eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim72 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  25.12.2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAylin MENTİŞ KÖKSOY  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 72, ss, 1-12

Examination of Music Teacher Candidates’ Competence Levels in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev780
Özet | Abstract | Tam Metin |

BEYTULLAH KARAGÖZ Öğt. Gör. Dr. Yaşar ŞİMŞEK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEHMET AKİF ERSOY’A İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 72, ss, 13- 30

Views of Turkish Language Teacher Candidates about Mehmet Akif Ersoy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev821
Özet | Abstract | Tam Metin |

MERVE YORULMAZ KAHVE Yrd.Doç.Dr.Bilal ELBİR  
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA YER ADLARININ KULLANIMINA DAİR
Sayı 72, ss, 31-50

Toponyms in the Head of Şeyhülislam Yahya for Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan DEMİR YILDIZ Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ  
ÖRGÜTSEL DERTLEŞME
Sayı 72, ss, 51-66

Organizational Narration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev789
Özet | Abstract | Tam Metin |

ELİF AKTAŞ DERMAN KAYNAK  
OKUL ÖNCESİ HİKÂYE VE MASAL KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
Sayı 72, ss, 67-86

Gender Roles in Preschool Story and Fable Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA -  
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ENZİM” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
Sayı 72, ss, 87-108

Biology Student Teachers’ Cognitive Structures about “Enzyme” (Erzurum example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ATAK  
TOKAT ÇAMAĞZI (CİNCİFE) KÖYÜ’NDEKİ OSMANLI DÖNEMİ YAPILARI
Sayı 72, ss, 109-130

Ottoman Structures in Tokat Çamağzı (Cincife) Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev811
Özet | Abstract | Tam Metin |

kerem Karabulut ALİ SHAHINPOUR  
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 72, ss, 131-142

The Effect of Information and Communication Technologies (Ict) on Inflation: An Application on Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Selim ASLAN  
KLASİK DÖNEM FIKIH ESERLERİNDE NESHİN İMKÂN VE VUKUU MESELESİ
Sayı 72, ss, 143-162

The Issue of Possibility and Occurrence of Naskh in Classical Period Fiqh Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sarıcık  
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN OSMANLI DÖNEMİNDE BİR ADI NEDEN SAİD-İ KÜRDİ?
Sayı 72, ss, 163-194

Why was Bediüzzaman Said Nursi also Called as Sa‘îd-i Kürdî in Ottoman Period?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Cihad Bakkal  
KISSALAR BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN KUR’ÂN’DAKİ MÜBHEMLERE YAKLAŞIMI
Sayı 72, ss, 195-214

Maturidi’s Approach to Mubhams in the Qur’an in the Context of Stories Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan OKAN AKIN  
YAŞANILAN ÇEVRENİN GÖRSEL KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 72, ss, 215-224

Student Views About the Visual Culture of the Lived Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev755
Özet | Abstract | Tam Metin |

NEJDET GÜRKAN  
CAHİLİYEDE VE İSLAMİ DÖNEMLERDE ARAP ŞİİR SANATININ MÜCADELE/SIR‘ İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE
Sayı 72, ss, 225-239

On the Struggle / Sirâ 'Functionality of Arab Poetry Architecture in Cahillia and Islamic Periods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan YILMAZ Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: LEYLA FONTEN’DEN ÖYKÜLER SERİSİ
Sayı 72, ss, 241-262

Messaging Problem in Pre-School Teaching Children’s Books: Series of Stories by Leyla Fonten
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
KUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL BOYUTLAR
Sayı 72, ss, 263-290

Basic Dimensions of Koran Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev806
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERDAR ÖZDOĞAN Bilal DİZDAR  
ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 72, ss, 291-308

Attitudes of Secondary School Managers Towards the Music Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev791
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEVDA BAYRAM  
YUKARI PERİ SUYU HAVZASININ JEOLOJİSİ
Sayı 72, ss, 309-336

Peri Stream Basin Geology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
TÜRKÇEDE GEREKLİLİK İFADESİNİN KİP HÜVİYETİ KAZANMADAN ÖNCEKİ GELİŞİM SÜRECİ
Sayı 72, ss, 337-355

The Developmental Process Before the Derivation of the Mode of Necessity in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri