eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim65 SayıEditör
A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

Erzurum  25.02.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenABDULVAHAP ÖZSOY  
SAHÂBE YORUMUNUN MUTLAKLAŞMASI -HÜZEYME’NİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ-
Sayı 65, ss, 1-41

Being Regarded of Companions Comment as an Undisputed Truth – The Example of the Witnessing of Huzayma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed ALDYAB  
بلاغة تقذيم متعلق الخبر في القرآن
Sayı 65, ss, 41-57

Kur’ân-ı Kerîm’de Haberin Muteallakının Öne Geçmesinin Belâğî Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
SERAHSÎ’NİN MEBSÛT ADLI ESERİNİN NİKAH VE TALAK BÖLÜMLERİNDE “BÖLÜNME” KAVRAMI VE “PARÇA-BÜTÜN” İLİŞKİSİ
Sayı 65, ss, 57-80

The Concept of Division and Part-Whole Relation in Marriage and Divorce Sections in Sharakhsî’s Mabsût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen KAŞIKCI CANDEMİR DOĞAN  
ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)
Sayı 65, ss, 81-101

Management Skills of Primary School Directors According to Views of Teachers and Assistant Directors (Sultangazi Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal IŞIK  
ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU’ÂSI
Sayı 65, ss, 101-141

CEVŞEN PRAYER IN SHI’A AND SUNNI RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine UZUN Doç. Dr. İbrahim KARAMAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK VE SES KONUSUYLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 141-155

An Analysis of Prospective science teachers’ Mental Models About Light and Sound
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ Esengül HATUN, Bayram ARICI  
SATRANC-I UREFA OYUNUNUN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Sayı 65, ss, 155-171

An Examplary Study on the Use of the Game of Satranc-ı Urefa in the Values Education During Preschool Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra HACIMÜFTÜOĞLU  
BAĞDAT’IN ŞİA’DAN ALINMASI MÜNASEBETİYLE 1639 YILINDA OSMANLICA TE’LİF EDİLMİŞ el -‘ȂDİYȂT SȖRESİ TEFSİRİ
Sayı 65, ss, 171-195

Commentary of Ottoman Written el-‘Âdiyȃt Surah in 1639 Due To Conquest of Baghdad From Shi’a
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Yakar  
İSLÂM HUKUKUNDA ‘HURÛFU’L-MEÂNÎ’ - HÜKÜM İLİŞKİSİ (KAZİF HADDİ UYGULANAN KİŞİNİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ)
Sayı 65, ss, 195-211

The Relation Between Meaning Matters/Huruf al-maani and Decision in Islamic Law (Case of Witnessing of the Person who is Punished for Slandering)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
YENİ PLATONCULUĞUN FÂRÂBÎ’NİN AŞK ANLAYIŞINA ETKİLERİ
Sayı 65, ss, 211-239


Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fettah KUZU  
SÖZ (PAROLE)-DİL (LANGUE) DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ŞİİR DİLİ (KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA)
Sayı 65, ss, 239-253

Poetic Language within the Framework of Speech (Parole)-Language (Langue) Distinction (with Respect to Turkish Classical Poetry)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev581
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLŞEN KOÇAK Sabriye SEVEN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: TEK BOYUTTA HAREKET ÖRNEĞİ
Sayı 65, ss, 253-268

Prospective Science Teachers’ Opinions about Writing to Learn: The Case of One Dimension Motion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadiya Adil HAZNEKATİBİ  
رؤية لمنهج دراسي في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية للمستويات المتقدمة
Sayı 65, ss, 269-294

leri Düzeyler İçin Arapçanın İkinci Dil Olarak Öğretiminde Bir Öğretim Yöntemi Önerisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKYÜZOĞLU  
ELMALILI M. HAMDİ YAZIR’IN TEFSİRDE İSRÂİLİYAT RİVAYETLERİNE YAKLAŞIMI
Sayı 65, ss, 295-311

Elmalili M. Hamdi Yazir’s Approach to the Isra’iliyyat Report in His Exegesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim AÇIK  
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADAR OLAN DÖNEMDE RÜŞDİYE, İDADİ VE SULTANİ MEKTEPLERİNDEKİ ARAPÇA DERSLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 65, ss, 313-342

Were Projections Achieved in Teaching Arabic as a Foreign Languge in Schools That Were Established After Restructuring The Education System after Tanzimat?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin KARABULUT Arş. Gör. Köksal Bilirdönmez  
SANAT EĞİTİMİ SÜREÇ VE KURAMLARI
Sayı 65, ss, 343-356

Process and Theories of Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev556
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET NURULLAH AKTAŞ  
TEFSİR USÛLÜNDE NAZIM GELENEĞİ: ZEMZEMÎ VE “MANZUMETUN Fİ’T-TEFSÎR” ADLI MANZÛM ESERİ
Sayı 65, ss, 357-380

Poetical Tradition in Usul al-Tafsır: Zamzami and “Manzumetun fi’t-Tefsîr” Called Poetic Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU  
KÜLTÜR ŞOKU VE EĞİTİM ÖĞRETİM ÜZERİNE GÖRÜŞLER
Sayı 65, ss, 381-392

Culture Shock and Perspectives on Education and Schooling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan GÜRSU  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) ÖĞRETMENLERİNİN İŞE BAĞIMLILIK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 393-404

The Evaluation of the Views of the Religious Culture and Ethics Knowledge Teachers about Workaholism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nedim YEKTAR  
HADÎS RİVAYETLERİ VE HZ. PEYGAMBER’İN ŞİİRE BAKIŞI
Sayı 65, ss, 405-432

Hadiths and Prophet’s Poetry Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin HAN Rasim TÖSTEN - H. Fazlı ERGÜL  
DİYARBAKIR’DAKİ KAMU OKULLARININ YÖNETİM SORUNLARI
Sayı 65, ss, 433-450

Management Problems of Public Schools in Diyarbakır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev560
Özet | Abstract | Tam Metin |

REYHAN KELEŞ  
ÖMER NASUHÎ BİLMEN’İN KUR’ÂN-I KERÎM’DEN DERSLER VE ÖĞÜTLER ADLI ESERİNDE GEÇEN TÜRKÇE ŞİİRLER VE KAYNAKLARI
Sayı 65, ss, 451-468

Turkish Poems Appearing in the Work of Omer Nasuhî Bilmen Named “Lessons and Advice from the Holy Quran” and Their Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev580
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERAP MUTLU AYDIN Durmuş KILIÇ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ
Sayı 65, ss, 469-484

The Classroom Management Trends of Classroom Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan ÖZKELEŞ  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BÖLÜMLERİNDE YÜRÜTÜLEN MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSİNİN KAZANIMLARINA ULAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 485-498

The Analysis of Fine Arts High School Students' Accession Conditions to the Acquisitions of Musical Hearing Reading Writing Course Executed in the Departments of Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal APAYDINLI Sevda TOKER - Köksal APAYDINLI  
HEINRICH PANOFKA’NIN “VOCAL ABC FIRST LESSON IN SINGING” ADLI METODUNUN İNCELENMESİ
Sayı 65, ss, 499-512

The Analysis of Heinrich Panofka’s Method Named “Vocal ABC the First Lesson in Singing”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AKKUŞ  
YAYIMLANMIŞ BAZI ALEVÎ-BEKTÂŞÎ KLASİKLERİNE GÖRE PEYGAMBER TASAVVURU
Sayı 65, ss, 513-536

The Concept of Profhecy According to Published Alevi-Bektashi Classics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taha NAS  
TEKLÎFÎ HÜKÜMLERE KÜLLÎ BAKIŞ: ŞÂTIBÎ ÖRNEĞİ
Sayı 65, ss, 537-558

Holistic View on Decrees of Obligation (al-Ahkam al-Taklifiya): Al-Shatibi as an Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat AYTAN Ahmet Başal  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ULAM TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 65, ss, 559-576

Effects of Category-based Vocabulary Teaching on Achievement in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri