eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim67 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  12.09.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenABDURRAHMAN DEMİRCİ  
İLK HALİFENİN SEÇİLMESİNDE HZ. ÖMER’İN ROLÜ
Sayı 67, ss, 1-30

Hz. Umar’s Role at the Election of the First Caliph
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ALGÜL  
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN HAYATI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ
Sayı 67, ss, 31-58

Izzuddin b. Abdusselam: His Life and Scholarly Character
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin Korkmaz Bayram ÖZER -  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN UNSURLAR
Sayı 67, ss, 59-84

Factors Affecting Student Achievement in Foreign Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMI BAĞLAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
Sayı 67, ss, 85-108

Examining Perspectives of School Principals and Teachers towards Graduate Education in the Context of Educational Administration Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA  
KARİKATÜR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: BİTKİLER ÂLEMİ
Sayı 67, ss, 109-120

Effects of Cartoons on Students’ Achievement: Kingtom of Plants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ATAK  
TOKAT’TAN KIRLANGIÇ ÖRTÜLÜ BİR CAMİ ÖRNEĞİ: KIZILCAÖREN KÖYÜ CAMİİ
Sayı 67, ss, 121-136

An Exampole of Kırlangic Covering of a Mosque in Tokat: The Mosque of Kizilcaoren Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev666
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender ŞAHİN  
TEFSİR İLMİNİN KAYNAKLARI AÇISINDAN İBN NEDİM’İN el -FİHRİST ADLI ESERİ
Sayı 67, ss, 137-162

In Terms of Sources of Interpration Science Ibn Nedim's Work Named el-Fihrist
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev672
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇELİK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 67, ss, 163-186

Evaluation of Preschool Teachers’ and Teacher Candidates’ Opinions on the Exam of Teaching Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev660
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güllük  
KARAKTER İNŞASINDA DİNÎ SEMBOL VE KARAKTERLERİN ROLÜ: KÂBE ÖRNEĞİ
Sayı 67, ss, 187-204

The Role of Religious Symbols and Characters in Character Building: Kaaba Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Selim ASLAN  
İSLAM HUKUKUNDA ‘TE‘ASSUF’ KAVRAMI VE HÜKÜMLERE ETKİSİ
Sayı 67, ss, 205-236

The Te'assuf Concept in Islamic Law and its Effects on Judgments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek DİKMEN  
SON MÜSTAKİL MİRACİYELERDEN BİRİ: MEHMED BAHAEDDİN VE MİRACİYE’Sİ
Sayı 67, ss, 237-260

One of the Latest Seperate Mirajiyyas: Mehmed Bahaeddin and His Mirajiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sarıcık  
MEHMET ÂKİF’E GÖRE MÜMİNLERİ İSLAM’DA BİRLEŞTİRMEK VE KARDEŞLEŞTİRMEK AÇISINDAN ÂL-İ İMRAN SURESİ 103. AYETİ
Sayı 67, ss, 261-290

103RD Ayeth of Âl-İ Imran Surah According to Mehmet Akif, in Terms of Uniting Muslims and Making Them Brother in Islam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM Hatice Bayındır  
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 67, ss, 291-302

The Examining the Views of High School and University Students about Ottoman Turkish Lesson
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem CEYLAN  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN YERİ VE DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI
Sayı 67, ss, 303-314

Literature’s Role in Foreign Language Teaching and its Effect on Linguistic Skill Development
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Seracettin BAYTAR  
BELLİ BAŞLI DİL ÖĞRETİM METOTLARI VE BUNLARIN ARAP DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 67, ss, 315-338

Certain Language Teaching Methods and Critical Assessment of Them in Regard to Arabic Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri