eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim74 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.09.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBünyamin SARIKAYA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 74, ss, 1-10

Teacher Candidates' Views On Graduate Education: An Example From Muş Alparslan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit EPÇAÇAN  
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ÖZETLEME TEKNİĞİNİN ETKİSİ
Sayı 74, ss, 11-30

THE EFFECT OF THE SUMMARIZATION TECHNIQUE ON THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN İbrahim ÇANKAYA  
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Algılarına Göre Girişimcilik ve Mesleki Yeterlilik Arasındaki İlişki
Sayı 74, ss, 31-38

THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL PROFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO GIRLS’ VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev896
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÇİĞDEM EDA ANGI  
“OYUN, DANS VE MÜZİK” DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 74, ss, 39-54

THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT "GAME, DANCE AND MUSIC" COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Aydın  
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN SİYASETE YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 74, ss, 55-80

AN CRITICISM OF BEDIUZZAMAN SAID NURSI’S APPROACH TO POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ZENGİN  
SINIF EĞİTİMİ 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 74, ss, 81-96

DETERMİNATON OF THE OPİNİONS OF THE 4TH GRADE TEACHER CANDİDATES ABOUT RELİGİOUS EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret GEDİKLİ  
KUR’AN’DA ‘İNSAN’ KELİMESİ: ANLAM VE İŞARET ALANI
Sayı 74, ss, 97-125

The Word ‘Human’ in the Qur’an: Meaning and Indication Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulhan Al-Turk  
ارمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني
Sayı 74, ss, 127-49

Nizâr Kabbânî Güzellik ve Çirkinlik Simgesi olarak (Böcekler) - Semantik Açından Bir Değerlendirme-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev907
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami GÜNAY ---  
تحقيق و تحليل الرسالة النورية والمشكوة القدسية لداود القارصي
Sayı 74, ss, 151-184

Davud Kârisî’nin er-Risâletü’n-Nûriyye ve’l-Mişkâtûl-Kudsiyye Eserinin Tahlil ve Tahkiki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev840
Özet | Abstract | Tam Metin |

İSMAİL NARİN -  
AKDAĞLI MUSTAFA B. ALİ AMÂSÎ VE SİGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (
Sayı 74, ss, 185-204

Assessment of Akdağlı Mustafa bin Ali Amasi and His Views Regarding the Rulings on Cigarette Smoking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut AVCI  
M. T. CİCERO DÜŞÜNCESİNDE ERDEMİN İŞLEVİ
Sayı 74, ss, 205-216

The Function of Virtue ın M. T. Cicero’s Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÖKTAŞ  
TAŞLICALI YAHYA BEY DİVANINDA SU
Sayı 74, ss, 217-237

Concept of Water in the Diwan of Yahya Bey of Taşlıca
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev905
Özet | Abstract | Tam Metin |

NAZIM BAYRAKDAR  
KLASİK KOŞULLANMA KURAMI VE DİN EĞİTİMİ
Sayı 74, ss, 239-268

Classical Conditioning Theory and Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan KURU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN KAYGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 74, ss, 269-286

Analysis of Classroom Teacher Candidates in Terms of the Anxiety They Experience Prior to Beginning Their Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ŞANLI  
ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARININ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 74, ss, 287-308

The Effect of Teachers' Exhaustion Perceptions on Their Passion for Working
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertaç Erciş  
GENÇLERİN KÜLTÜREL DEĞER ALGILARININ TOPLUMSAL AİDİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ETNOSPORLARLA İLGİLENİMİN MODERATÖR ROLÜ
Sayı 74, ss, 309-323

The Effects of Social Values of Youth on Social Belonging Perceptions: The Moderator Role of Etnosports Involvement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT  
AĞRI’DAKİ ÇEVRE SORUNLARININ AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 74, ss, 325-338

Investigating Academicians’ Views on Environmental Problems in Agri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev884
Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞÇE KAYNAK  
ÇOKSESLİ KORO EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİLERİ HAKKINDA EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
Sayı 74, ss, 339-346

Parental Opinions on The Effect of Polyphonic Choir Education on The Social Development of Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev882
Özet | Abstract | Tam Metin |

AKİF ARSLAN Yasin Kılıç  
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGISI DURUMLARI
Sayı 74, ss, 347-358

Writing Anxiety Situations of Students of the Department of Turkish Language and Literature in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Daşkıran  
ARAPÇA DİL YAPISI AÇISINDAN ÜRETİCİ DÖNÜŞÜMSEL DİLBİLGİSİ
Sayı 74, ss, 359-374

Transformatinoal Grammar in Terms of Arabic Language Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer KURTASLAN  
KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ
Sayı 74, ss, 375-390

Determining the Cognitive Structres of the Middle School and High School Students Related to the “Music Teachers” Concept Through Word Association Test
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri