eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Mehmet Ali ER - Esra ER - Gülşah ÜNAL - Naif KARDAŞ

Erzurum  28.03.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Altınbay  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
Sayı 90, ss, 01-18

Relationship of Ethical Climate Perception of Free Accountants Financial Consultants with Employee Performance and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MUTİ Bilge Nur GÜLKILIK  
ERZURUM İLİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: YAKUTİYE İLÇESİ MECİDİYE, AZİZİYE, GAZİLER VE VEYİSEFENDİ MAHALLELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 19-34

Urban Transformation Studies in Erzurum Province: The Case of Mecidiye, Aziziye, Gaziler and Veyisefendi Neighborhoods in Yakutiye District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399219
Özet | Abstract | Tam Metin |

PINAR BAYKAN -Aslı AVCI İNAL-Ebru SENEMTAŞI ÜNAL  
İŞ YERLERİNDE UYGULANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 35-57

Evaluation of Occupational Health and Safety Services Implemented in Workplaces from the Perspective of Employee: A University Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399213
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİCAN KAYA Bünyamin Ateş  
INVESTIGATION OF CYBERBULLYING AND CYBERVICTIMIZATION SITUATIONS IN ADOLESCENTS IN TERMS OF COPING AND ALEXITHYMIA
Sayı 90, ss, 59-78

Ergenlerde Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Başa Çıkma ve Aleksitimi Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Korkut  
Dİjİ̇TAL SPOR TEKNOLOJİLERİNİ̇N SPOR TELEVİZYONCULUĞ̆UNDA KULLANIMI
Sayı 90, ss, 79-92

Use of Digital Sports Technologies in Sports Television Broadcasting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395866
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Deniz Günaydın Gülriz AKAROĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AİLE YILMAZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK SİSTEMATİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 90, ss, 93-104

A Systematic Literature Review on the Concept of Family Resilience
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre EKİN  
KAMU BANKALARINA İLİŞKİN PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI WSA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Sayı 90, ss, 105-122

An Application for the Analysis of the Performances of Public Banks Using Entropy- Based WSA and ARAS Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan PERKTAŞ  
KORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: ADIYAMAN PARK AVM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 90, ss, 123-146

Economic Effects of the Coronavirus (Covid 19) Epidemic on Businesses: A Study on Adıyaman Park AVM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezra Özenç Cahit EPÇAÇAN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 90, ss, 147-168

Investigation of Secondary School Students’ Reading Comprehension Skills of Activities in Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395891
Özet | Abstract | Tam Metin |

abdulhakim beki Fatma ŞENCAN  
ALKOL KULLANIMININ KUŞAKLAR ARASI GEÇİŞİNDE ROL ALAN SOSYAL ETKENLER: SELAMİ ALİ (SELAMSIZ) ÇİNGENELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 169-186

Social Factors Intergenerational Transfer of Alcohol Use: The Case of the Selami Ali (Selamsız) Gypsies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Çopuroğlu  
PSİKOLOJİK AYRICALIĞIN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 90, ss, 187-204

An Empirical Research Concerning Relationship Between Psychological Privilege on Consumers' Decision-Making Styles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Cura Gamze KÜÇÜKÇOLAK  
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMALARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 90, ss, 205-224

The Effect of Inward Processing Regime Applications on Export Performance: A Research in Konya Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395912
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜL GÜN  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI GRUP UYUMU
Sayı 90, ss, 225-246

Transformational Leadership Innovative Business Behavior Group Cohesiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6401144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülriz AKAROĞLU Betül KUDUZ  
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA SEÇTİKLERİ KİTAPLARIN SEÇİLEN YAŞ GRUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 90, ss, 247-265

The Evaluation of the Books Selected by the Children of the Children of 3-4 Years in Accordance with the Suıtable for Children, by the Selected Age Group, by the Students of the Child Development Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer Aker  
KORKU FİLMİ İZLEME NEDENLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ
Sayı 90, ss, 267-282

A Systematic Analysis of Empirical Studies in the Reasons for Watching Horror Movie
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395933
Özet | Abstract | Tam Metin |

HACER YILDIRIM KURTULUŞ Emin KURTULUŞ Kamile Gamze YAMAN  
ERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE KARİYER KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ
Sayı 90, ss, 283-302

The Relationship Between Self-Esteem and Career Anxiety of Adolescents: The Mediating Role of Future Expectation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399242
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET DİLEK  
ŞEHZÂDE KORKUD’UN HADÎSÇİLİĞİ (VESÎLETÜ’L-AHBÂB Bİ-ÎCÂZ ADLI ESERİ ÖZELİNDE)
Sayı 90, ss, 303-330

The Hadithism of Sehzâde Korkud (In Particular, His Work Called Wasilat al-Ahbab Bii‘jaz)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar KUZU İsmail ERKAN ÇELİK Çeviren: Merve ARSLAN  
Hazırlama: CDS PRİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 90, ss, 331-346

Investigation of Macroeconomic Indicators Affecting Cds Premis: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Eşref AYTAÇ  
KUR’ÂN’DA MÜŞRİKLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Sayı 90, ss, 347-362

Criticisms Against the Polytheists in the Quran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Akarsu  
HOW THE VAN HIELE THEORY AND THE PIRIE-KIEREN THEORY CAN BE USED TO ASSESS PT’s UNDERSTANDING OF CONCEPT OF REFLECTION?
Sayı 90, ss, 363-376

Van Hiele Teorisi ve Pirie-Kieren Teorisi Öğretmen Adaylarının Yansıma Dönüşümü Kavramı Anlayışını Değerlendirmek İçin Nasıl Kullanılabilir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399249
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT ÇİTİL Mehmet Ragıp GÖRGÜN  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL KIRILGANLIKLARI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Sayı 90, ss, 377-402

A Panel Data Analysis on Financial Fragility of Logistics Firms Operating in the Southeastern Anatolia Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Uğurlu Ömer Faruk AYYILDIZ  
DEMOGRAFİK YAPI ENFLASYONU ETKİLER Mİ? ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Sayı 90, ss, 403-420

Does Demographic Structure Affect Inflation? ARDL Bound Test Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Güzel Melek YAĞCI ÖZEN  
SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE NOMOFOBİ VE KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 90, ss, 421-440

Examination of Nomophobia and Anxiety During the Epidemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba ÖZYILDIZ Eda DİNERİ  
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Sayı 90, ss, 441-458

The Relationship Between Financial Exposure and Economic Growth: A Panel Data Analysis for Developing Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396465
Özet | Abstract | Tam Metin |

UĞUR YILMAZ -Mevlüde DOĞAN  
2021-LGS MATEMATİK ALT TESTİ SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 90, ss, 459-476

Investigation of LGS 2021 in Terms of Mathematics Learning Areas and Renewed Bloom Taxonomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda Korkut -Ceren ŞAHİN  
SİYASAL İLETİŞİMDE TWITTER KULLANIMI: 27. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ
Sayı 90, ss, 477-496

The Use of Twitter in Political Communication: The Example of the 27. Period Erzurum Deputies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Kasimi THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY  
Cover to Cover 3 for Reading Comprehension and Fluency Ders Kitabının Okuduğunu Anlama Sorularında Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Kapsamı
Sayı 90, ss, 497-508

THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri