Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
SERAHSÎ’NİN MEBSÛT ADLI ESERİNİN NİKAH VE TALAK BÖLÜMLERİNDE “BÖLÜNME” KAVRAMI VE “PARÇA-BÜTÜN” İLİŞKİSİ
Sayı 65, ss, 57-80

The Concept of Division and Part-Whole Relation in Marriage and Divorce Sections in Sharakhsî’s Mabsût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen KAŞIKCI CANDEMİR DOĞAN  
ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)
Sayı 65, ss, 81-101

Management Skills of Primary School Directors According to Views of Teachers and Assistant Directors (Sultangazi Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal IŞIK  
ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU’ÂSI
Sayı 65, ss, 101-141

CEVŞEN PRAYER IN SHI’A AND SUNNI RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine UZUN Doç. Dr. İbrahim KARAMAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK VE SES KONUSUYLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 141-155

An Analysis of Prospective science teachers’ Mental Models About Light and Sound
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ Esengül HATUN, Bayram ARICI  
SATRANC-I UREFA OYUNUNUN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Sayı 65, ss, 155-171

An Examplary Study on the Use of the Game of Satranc-ı Urefa in the Values Education During Preschool Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra HACIMÜFTÜOĞLU  
BAĞDAT’IN ŞİA’DAN ALINMASI MÜNASEBETİYLE 1639 YILINDA OSMANLICA TE’LİF EDİLMİŞ el -‘ȂDİYȂT SȖRESİ TEFSİRİ
Sayı 65, ss, 171-195

Commentary of Ottoman Written el-‘Âdiyȃt Surah in 1639 Due To Conquest of Baghdad From Shi’a
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Yakar  
İSLÂM HUKUKUNDA ‘HURÛFU’L-MEÂNÎ’ - HÜKÜM İLİŞKİSİ (KAZİF HADDİ UYGULANAN KİŞİNİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ)
Sayı 65, ss, 195-211

The Relation Between Meaning Matters/Huruf al-maani and Decision in Islamic Law (Case of Witnessing of the Person who is Punished for Slandering)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
YENİ PLATONCULUĞUN FÂRÂBÎ’NİN AŞK ANLAYIŞINA ETKİLERİ
Sayı 65, ss, 211-239


Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fettah KUZU  
SÖZ (PAROLE)-DİL (LANGUE) DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ŞİİR DİLİ (KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA)
Sayı 65, ss, 239-253

Poetic Language within the Framework of Speech (Parole)-Language (Langue) Distinction (with Respect to Turkish Classical Poetry)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev581
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLŞEN KOÇAK Sabriye SEVEN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: TEK BOYUTTA HAREKET ÖRNEĞİ
Sayı 65, ss, 253-268

Prospective Science Teachers’ Opinions about Writing to Learn: The Case of One Dimension Motion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadiya Adil HAZNEKATİBİ  
رؤية لمنهج دراسي في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية للمستويات المتقدمة
Sayı 65, ss, 269-294

leri Düzeyler İçin Arapçanın İkinci Dil Olarak Öğretiminde Bir Öğretim Yöntemi Önerisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKYÜZOĞLU  
ELMALILI M. HAMDİ YAZIR’IN TEFSİRDE İSRÂİLİYAT RİVAYETLERİNE YAKLAŞIMI
Sayı 65, ss, 295-311

Elmalili M. Hamdi Yazir’s Approach to the Isra’iliyyat Report in His Exegesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim AÇIK  
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADAR OLAN DÖNEMDE RÜŞDİYE, İDADİ VE SULTANİ MEKTEPLERİNDEKİ ARAPÇA DERSLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 65, ss, 313-342

Were Projections Achieved in Teaching Arabic as a Foreign Languge in Schools That Were Established After Restructuring The Education System after Tanzimat?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin KARABULUT Arş. Gör. Köksal Bilirdönmez  
SANAT EĞİTİMİ SÜREÇ VE KURAMLARI
Sayı 65, ss, 343-356

Process and Theories of Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev556
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET NURULLAH AKTAŞ  
TEFSİR USÛLÜNDE NAZIM GELENEĞİ: ZEMZEMÎ VE “MANZUMETUN Fİ’T-TEFSÎR” ADLI MANZÛM ESERİ
Sayı 65, ss, 357-380

Poetical Tradition in Usul al-Tafsır: Zamzami and “Manzumetun fi’t-Tefsîr” Called Poetic Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU  
KÜLTÜR ŞOKU VE EĞİTİM ÖĞRETİM ÜZERİNE GÖRÜŞLER
Sayı 65, ss, 381-392

Culture Shock and Perspectives on Education and Schooling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan GÜRSU  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) ÖĞRETMENLERİNİN İŞE BAĞIMLILIK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 393-404

The Evaluation of the Views of the Religious Culture and Ethics Knowledge Teachers about Workaholism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nedim YEKTAR  
HADÎS RİVAYETLERİ VE HZ. PEYGAMBER’İN ŞİİRE BAKIŞI
Sayı 65, ss, 405-432

Hadiths and Prophet’s Poetry Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin HAN Rasim TÖSTEN - H. Fazlı ERGÜL  
DİYARBAKIR’DAKİ KAMU OKULLARININ YÖNETİM SORUNLARI
Sayı 65, ss, 433-450

Management Problems of Public Schools in Diyarbakır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev560
Özet | Abstract | Tam Metin |

REYHAN KELEŞ  
ÖMER NASUHÎ BİLMEN’İN KUR’ÂN-I KERÎM’DEN DERSLER VE ÖĞÜTLER ADLI ESERİNDE GEÇEN TÜRKÇE ŞİİRLER VE KAYNAKLARI
Sayı 65, ss, 451-468

Turkish Poems Appearing in the Work of Omer Nasuhî Bilmen Named “Lessons and Advice from the Holy Quran” and Their Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev580
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERAP MUTLU AYDIN Durmuş KILIÇ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ
Sayı 65, ss, 469-484

The Classroom Management Trends of Classroom Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan ÖZKELEŞ  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BÖLÜMLERİNDE YÜRÜTÜLEN MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSİNİN KAZANIMLARINA ULAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 485-498

The Analysis of Fine Arts High School Students' Accession Conditions to the Acquisitions of Musical Hearing Reading Writing Course Executed in the Departments of Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal APAYDINLI Sevda TOKER - Köksal APAYDINLI  
HEINRICH PANOFKA’NIN “VOCAL ABC FIRST LESSON IN SINGING” ADLI METODUNUN İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 499-512

The Analysis of Heinrich Panofka’s Method Named “Vocal ABC the First Lesson in Singing”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AKKUŞ  
YAYIMLANMIŞ BAZI ALEVÎ-BEKTÂŞÎ KLASİKLERİNE GÖRE PEYGAMBER TASAVVURU
Sayı 65, ss, 513-536

The Concept of Profhecy According to Published Alevi-Bektashi Classics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taha NAS  
TEKLÎFÎ HÜKÜMLERE KÜLLÎ BAKIŞ: ŞÂTIBÎ ÖRNEĞİ
Sayı 65, ss, 537-558

Holistic View on Decrees of Obligation (al-Ahkam al-Taklifiya): Al-Shatibi as an Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat AYTAN Ahmet Başal  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ULAM TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 65, ss, 559-576

Effects of Category-based Vocabulary Teaching on Achievement in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri