eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim68 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.12.216

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmed Sawan  
جمالياتُ القصص المُؤطَّرة في قصّة الإطار قصّة (المدينة الفاضلة) للأطفال، لمحمّد علي حمد الله أنموذجًا
Sayı 68, ss, 1-34

The Prettiness of Extracted Stories (ESs) In the story of (Ideal City for the fictionist Muhammad Ali Hamdallah) as an Application.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev671
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİCAN DAĞDEVİREN  
KIRÂATLERİN KUR’ÂNİYYETİ VE SAYISINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 68, ss, 35/52

An Analyze on Qıraats Being Part of the Qur’an and Their Numbers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül YETKİN GÜLMEZ  
MOZART’IN BATI MÜZİĞİNE GETİRDİĞİ MÜZİKAL YENİLİKLER VE TÜRK MÜZİĞİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 68, ss, 53-64

The Innovations Which Was Invented By Wolfgang Amadeus Mozart To Western Classical Music And The Relationship With Turkish Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN Prof.Dr.Fatih TÖREMEN  
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TAKIM LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU, ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 68, ss, 65-80

The Effect of the Behaviours of the Team Leadership of Primary School Administrators on the Job Satisfaction of the Teachers, Organisational Commitment And the Level of Organisational Citizenship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin ERKUŞ Doç. Dr. Durmuş KILIÇ, Doç.Dr. Özgür BABAYİĞİT  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 68, ss, 81-92

The Views of Teacher Candidates about Candidacy Training
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih AMAN  
NÖROBİYOLOJİK YAKLAŞIMIN TOPLUMSAL YANSIMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEKLEM DENEMESİ
Sayı 68, ss, 93-100

A Sampling Attempt on Social Reflection of Neurobiological Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat ÖZTÜRK  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİNLİK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 68, ss, 101-116

An Investigation into the Views of Preservice Science Teachers on the Concept of Activity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev717
Özet | Abstract | Tam Metin |

İSMAİL NARİN  
NEHCÜ’L-BELÂGA’DA YER ALAN BAZI DİNÎ KAVRAMLAR ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
Sayı 68, ss, 135-162

An Assessment of Some Religious Terms in the Nahj al-Balagha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev694
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet YÜCETOKER PROF. NEZİHE ŞENTÜRK  
PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAROK DÖNEM ESERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 68, ss, 163-180

The Evaluation of Opinions Related Baroque Repertoire of Piano Academicions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Karim Farouk Ahmed Abdeldaim  
قراءة في خطبة الفتح الصلاحي لبيت المقدس
Sayı 68, ss, 181-242

Read in the Liberation Speech of Jerusalem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahroof ATHAMBAWA  
منهج الإسلام في التعامل مع البيئة
Sayı 68, ss, 243-297

An Islamic Approach to the Environmental Issues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KIMTER  
NAMAZ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 68, ss, 299-332

An Examination on the Relationship between Prayer and Psychological Well-Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÖZDEMİR  
İMÂM MÂLİK’İN FIKHINDA “SÜNNET” KAVRAMI
Sayı 68, ss, 333-350

Concept of Sunnah in Imam Malik's Fiqh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev676
Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLAY UYAR  
CEMAL REŞİT REY’İN MÜZİKAL TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Sayı 68, ss, 351-362

The Importance and Place in Musical History of Cemal Resit Rey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT Ünsal BEKDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI
Sayı 68, ss, 363-382

Map Usage in the 5th and 6th Grade Social Sciences Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
İSLAM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA TAZMİN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 68, ss, 383-414

Evaluation of Compensation Liability in the Context of Islamic Law and Modern Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ZORLU Fatih SEZEK  
MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRENME İLE BİRLİKTE ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 68, ss, 415-430

The investigation of Effects to Learning Together Method with Modeling Based Learning Method on Constructivist Learning Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih TORUN Serhan Alkan İSPİRLİ  
İNTİKAD’DA TENKİT UNSURLARI
Sayı 68, ss, 431-435

Criticism Factors in Intikad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazan KURTASLAN YILDIRIM  
TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ
Sayı 68, ss, 117-134

An Investigation of Turkish Flute Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri