eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







Son Sayı



Editör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Esra ER - Mehmet Kadir COŞKUN- Gülşah ÜNAL - Naif KARDAŞ

Erzurum  28.03.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Ali Altınbay  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
Sayı 90, ss, 01-18

Relationship of Ethical Climate Perception of Free Accountants Financial Consultants with Employee Performance and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MUTİ Bilge Nur GÜLKILIK  
ERZURUM İLİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: YAKUTİYE İLÇESİ MECİDİYE, AZİZİYE, GAZİLER VE VEYİSEFENDİ MAHALLELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 19-34

Urban Transformation Studies in Erzurum Province: The Case of Mecidiye, Aziziye, Gaziler and Veyisefendi Neighborhoods in Yakutiye District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399219
Özet | Abstract | Tam Metin |

PINAR BAYKAN -Aslı AVCI İNAL-Ebru SENEMTAŞI ÜNAL  
İŞ YERLERİNDE UYGULANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 35-57

Evaluation of Occupational Health and Safety Services Implemented in Workplaces from the Perspective of Employee: A University Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399213
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİCAN KAYA Bünyamin Ateş  
INVESTIGATION OF CYBERBULLYING AND CYBERVICTIMIZATION SITUATIONS IN ADOLESCENTS IN TERMS OF COPING AND ALEXITHYMIA
Sayı 90, ss, 59-78

Ergenlerde Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Başa Çıkma ve Aleksitimi Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Korkut  
Dİjİ̇TAL SPOR TEKNOLOJİLERİNİ̇N SPOR TELEVİZYONCULUĞ̆UNDA KULLANIMI
Sayı 90, ss, 79-92

Use of Digital Sports Technologies in Sports Television Broadcasting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395866
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Deniz Günaydın Gülriz AKAROĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AİLE YILMAZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK SİSTEMATİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 90, ss, 93-104

A Systematic Literature Review on the Concept of Family Resilience
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre EKİN  
KAMU BANKALARINA İLİŞKİN PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI WSA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Sayı 90, ss, 105-122

An Application for the Analysis of the Performances of Public Banks Using Entropy- Based WSA and ARAS Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan PERKTAŞ  
KORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: ADIYAMAN PARK AVM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 90, ss, 123-146

Economic Effects of the Coronavirus (Covid 19) Epidemic on Businesses: A Study on Adıyaman Park AVM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezra Özenç Cahit EPÇAÇAN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 90, ss, 147-168

Investigation of Secondary School Students’ Reading Comprehension Skills of Activities in Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395891
Özet | Abstract | Tam Metin |

abdulhakim beki Fatma ŞENCAN  
ALKOL KULLANIMININ KUŞAKLAR ARASI GEÇİŞİNDE ROL ALAN SOSYAL ETKENLER: SELAMİ ALİ (SELAMSIZ) ÇİNGENELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 169-186

Social Factors Intergenerational Transfer of Alcohol Use: The Case of the Selami Ali (Selamsız) Gypsies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Çopuroğlu  
PSİKOLOJİK AYRICALIĞIN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 90, ss, 187-204

An Empirical Research Concerning Relationship Between Psychological Privilege on Consumers' Decision-Making Styles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Cura Gamze KÜÇÜKÇOLAK  
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMALARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 90, ss, 205-224

The Effect of Inward Processing Regime Applications on Export Performance: A Research in Konya Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395912
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜL GÜN  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI GRUP UYUMU
Sayı 90, ss, 225-246

Transformational Leadership Innovative Business Behavior Group Cohesiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6401144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülriz AKAROĞLU Betül KUDUZ  
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA SEÇTİKLERİ KİTAPLARIN SEÇİLEN YAŞ GRUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 90, ss, 247-265

The Evaluation of the Books Selected by the Children of the Children of 3-4 Years in Accordance with the Suıtable for Children, by the Selected Age Group, by the Students of the Child Development Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer Aker  
KORKU FİLMİ İZLEME NEDENLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ
Sayı 90, ss, 267-282

A Systematic Analysis of Empirical Studies in the Reasons for Watching Horror Movie
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395933
Özet | Abstract | Tam Metin |

HACER YILDIRIM KURTULUŞ Emin KURTULUŞ Kamile Gamze YAMAN  
ERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE KARİYER KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ
Sayı 90, ss, 283-302

The Relationship Between Self-Esteem and Career Anxiety of Adolescents: The Mediating Role of Future Expectation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399242
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET DİLEK  
ŞEHZÂDE KORKUD’UN HADÎSÇİLİĞİ (VESÎLETÜ’L-AHBÂB Bİ-ÎCÂZ ADLI ESERİ ÖZELİNDE)
Sayı 90, ss, 303-330

The Hadithism of Sehzâde Korkud (In Particular, His Work Called Wasilat al-Ahbab Bii‘jaz)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar KUZU İsmail ERKAN ÇELİK Çeviren: Merve ARSLAN  
Hazırlama: CDS PRİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 331-346

Investigation of Macroeconomic Indicators Affecting Cds Premis: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Eşref AYTAÇ  
KUR’ÂN’DA MÜŞRİKLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Sayı 90, ss, 347-362

Criticisms Against the Polytheists in the Quran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Akarsu  
HOW THE VAN HIELE THEORY AND THE PIRIE-KIEREN THEORY CAN BE USED TO ASSESS PT’s UNDERSTANDING OF CONCEPT OF REFLECTION?
Sayı 90, ss, 363-376

Van Hiele Teorisi ve Pirie-Kieren Teorisi Öğretmen Adaylarının Yansıma Dönüşümü Kavramı Anlayışını Değerlendirmek İçin Nasıl Kullanılabilir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399249
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT ÇİTİL Mehmet Ragıp GÖRGÜN  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL KIRILGANLIKLARI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Sayı 90, ss, 377-402

A Panel Data Analysis on Financial Fragility of Logistics Firms Operating in the Southeastern Anatolia Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Uğurlu Ömer Faruk AYYILDIZ  
DEMOGRAFİK YAPI ENFLASYONU ETKİLER Mİ? ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Sayı 90, ss, 403-420

Does Demographic Structure Affect Inflation? ARDL Bound Test Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Güzel Melek YAĞCI ÖZEN  
SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE NOMOFOBİ VE KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 90, ss, 421-440

Examination of Nomophobia and Anxiety During the Epidemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba ÖZYILDIZ Eda DİNERİ  
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Sayı 90, ss, 441-458

The Relationship Between Financial Exposure and Economic Growth: A Panel Data Analysis for Developing Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396465
Özet | Abstract | Tam Metin |

UĞUR YILMAZ -Mevlüde DOĞAN  
2021-LGS MATEMATİK ALT TESTİ SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 90, ss, 459-476

Investigation of LGS 2021 in Terms of Mathematics Learning Areas and Renewed Bloom Taxonomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda Korkut -Ceren ŞAHİN  
SİYASAL İLETİŞİMDE TWITTER KULLANIMI: 27. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ
Sayı 90, ss, 477-496

The Use of Twitter in Political Communication: The Example of the 27. Period Erzurum Deputies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Kasimi THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY  
Cover to Cover 3 for Reading Comprehension and Fluency Ders Kitabının Okuduğunu Anlama Sorularında Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Kapsamı
Sayı 90, ss, 497-508

THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri