eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim72 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  25.12.2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAylin MENTİŞ KÖKSOY  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 72, ss, 1-12

Examination of Music Teacher Candidates’ Competence Levels in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev780
Özet | Abstract | Tam Metin |

BEYTULLAH KARAGÖZ Öğt. Gör. Dr. Yaşar ŞİMŞEK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEHMET AKİF ERSOY’A İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 72, ss, 13- 30

Views of Turkish Language Teacher Candidates about Mehmet Akif Ersoy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev821
Özet | Abstract | Tam Metin |

MERVE YORULMAZ KAHVE Yrd.Doç.Dr.Bilal ELBİR  
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA YER ADLARININ KULLANIMINA DAİR
Sayı 72, ss, 31-50

Toponyms in the Head of Şeyhülislam Yahya for Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan DEMİR YILDIZ Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ  
ÖRGÜTSEL DERTLEŞME
Sayı 72, ss, 51-66

Organizational Narration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev789
Özet | Abstract | Tam Metin |

ELİF AKTAŞ DERMAN KAYNAK  
OKUL ÖNCESİ HİKÂYE VE MASAL KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
Sayı 72, ss, 67-86

Gender Roles in Preschool Story and Fable Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA -  
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ENZİM” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
Sayı 72, ss, 87-108

Biology Student Teachers’ Cognitive Structures about “Enzyme” (Erzurum example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ATAK  
TOKAT ÇAMAĞZI (CİNCİFE) KÖYÜ’NDEKİ OSMANLI DÖNEMİ YAPILARI
Sayı 72, ss, 109-130

Ottoman Structures in Tokat Çamağzı (Cincife) Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev811
Özet | Abstract | Tam Metin |

kerem Karabulut ALİ SHAHINPOUR  
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 72, ss, 131-142

The Effect of Information and Communication Technologies (Ict) on Inflation: An Application on Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Selim ASLAN  
KLASİK DÖNEM FIKIH ESERLERİNDE NESHİN İMKÂN VE VUKUU MESELESİ
Sayı 72, ss, 143-162

The Issue of Possibility and Occurrence of Naskh in Classical Period Fiqh Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sarıcık  
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN OSMANLI DÖNEMİNDE BİR ADI NEDEN SAİD-İ KÜRDİ?
Sayı 72, ss, 163-194

Why was Bediüzzaman Said Nursi also Called as Sa‘îd-i Kürdî in Ottoman Period?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Cihad Bakkal  
KISSALAR BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN KUR’ÂN’DAKİ MÜBHEMLERE YAKLAŞIMI
Sayı 72, ss, 195-214

Maturidi’s Approach to Mubhams in the Qur’an in the Context of Stories Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan OKAN AKIN  
YAŞANILAN ÇEVRENİN GÖRSEL KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 72, ss, 215-224

Student Views About the Visual Culture of the Lived Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev755
Özet | Abstract | Tam Metin |

NEJDET GÜRKAN  
CAHİLİYEDE VE İSLAMİ DÖNEMLERDE ARAP ŞİİR SANATININ MÜCADELE/SIR‘ İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE
Sayı 72, ss, 225-239

On the Struggle / Sirâ 'Functionality of Arab Poetry Architecture in Cahillia and Islamic Periods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan YILMAZ Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: LEYLA FONTEN’DEN ÖYKÜLER SERİSİ
Sayı 72, ss, 241-262

Messaging Problem in Pre-School Teaching Children’s Books: Series of Stories by Leyla Fonten
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
KUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL BOYUTLAR
Sayı 72, ss, 263-290

Basic Dimensions of Koran Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev806
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERDAR ÖZDOĞAN Bilal DİZDAR  
ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 72, ss, 291-308

Attitudes of Secondary School Managers Towards the Music Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev791
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEVDA BAYRAM  
YUKARI PERİ SUYU HAVZASININ JEOLOJİSİ
Sayı 72, ss, 309-336

Peri Stream Basin Geology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
TÜRKÇEDE GEREKLİLİK İFADESİNİN KİP HÜVİYETİ KAZANMADAN ÖNCEKİ GELİŞİM SÜRECİ
Sayı 72, ss, 337-355

The Developmental Process Before the Derivation of the Mode of Necessity in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri