eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim68 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.12.216

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmed Sawan  
جمالياتُ القصص المُؤطَّرة في قصّة الإطار قصّة (المدينة الفاضلة) للأطفال، لمحمّد علي حمد الله أنموذجًا
Sayı 68, ss, 1-34

The Prettiness of Extracted Stories (ESs) In the story of (Ideal City for the fictionist Muhammad Ali Hamdallah) as an Application.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev671
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİCAN DAĞDEVİREN  
KIRÂATLERİN KUR’ÂNİYYETİ VE SAYISINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 68, ss, 35/52

An Analyze on Qıraats Being Part of the Qur’an and Their Numbers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül YETKİN GÜLMEZ  
MOZART’IN BATI MÜZİĞİNE GETİRDİĞİ MÜZİKAL YENİLİKLER VE TÜRK MÜZİĞİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 68, ss, 53-64

The Innovations Which Was Invented By Wolfgang Amadeus Mozart To Western Classical Music And The Relationship With Turkish Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN Prof.Dr.Fatih TÖREMEN  
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TAKIM LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU, ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 68, ss, 65-80

The Effect of the Behaviours of the Team Leadership of Primary School Administrators on the Job Satisfaction of the Teachers, Organisational Commitment And the Level of Organisational Citizenship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin ERKUŞ Doç. Dr. Durmuş KILIÇ, Doç.Dr. Özgür BABAYİĞİT  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 68, ss, 81-92

The Views of Teacher Candidates about Candidacy Training
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih AMAN  
NÖROBİYOLOJİK YAKLAŞIMIN TOPLUMSAL YANSIMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEKLEM DENEMESİ
Sayı 68, ss, 93-100

A Sampling Attempt on Social Reflection of Neurobiological Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat ÖZTÜRK  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİNLİK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 68, ss, 101-116

An Investigation into the Views of Preservice Science Teachers on the Concept of Activity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev717
Özet | Abstract | Tam Metin |

İSMAİL NARİN  
NEHCÜ’L-BELÂGA’DA YER ALAN BAZI DİNÎ KAVRAMLAR ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
Sayı 68, ss, 135-162

An Assessment of Some Religious Terms in the Nahj al-Balagha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev694
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet YÜCETOKER PROF. NEZİHE ŞENTÜRK  
PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAROK DÖNEM ESERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 68, ss, 163-180

The Evaluation of Opinions Related Baroque Repertoire of Piano Academicions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Karim Farouk Ahmed Abdeldaim  
قراءة في خطبة الفتح الصلاحي لبيت المقدس
Sayı 68, ss, 181-242

Read in the Liberation Speech of Jerusalem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahroof ATHAMBAWA  
منهج الإسلام في التعامل مع البيئة
Sayı 68, ss, 243-297

An Islamic Approach to the Environmental Issues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KIMTER  
NAMAZ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 68, ss, 299-332

An Examination on the Relationship between Prayer and Psychological Well-Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÖZDEMİR  
İMÂM MÂLİK’İN FIKHINDA “SÜNNET” KAVRAMI
Sayı 68, ss, 333-350

Concept of Sunnah in Imam Malik's Fiqh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev676
Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLAY UYAR  
CEMAL REŞİT REY’İN MÜZİKAL TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Sayı 68, ss, 351-362

The Importance and Place in Musical History of Cemal Resit Rey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT Ünsal BEKDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI
Sayı 68, ss, 363-382

Map Usage in the 5th and 6th Grade Social Sciences Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
İSLAM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA TAZMİN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 68, ss, 383-414

Evaluation of Compensation Liability in the Context of Islamic Law and Modern Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ZORLU Fatih SEZEK  
MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRENME İLE BİRLİKTE ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 68, ss, 415-430

The investigation of Effects to Learning Together Method with Modeling Based Learning Method on Constructivist Learning Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih TORUN Serhan Alkan İSPİRLİ  
İNTİKAD’DA TENKİT UNSURLARI
Sayı 68, ss, 431-435

Criticism Factors in Intikad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazan KURTASLAN YILDIRIM  
TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ
Sayı 68, ss, 117-134

An Investigation of Turkish Flute Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri