eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim89 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Mehmet Ali ER - Esra ER - Gülşah ÜNAL - Naif KARDAŞ

Erzurum  03.03.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşegül ZENCİRKIRAN Yunus BERKLİ  
ERZURUM’DA ANIT ESERLERE YANSIYAN TÜRK KADINI İMGESİ
Sayı 89, ss, 1-24

The Image of Turkish Woman Reflected on Monumental Works in Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6334141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berivan TOKUR ÜNER Bayram AŞILIOĞLU  
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 89, ss, 25-50

Teachers’ Opinions About Testing and Assessment Process in English Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346318
Özet | Abstract | Tam Metin |

eyüp çağlar OĞUZHAN YILMAZ  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERDE “DÜŞÜNME”YE İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER
Sayı 89, ss, 51-68

Views Related withThinking in Texts in Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit Alkan  
Sarah Grand’in Cennetlik İkizler Romanında Yapısalcılık Üzerinden Yeni Kadın Hareketi
Sayı 89, ss, 69-79

THE NEW WOMAN THROUGH STRUCTURALISM IN SARAH GRAND’S THE HEAVENLY TWINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfiye Özalemdar Mine KIR YİĞİT  
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN VİRÜS, HASTALIK VE AŞI KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Sayı 89, ss, 81-100

Metaphoric Perceptions of Biology Teachers on Concepts of Virus, Disease and Vaccine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat Elçiçek Mehmet Cahit MARANGOZ, Ata PESEN, Hüsamettin ERDEMCİ  
ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 89, ss, 101-120

An Investigation on Attitude, Psychological Resilience and Life Satisfaction Levels of Teachers Towards Distance Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zeki GÖKSU  
OKUL ÖNCESİ KURUM YÖNETİCİLERİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA OKUL ÖNCESİNDE DİN EĞİTİMİ
Sayı 89, ss, 121-140

Preschool Religious Education in the Light of School Administrators and Parents' Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346446
Özet | Abstract | Tam Metin |

hasan tuna Melike YAĞCI, Mustafa ÖZDEMİR, Sirer ALBAYRAK  
GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNE VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK ALGILARINA ETKİSİ
Sayı 89, ss, 141-155

The Effect of Occupational Health and Safety Course Given to the Health Professionals of the Future dn Occupational Health and Safety Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAĞLAM Mehmet KARANFİLOĞLU  
Dijital Oyunlar ve Reklamcılık: E-Spor Faaliyetlerinden Gelir Elde Etmek Üzerine Nitel Bir Araştırma
Sayı 89, ss, 157-176

DIGITAL GAMES AND ADVERTISING: A QUALITATIVE RESEARCH ON MONETIZING E-SPORTS ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer UZUN  
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İLETİŞİM DEĞERİ: YENİ İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI C1 ÖRNEĞİ
Sayı 89, ss, 177-194

Cultural Communication Value of Turkish Textbooks Prepared for Foreign Students: Example of Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı C1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran Kılavuz  
DEMOKRAT PARTİ’NİN SANAYİLEŞME ANLAYIŞI VE UYGULAMALAR: ŞEKER FABRİKALARI, DOKUMA SANAYİLERİ, ÇİMENTO FABRİKALARI, DEMİR-ÇELİK FABRİKASI
Sayı 89, ss, 195-210

Democratic Party's Understanding of Industrialization and Practices: Sugar Factories, Weaving Industries, Cement Factories, Iron and Steel Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Korkmaz  
YALNIZ KURT ÖLÇEĞİ: TEK BAŞINA HAREKET ETMENİN VE ÇALIŞMANIN ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 89, ss, 211-228

The Lone Wolf Scale: A Validity and Reliability Study of the Measurement of Acting and Working Lone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÇAKMAK TOLAN Yeşim DERSUNELİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE BÜYÜKLENMECİ ve KIRILGAN NARSİSİZM VE BİLİŞSEL ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Sayı 89, ss, 229-258

Examining the Relationships Between Irrational Romantic Relationship Beliefs, Grandiose and Vulnerable Narcissism and Cognitive Flexibility
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma DENEME  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 89, ss, 259-274

Investigation of Professional Self-Efficacy Levels of EFL Teachers in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baykal KARATAŞ Serdar ADIGÜZEL, Mustafa YILMAZ, Mustafa VURAL  
KAMP LİDERİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 89, ss, 275-291

Examination of Cultural Intelligence Levels of Camp Leader Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346553
Özet | Abstract | Tam Metin |

serkan demirel  
ASKERİ MOTİVASYONDA MÜZİĞİN ÖNEMİ
Sayı 89, ss, 293-306

The Importance of Music in Military Motivation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Bilginer Erdoğan  
TÜRKİYE’DEKİ ASKERİ MÜDAHALELER VE MEDYA
Sayı 89, ss, 307-324

Military Interventions in Turkey and Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba AYDIN GÜNGÖR Çiğdem ÇAKIR  
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENMENİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 89, ss, 325-344

Teacher's Opinions on Continuing Learning During Distance Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346574
Özet | Abstract | Tam Metin |

TUBA GÜLCEMAL  
TÜRKİYE’DE DOLAYLI VERGİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Sayı 89, ss, 345-359

The Relationship Between Indirect Taxes and Economic Growth in Turkey: ARDL Bounds Testing Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346582
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUNUS EMRE AVCI  
ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL SERMAYE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 89, ss, 361-378

The Investigation of Teachers’ Cultural Capital Competencies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Bahadır Kavas Mustafa Kenan ERKAN  
BİREYSEL YATIRIMCILARIN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL RİSK ALMA TOLERANSI
Sayı 89, ss, 379-399

Financial Literacy and Financial Risk Taking Tolerance of Individual Investors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6346373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra YILMAZ İshak ÖZGEL  
LAFIZ-MANA AÇISINDAN KUR’ÂN
Sayı 89, ss, 401-419

The Quran in Terms of Wording-Meaning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri