eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim74 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.09.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBünyamin SARIKAYA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 74, ss, 1-10

Teacher Candidates' Views On Graduate Education: An Example From Muş Alparslan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit EPÇAÇAN  
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ÖZETLEME TEKNİĞİNİN ETKİSİ
Sayı 74, ss, 11-30

THE EFFECT OF THE SUMMARIZATION TECHNIQUE ON THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN İbrahim ÇANKAYA  
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Algılarına Göre Girişimcilik ve Mesleki Yeterlilik Arasındaki İlişki
Sayı 74, ss, 31-38

THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL PROFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO GIRLS’ VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev896
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÇİĞDEM EDA ANGI  
“OYUN, DANS VE MÜZİK” DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 74, ss, 39-54

THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT "GAME, DANCE AND MUSIC" COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Aydın  
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN SİYASETE YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 74, ss, 55-80

AN CRITICISM OF BEDIUZZAMAN SAID NURSI’S APPROACH TO POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ZENGİN  
SINIF EĞİTİMİ 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 74, ss, 81-96

DETERMİNATON OF THE OPİNİONS OF THE 4TH GRADE TEACHER CANDİDATES ABOUT RELİGİOUS EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret GEDİKLİ  
KUR’AN’DA ‘İNSAN’ KELİMESİ: ANLAM VE İŞARET ALANI
Sayı 74, ss, 97-125

The Word ‘Human’ in the Qur’an: Meaning and Indication Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulhan Al-Turk  
ارمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني
Sayı 74, ss, 127-49

Nizâr Kabbânî Güzellik ve Çirkinlik Simgesi olarak (Böcekler) - Semantik Açından Bir Değerlendirme-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev907
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami GÜNAY ---  
تحقيق و تحليل الرسالة النورية والمشكوة القدسية لداود القارصي
Sayı 74, ss, 151-184

Davud Kârisî’nin er-Risâletü’n-Nûriyye ve’l-Mişkâtûl-Kudsiyye Eserinin Tahlil ve Tahkiki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev840
Özet | Abstract | Tam Metin |

İSMAİL NARİN -  
AKDAĞLI MUSTAFA B. ALİ AMÂSÎ VE SİGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (
Sayı 74, ss, 185-204

Assessment of Akdağlı Mustafa bin Ali Amasi and His Views Regarding the Rulings on Cigarette Smoking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut AVCI  
M. T. CİCERO DÜŞÜNCESİNDE ERDEMİN İŞLEVİ
Sayı 74, ss, 205-216

The Function of Virtue ın M. T. Cicero’s Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÖKTAŞ  
TAŞLICALI YAHYA BEY DİVANINDA SU
Sayı 74, ss, 217-237

Concept of Water in the Diwan of Yahya Bey of Taşlıca
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev905
Özet | Abstract | Tam Metin |

NAZIM BAYRAKDAR  
KLASİK KOŞULLANMA KURAMI VE DİN EĞİTİMİ
Sayı 74, ss, 239-268

Classical Conditioning Theory and Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan KURU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN KAYGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 74, ss, 269-286

Analysis of Classroom Teacher Candidates in Terms of the Anxiety They Experience Prior to Beginning Their Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ŞANLI  
ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARININ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 74, ss, 287-308

The Effect of Teachers' Exhaustion Perceptions on Their Passion for Working
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertaç Erciş  
GENÇLERİN KÜLTÜREL DEĞER ALGILARININ TOPLUMSAL AİDİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ETNOSPORLARLA İLGİLENİMİN MODERATÖR ROLÜ
Sayı 74, ss, 309-323

The Effects of Social Values of Youth on Social Belonging Perceptions: The Moderator Role of Etnosports Involvement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT  
AĞRI’DAKİ ÇEVRE SORUNLARININ AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 74, ss, 325-338

Investigating Academicians’ Views on Environmental Problems in Agri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev884
Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞÇE KAYNAK  
ÇOKSESLİ KORO EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİLERİ HAKKINDA EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
Sayı 74, ss, 339-346

Parental Opinions on The Effect of Polyphonic Choir Education on The Social Development of Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev882
Özet | Abstract | Tam Metin |

AKİF ARSLAN Yasin Kılıç  
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGISI DURUMLARI
Sayı 74, ss, 347-358

Writing Anxiety Situations of Students of the Department of Turkish Language and Literature in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Daşkıran  
ARAPÇA DİL YAPISI AÇISINDAN ÜRETİCİ DÖNÜŞÜMSEL DİLBİLGİSİ
Sayı 74, ss, 359-374

Transformatinoal Grammar in Terms of Arabic Language Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer KURTASLAN  
KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ
Sayı 74, ss, 375-390

Determining the Cognitive Structres of the Middle School and High School Students Related to the “Music Teachers” Concept Through Word Association Test
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri