eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim76 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.12.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir KIRBAŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Sayı 76, ss, 1-14

A Method of Developing Listening Skills for Middle School Students: Collaborative Learning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman ENSARİ  
NAMAZ ÂYETLERİ BAĞLAMINDA KUR’ÂN-SÜNNET İLİŞKİSİNE DAİR BİR TARTIŞMA
Sayı 76, ss, 15-36

A Discussion on the Relation of the Qur’ân and the Sunnah in the Context of Prayer Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan TEMİZKAN Abdülkadir ÖZTÜRK  
TÜKETİCİLERİN ANNELER GÜNÜNDE HEDİYE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ SEBEPLİ DAVRANIŞ TEORİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 76, ss, 37-56

Examination of Consumers Purchasing Behavıor on the Mother' s Day in the Context of Theory of Reasoned Action
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit EPÇAÇAN Abdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMI TEMELLİ ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 76, ss, 57-78

The Evaluation of Turkish Textbook’s Activities in Terms of Multiple Intelligence Theory Based Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev984
Özet | Abstract | Tam Metin |

ELVETTİN AKMAN  
TÜRKİYE’DEKİ YAVAŞ ŞEHİRLERİN POLİTİKA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
Sayı 76, ss, 79-107

An Analysis on the Policy Implementations of Cittaslow in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev991
Özet | Abstract | Tam Metin |

ESEF HAKAN TOYTOK Leyla UÇAR  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİ VE ÖRGÜTSEL DEPRESYON: BİR İLİŞKİSEL TARAMA MODELİ
Sayı 76, ss, 109-126

Örgüt, Depresyon, Örgütsel Depresyonu, Güç, Güç Türleri, Okul Yöneticileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev997
Özet | Abstract | Tam Metin |

H.Tezcan UYSAL  
ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ÖLÇEK SEÇİMİNİN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA ETKİSİ VE ÖNEMİ
Sayı 76, ss, 127-148

The Effect and Importance of Scale Selection on the Research Results in Organizational Psychology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev942
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yaman  
2006 VE 2018 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 76, ss, 149-164

A Comparative Evaluation of the 2006 and 2018 Undergraduate English Language Teaching Programmes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut SAGIR  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 76, ss, 165-185

The Relationship Between Comminication Skills of School Administrators and Organizational Trust
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kanak Mustafa ERSOY, Nazlı Sıla YERLİYURT  
OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN GEREKLİLİĞİNİN REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 76, ss, 187-208

Evaluation of Guidance Service Necessity in Preschool Education wıth the Views of School Counselors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mirpenç AKŞİT  
İBN RÜŞD’ÜN SİYASET FELSEFESİNDE MUHAFIZLARIN (KORUYUCULAR) DURUMU
Sayı 76, ss, 209-218

Guards’ (Prtotectors) Status in Averroes’ Political Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ADAR CÖMERT  
ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE GENEL EĞİTİMDEKİ AKRAN GRUPLARININ (14 YAŞ) DOKU OLUŞTURMAYA YÖNELİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 76, ss, 219-234

Investigation of the Skills of Mental Disabled Students and the Acran Groups in General Education (14 Years) for the Tissue Creation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Deniz UYAN  
ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Sayı 76, ss, 235-244

Relationship Between the Situation of Having Amateurish Music Education and Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri